Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

  • ISSN: 1300-1396
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1961

7.7b 2.7b