İman'da İkrar Kavramı

İman tanımlarında “tasdik”, “ikrâr” ve “amel” kavramları yer alır. Tasdik kalbe, ikrâr dile, amel de organlara atfedilir. İman’da teorik ve pratik boyutun varlığına işaret eden bu kavramlarla yapılan iman tanımları “tasdik”, “tasdik+dil ile ikrâr”, “tasdik+dil ile ikrâr+amel” şeklinde özetlenebilir. Bu tanımlarda ön plana çıkan şey, inanç esaslarını kalben doğrulama (tasdik), bu doğrulamayı dil ile ifade etme (ikrâr) ve fiillerle gerçekleştirmedir (amel). Buna göre, iman ile küfrü belirleyen başlıca ayıraç kalbin tasdikidir. Ancak kalbin tasdiki, insanlar tarafından bilinemediğinden ikrâr ve bu ikrârı gösteren dinî görevleri yerine getirmek, kalpteki imanın varlığının göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu makalede ikrâr kavramının anlamı, ikrâr’ın iman ile ilişkisi ve önemi üzerinde durulacaktır.