Restoran Seçim Ölçütleri Üzerine Bir Araştırma

Yeme-içme sektörü Türkiye'de hızla büyüyen ve gelişen bir sektör olmasına rağmen, tüketicinin restoran seçim ölçütlerinin neler olduğu ve bu ölçütlerin demografik faktörlere göre nasıl farklılık gösterdiği çok fazla araştırmanın konusu olmamıştır. Araştırma, farklı yaş, farklı cinsiyet ve farklı eğitim seviye gruplarında bulunan tüketicilerin her birinin farklı ölçütlere öncelik verdiğini ortaya koymuştur. Araştırmanın bir diğer sonucu ise, tüm katılımcılar için ölçütlerin önem sırasının şu şekilde olduğunu ortaya koymasıdır; servis ve sunum, garson kıyafet ve davranışları, dış görünüş, fiyat, otopark imkânı olması, tavsiye, müzik çalınan yer olması, restoranın sakin olması ve son olarak reklamın daha önce görülmesi

A Research on Restaurant Preferences Criteria

Although, food and beverage sector has been a growing and developing sector in Turkey, not many researches were made on restaurant preferences criteria and the differentiation of these criteria according to the demographic factors of the consumers. This research reveals that groups of different age, different sex and different education level have different priorities on restaurant decision process. Another outcome of this research is the sorting of the criteria for all participants from most to least important; service and presentation, waiter apparel and behavior, externals, pricing, parking possibility, recommendation, music playing, calm atmosphere and advertisement

Kaynakça

Akgül, A. ve Çevik, O. 2003. “İstatiksel Analiz Teknikleri - SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları” Emek Ofset Ankara

Arslan F. M. 2004. “Mağazacılıkta Atmosfer” Derin Yayınları, İstanbul. Auty, S. 1992. “Consumer Choice and Segmentation in the Restaurant Industry.” Service Industries’ Journal, 12(3): 324–339.

Aydın, K. 2007. “Perakende Yönetimin Temelleri” 2. Baskı Nobel Yayınları Ankara.

Chang, K. ve Chung, L.N. 2008. “Empirical analysis of consumer reaction to the virtual reality shopping mall” Computers in Human Behavior 24(1): 88-104

Clark, M. ve Wood, R. C. 1998. Consumer Loyalty in the Restaurant Industry: A Preliminary Exploration of the Issues International Journal of Contemporary Hospitality Management 10(4): 139–144.

Cohen, E. ve Avieli, N. 2004 Food in Tourism: Attraction and Impediment Annals of Tourism Reserarch 31 (4): 755– 778.

Çiftçi, A. G. 2006. Hizmet Kalitesi ve Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dursun, Ö. T. 1999. Self-Servis Düzenine Bağlı Zincir Fast-Food Restoranların Yemek Salonu İç Mekan Biçimlenmesine Bir Yaklaşım Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Garbarino, E. ve Johnson, M. S. 1999. “The Different Roles Of Satisfaction, Trust, And Commitment in Customer Relationships” Journal Of Marketing 63(2):70-87.

Gustafsson, I., Öström, A., Johansson J. ve Mossberg, L. 2006. The Five Aspects Meal Model: A Tool for Developing Meal Services in Restaurants Journal of Foodservice 17: 84-93.

Gürbüz, A. 2003. Safranbolu’ya Gelen Yerli Turistlerin Tatmin Olma Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Gazi Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 6(1) :1-21.

Hançer, M. 2003. Konaklama Endüstrisinde Müsteri Sadakati: Anlam, Önem, Etki ve Sonuçlar Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1-2) :28-35.

Hyun S.S. 2010. Predictors of relationship quality and loyalty in the chain restaurant industry Cornell Hospitality Quarterly 51(2), 251-267.

Johns, N. ve Kivela J. 2001. Perceptions of the First Time Restaurant Customer Food Service Technology 1: 5-11.

Kalaycı, S. 2006. “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri” 2. Basım Asil Yayın Dağıtım A.Ş Ankara.

Karamychev, V. and Reeven, P. 2009. Retail sprawl and multi-store firms: An analysis of location choice by retail chains Regional Science and Urban Economics 39: 277–286.

Kivela, J. 1997. Restaurant Marketing: Selection and Segmen¬tation in Hong Kong International Journal of Contemporary Hospitality Management 9(3): 116-123.

Koçak, N. 2006. “Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi” Gözden Geçirilmiş 3 Baskı, Detay Yayıncılık Ankara.

Lewis, R. 1981. Restaurant Advertising: Appeals and Consumers’ Intentions Journal of Advertising Research 21(5): 69- 74.

Malhotra, N.K. 1999. “Marketing Research: An Applied Orientation” 3rd Edition Upper Saddle River Prentice Hall New Jersey.

Özdemir, B.2010. “Dışarıda Yemek Yeme Olgusu: Kuramsal Bir Model Önerisi” Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 21 (2): 218-232.

Pettersson, A. ve Fjellström, C. 2007. “Restaurants as Friends of the Family: Functions of Restaurant Visits in Everyday Life” Journal of Foodservice 18(6): 207-217.

Quan, S. ve Wang, N. 2004. “Towards a Structural Model of the Tourist Experience: An Illustration from Food Experiences in Tourism” Tourism Management 25 (2004): 297-305.

Sadi, M. A. 2002. “Restaurant Patronage and The Ethnic Groups in Singapure: An Exploratory Investigation Using Barker’s Model” Journal of Foodservice Business Research 5(1): 79-99.

Scalon, N. 1992. “Restaurant Management” Van Nostrand Reinhold New York.

Tabachnick, B. G. ve Fidel, S. L. 2001. Using Multivariate Statistics 4th Edition Boston Allyn and Bacon.

Wu, L.(2011b). “Inertia: Spurious Loyalty or Action Loyalty?” Asia Pacific Management Rewiev 16(1): 31–50.

Yanamandram, V. ve White, L. 2006. “Switching Barriers in Business-to-Business Services: A Qualitative Study”. International Journal of Service Industry Management 17(2): 158–192.

Yılmaz, M. ve Altunışık, R. 2003. “Perakende Sektöründe Kuruluş Yeri Seçiminde Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanılması”, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kayseri.

Yüksel, A. ve Kılınç. U.K. 2003. “Konaklama İşletmelerinde Yetkilendirme ve Şikayet Sonrası Müşteri Davranışları Üzerine Etkileri” Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi 14(2): 107-118.

URL-1, http://www.franchise.com.tr/neden-hizli-tuketim.html, Erişim Tarihi: 01/02/2014.

URL-2, http://www.kucukcekmece.bel.tr, Erişim Tarihi: 30/08/2013.

Kaynak Göster