Halka Kapalı KOBİ’lerin Sermaye Yapıları

Mikro, Küçük ve Orta ölçekli firmalar, tecrübelerine bakılmaksızın farklı gelişim süreçleri ve yaşam evrelerinde bulunabilmekte ve halka kapalı oluşları finansal önceliklerini ve tercihlerini dolayısıyla sermaye yapılarını değiştirebilmektedir. Sermaye yapıları, birçok faktörden etkilenerek biçimlenebilmekte, halka açık firmalara göre otofinansman ve özsermaye uygulamaları farklılaşabilmektedir. Bu çalışmada, Manisa'da faaliyet gösteren halka kapalı 148 KOBİ'nin 2013-2014 yılları itibariyle sermaye yapısı incelenmekte, etkileyen faktörler ölçeklere göre belirlenmektedir. Bulgularımıza göre,(a) firmaların borç yapısını yoğun olarak ticari borç finansmanı oluşturmaktadır,(b) otofinansman kullanımları firma ölçeğine paralel olarak değişmemektedir (c) firmaların sermaye yapıları, firmaların büyüklüğü, varlık yapıları, kârlılıkları ve borçlanma maliyetlerinden etkilenmektedir.

Capital Structure of Private SME’s

Micro, Small, and Medium-size enterprises might evolve development processes, experience different evolving stages and because they are privately held, might lead them to change financial priorities, choice and capital structures, eventually. The capital structure of firms might be influenced by a variety of factors and internal financing and equity applications might differ. In this study, we surveyed 148 private firms in Manisa and delivered data from 2013-2014 and analyzed capital structures, determined its influencing factors. We find that, (a)the debt structure of firms formed by accounts payable financing intensively (b) auto-financing do not increase by SME scales, (c) the capital structure of SME’s are affected by firm size, tangibility, profitability and cost of debt.

Kaynakça

Ang, James S. 1992. “On the Theory of Finance for Privately Held Firms.” The Journal of Entrepreneurial Finance 1(3):185–203.

Ata, H. Ali, ve Yusuf Ağ. 2010. "Firma Karakteristiğinin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkisinin Analizi." Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi 11:45-60.

Audretsch, Db, ve Ja Elston. 1997. “Financing the German Mittelstand.” Small Business Economics 9(2):97– 110. doi:10.1023/a:1007963621438.

Baker, Malcolm, ve Jeffrey Wurgler. 2002. "Market Timing and Capital Structure." The Journal of Finance 57(1):1-32.

Balakrishnan, Srinivasan, ve Isaac Fox. 1993. “Asset Specificity, Firm Heterogeneity and Capital Structure.” Strategic Management Journal 14 (1): 3–16. doi:10.1002/smj.4250140103.

Bancel, Franck, ve Usha R. Mittoo. 2004. “Cross-Country Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms.” Financial Management 33 (4): 103–32. doi:10.2139/ssrn.299172.

Banerjee, Saugata, Almas Heshmati, ve Clas Wihlborg. 1999. The Dynamics Of Capital Structure. New York University-Salomon Center-Leonard N. Stern School of Business

Booth, Laurence, Varouj Aivazian, Asli Demirguc-Kunt, ve Vojislav Maksimovic. 2001. “Capital Structures in Developing Countries.” Journal of Finance 56(1):87–130. doi:10.1111/0022-1082.00320.

Buferna, F, K Bangassa, ve L Hodgkinson. 2005. “Determinants of Capital Structure: Evidence from Libya.” Research Paper Series 2(11):34–44.

Cole, Rebel A. 2013. “What Do We Know about the Capital Structure of Privately Held US Firms? Evidence from the Surveys of Small Business Finance.” Financial Management 42(4):777–813. doi:10.1111/fima.12015.

Çan, Erkan. 2015. “KOBİ’lerin Finansman Desteği Açısından Kredi ve Sermaye Piyasalarının Bütünleşmesi ve KOBİ Menkul Kıymetleştirme Uygulaması.” Bankacılar Dergisi 26(92):25-52.

DeAngelo, Harry, ve Richard Roll. 2015. "How Stable Are Corporate Capital Structures?." The Journal of Finance 70(1):373-418.

Düzce, Çetin. 2007. “Türkiye’de KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve Alternatif Finansman İmkânları.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İstanbul.

Egeln, Jurgen, Georg Licht, ve Fabian Steil. 1997. “Firm Foundations and the Role of Financial Constraints.” Small Business Economics 9(2):137–150. doi:10.1023/A:1007919806417.

Fama, Eugene F. 1985. “What’s Different about Banks?” Journal of Monetary Economics 15(1):29–39. doi:10.1016/0304-3932(85)90051-0.

Faulkender, Michael, ve Mitchell A. Petersen. 2006. “Does the Source of Capital Affect Capital Structure?” Review of Financial Studies. doi:10.1093/rfs/hhj003.

Glass, Gene V., Percy D. Peckham, ve James R. Sanders. 1972. “Consequences of Failure To Meet Assumptions Underlying the Fixed Effects Analyses of Variance and Covariance.” Review of Educational Research 42(3):237–88. doi:10.3102/00346543042003237.

Gitman, Lawrence J. 1991. Principles of Manegerial Finance. 6. Baskı. San Diego State University, Harper Collins Publishers

Güler, Sevinç (2010). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB) Kayıtlı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Sermaye Yapıları Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 (3): 353-371.

Güzeldere, Harun, ve Eren S. Sarıoğlu. 2014. “Financing Problems and Use of Bank Credits of Small and Medium Sized Enterprises in Turkey: Evaluation of A Survey Implemented on Sme’s Operating in Istanbul.” Journal of Economics Finance and Accounting 1(3):218-236.

Harwell, M.R. 1992. “Summarizing Monte Carlo Results in Methodological Research.” Journal of Educational Statistics 17(4):297–313. doi:10.3102/10769986017004297.

Hughes, Alan. 1997. “Finance for SMEs: A U.K. Perspective.” Small Business Economics 9:151–166. doi:10.1023/A:1007971823255.

Jensen, Michael C., ve William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." Journal of Financial Economics 3(4):305-360.

Kendirli, Selçuk, Muharrem Tuna ve Fatih Şanöz. 2007. “AB’ye Giriş Sürecinde İşletmelerde Yönetim Bilinci ve Finansal Politikalara Etkileri.” VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, 31 Mayıs – 2 Haziran, Kırıkkale, 500-514

Konuk, Faruk A., ve Filiz Aygen. 2007. “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları ve Bu Sorunların Giderilmesine Yönelik Çözüm Önerileri: Sakarya Örneği.” VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi, 31 Mayıs – 2 Haziran, Kırıkkale, 515-525

Korkmaz, Turhan, Ali S. Albayrak ve A. Karataş. 2007. “Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Sermaye Yapısı Üzerine Bir İnceleme: 1997-2004 Dönemi”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 22(253):79-96.

Korkmaz, Turhan, Ümit Başaran ve Rasim İ. Gökbulut. 2009. “İMKB’de İşlem Gören Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi İşletmelerinin Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 24(277)29-60

KOSGEB. 2015. Stratejik Plan 2016-2020. (http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tablolar/KOSGEBN%20Stratejik%20Plan/K OSGEB_Stratejik_Plani_(2016-2020).pdf, Erişim tarihi, 21.02.2017)

Koyuncugil, Ali S. ve Nermin Özgülbaş, 2008. “İMKB’de İşlem Gören Kobi’lerin Güçlü ve Zayıf Yönleri: Chaid Karar Ağacı Uygulaması.” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23(1):1-21.

Kraus, Alan, ve Robert H. Litzenberger. 1973. "A state‐ preference model of optimal financial leverage." The Journal of Finance 28(4):911-922.

Kutlu, Hüseyin A., ve Savaş N. Demirci. 2007. “KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık.

Lix, L. M., J. C. Keselman, ve H. J. Keselman. 1996. “Consequences of Assumption Violations Revisited: A Quantitative Review of Alternatives to the One-Way Analysis of Variance F Test.” Review of Educational Research 66(4):579–619. doi:10.3102/00346543066004579.

Madura, Jeff. 2015. Financial Markets and Institutions. Nelson Education

Manigart, Sophie, ve Carol Struyf. 1997. “Financing High Technology Startups in Belgium: An Explorative Study.” Small Business Economics 9(2):125–35. doi:10.1023/A:1007967722346.

Müftüoğlu, Tamer. 1991. Türkiye' de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler : Sorunlar ve Öneriler. Ankara : Sevinç Yayınevi

Myers, Stewart C., ve Nicholas S. Majluf. 1984. "Corporate Financing and Investment Decisions when Firms Have Information that Investors Do Not Have." Journal of Financial Economics 13(2):187-221.

Okuyan, H. Aydın ve Mehmet H. Taşçı. 2010. "Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Türkiye'deki En Büyük 1000 Sanayi işletmesinde Bir Uygulama" BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 4(1):105-120.

Rajan, Raghuram G, ve Luigi Zingales. 1995. “What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data.” Journal of Finance 50(5):1421–1460. doi:10.2307/2329322.

Sarıoğlu, Eren S., Engin Kurun, ve Harun Güzeldere. 2013. “Sermaye Yapısının Belirleyicileri: İMKB'de İşlem Gören Çimento, Otomotiv ve Bilişim Sektörlerinin Sermaye Yapısı Analizi.” Ege Academic Review, 13(4).

Terim, Burak, ve Cevdet A. Kayalı. 2009. “Sermaye yapısını belirleyici etmenler: Türkiye’de imalat sanayi örneği.” Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1): 125-154.

Uçkun, Nurulah. 2009. “KOBİ’lerin Finansal Sorunlarına Melek Sermaye Çözüm Olabilir mi?.” Muhasebe Finansman Dergisi 41

World Bank Report (2010). Turkey Investment Climate Assessment, Report No. 54123-TR (http://documents.worldbank.org/curated/en/491381468121133932/pdf/541230ESW0Whit1TOR0LED0G ROWTH0final.pdf, Erişim tarihi: 03.03.2017)

Kaynak Göster