International Journal of Informatics and Applied Mathematics

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: International Society of Academicians

5.9b 211