How Female Genital Mutilation Ruins a Life: Tashi's Story in Possessing The Secret of Joy

Açıktır ki Kadın sünneti kadınlara yönelik insan hakları ihlallerinden en ağır olanlarından bir tanesidir. Kadın sünneti genellikle ilkel koşullarda yapılır ve ölümle sonuçlanabilir. Ölümle sonuçlanmayanlarında da kadın hem sosyal hem cinsel hayatında bu uygulamanın korkunç sonuçlarıyla karşılaşır. Bu geleneğin ana amacı klitorisi keserek kadını cinsel hazdan tamamen mahrum bırakmak ve bu şekilde eşini aldatmasını veya evlilik öncesi cinsel birleşmeyi engellemek ve vajinayı daraltarak erkeğe daha fazla haz imkânı vermektir. Possessing the Secret of Joy (Hazzın Sırrına Sahip Olmak) adlı romanda Tashi'nin hikâyesini okuruz; yaşadığı toplumda evlenmeden önce cinsel birliktelik kesinlikle yasak olduğu halde erkek arkadaşıyla beraber olur ve orgazmı deneyimler. Daha sonra ise sömürgeci güçlere bir tepki vermek amacıyla sünnet olur. Fakat daha önce elde ettiği zihinsel ve cinsel doyuma bir daha asla ulaşamaz ve romanın sonunda onu ve daha birçok küçük kızı sünnet eden kadını öldürmeye karar verir. Roman, kadın sünnetinin nasıl ve neden hala uygulandığını anlatırken sünnet olan kadınların çektiği acıyı ortaya koyar. Bu makalenin amacı kadınların kadın sünnetine nasıl zorlandığı ve sünnet sonrası hayatlarının nasıl yerle bir olduğunu Walker'ın ana karakteri Tashi'nin hayatı vasıtasıyla anlatmaktır. Çalışmanın teorik çerçevesi Simone de Beauvoir'ın feminist teori tarihinde önemli bir yer tutan ve ikinci dalga feminizmin başlangıç noktası kabul edilen kitabı The Second Sex (İkinci Cins) çerçevesinde çizilecektir. Bu makalede de Beauvoir'ın kadına baskıda geleneklerin, tabuların ve dinlerin rolü, kadınların sosyal kabul beklentisi, namus anlayışı ve toplumun beklentilerini karşılamaya çalışırken kadınların yaşadığı ikilem noktalarındaki fikirleri ve bu fikirlerin Walker'ın ana karakteri Tashi'nin hayatındaki yansımaları çalışılacaktır.

Kadın Sünneti bir Hayatı Nasıl Yok Eder: Hazzın Sırrına Sahip Olmak'ta Tashi'nin Hikâyesi

Female Genital Mutilation (FGM) is clearly one of the cruelest examples of violating women's human rights. It is generally performed under primitive conditions and may result in death, and even the lucky ones who can survive have to face its disastrous consequences both in their social and sexual life. Its main aim is to prevent a woman having a sexual satisfaction by removing clitoris, which would avoid sexual intercourse before marriage or avoid adultery, and to enable men have more pleasure out of sexual intercourse by making the vagina tighter. In Possessing the Secret of Joy, we read Tashi's story; she has sex with her boyfriend and experiences orgasm before getting married although in her society it is strictly forbidden. Then, she decides to get mutilated as a reaction to the colonial forces. However, she cannot reach sexual and mental satisfaction she had before, and, in the end, she decides to kill the woman who mutilated a lot of girls and Tashi herself. The novel gives the reader an insight into the suffering of mutilated women while telling the reader how and why it is still practiced. The aim of this paper is to show in which ways women are forced to perform FGM and how their lives are devastated after the procedure via studying Walker's protagonist Tashi's life. The theoretical framework of the study will be drawn from Simone de Beauvoir's The Second Sex, an outstanding book in the history of feminist theory as it is often thought to be the starting point of second-wave feminism. In this paper de Beauvoir's views on the role of traditions, taboos, and religions in women's oppression, women's longing for social acceptance, chastity and women's dilemma while trying to conform to society's expectations from her and how these views are reflected throughout Walker's protagonist Tashi's life is studied.

Kaynakça

Abusharaf R.M. (Eds.) (2006). Female Circumcision Multicultural Perspectives. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Ansa T.M. (1993). Possessing the Secret of Joy. In Gates H.L. & Appiah K.A. (Eds.), Alice Walker Critical Perspectives Past and Present. New York: Amistad: 27-36.

de Beauvoir S. (1997). The Second Sex. London: Vintage Books.

Dorkenoo E. (1994). Cutting the Rose Female Genital Mutilation: The Practice and Its Prevention. London: Minority Rights.

Gollaher D. (2000). Circumcision: A History of the World's Most Controversial Surgery. New York: Basic Books.

Koso-Thomas O. (1987). The Circumcision of Women: A Strategy for Eradication. London: Zed Books Ltd.

Lauret M. (2000). Modern Novelists Alice Walker. New York: St. Martin's Press.

Lockhart H. (2004). Female Genital Mutilation. Middlesex: Middlesex University Press.

Richards CS. (2000). On the Winds and Waves of Imagination. New York: Garland.

Walker A. (1992). Possessing the Secret of Joy. New York: Hartcourt Brace Jovanovich.

WHO (2008). Eliminating Female Genital Mutilation: An Interagency Statement UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO. Internet address: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/ statements_missions/Interagency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf. Access date: 27.3.2017.

Kaynak Göster