Bir Tabiat Kanunu İhlali (Mu?cize)

Öz Nazariyatç ı bir bilim adamının görevi -fiziksel, kimyasal, biyolojik veya psikolojik kanunlar ya da diğer herhangi bir bilimin kanunları olabilen- tabiat kanunlarını ortaya koymaktır. O, herhangi bir alanda gözleme dayalı bir çok sonuç elde edecektir. O, bu sonuçların en doğal genellemelerini veya tahminlerini ya da arz edeceğim üzere, geçmiş sonuçlardan çıkarılabilen en sade formülü araştırır

Kaynak Göster

ISNAD Akçay, Mustafa . "Bir Tabiat Kanunu İhlali (Mu?cize)". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (Ocak 2009): 0-116 .