Destination Personalities of Alacati and Ayvalik in Turkey: Consumer Perceptions of a Summer Holiday

In 2018 summer, Alaçatı and Ayvalık have been listed among the top cities that are preferred as tourism destinations for local tourists. These destinations have been popular for tourists in the last decade and Turkish tourists increasingly prefer local destinations for their summer holidays because of the devalued Turkish lira. Attracting tourists is among the primary goals for tourism marketers, and consequently understanding customer perceptions regarding destinations is one of the key factors to achieve this goal. In this context, the purpose of this study is to examine the destination personalities of Ayvalık and Alaçatı and compare them in terms of destination personality dimensions. In a quantitative research design, respondents (n=191) have been asked about their perceptions about the destination personalities of Alaçatı and Ayvalık, in which they compare the two destinations on a 5 Point-Likert scale. Destination personalities have been examined within the conceptual framework of destination personality dimensions, which are, sincerity, excitement, and conviviality. In addition, respondents have answered a question by writing their opinions about “a great summer vacation” with a few words, which have been analyzed by content and cluster analyses, aiming to have a deeper understanding about the consumer perceptions about their summer vacations. Significant differences have been found between the destination personality dimensions of Ayvalık and Alaçatı. Ayvalık is perceived as sincerer and more convivial than Alaçatı, whereas Alaçatı is perceived as more exciting than Ayvalık. Regarding their expectations from their summer holiday, consumers have been grouped into 4 clusters such as; (1) fun, excitement, and activity oriented, (2) travelling and exploring oriented, (3) family and friends oriented, (4) relaxation, comfort, and silence-oriented consumers. There is not a significant difference among clusters regarding the perceived destination personalities of Ayvalık and Alaçatı. This study aims to contribute to researchers not only by implementing destination personality research in the Turkish context, but also by extending the existing knowledge by assessing destination personality concept together with the consumers’ descriptions of an idealized summer vacation. Moreover, findings of the study will be beneficial for marketing activities of tourism agencies, hospitality industry, and local governments.

Türkiye’de Alaçatı ve Ayvalık’ın Destinasyon Kişilikleri: Tüketicilerin Yaz Tatili Algısı

Alaçatı ve Ayvalık, 2018 yazında yerli turistler tarafından en çok tercih edilen tatil destinasyonları arasında yer almıştır. Bu destinasyonlar, turistler için son 10 yıldır popülaritesini korumakta olup, özellikle son dönemde Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı sonucunda yerli turistler yaz tatilleri için daha çok yurt içi destinasyonları tercih etmektedir. Turizm pazarlamasında turist kazanımı birincil hedefler arasında yer aldığından destinasyonlara ilişkin tüketici algılarının incelenmesi son derece önemlidir. Bu kapsamda, bu çalışmanın amacı Ayvalık ve Alaçatı’nın destinasyon kişiliklerinin incelenmesi ve destinasyon kişiliklerinin alt boyutlarının karşılaştırılmasıdır. Araştırma kapsamında tüketiciler (n=191) Alaçatı ve Ayvalık hakkındaki anketi yanıtlayarak, bu iki beldenin destinasyon kişiliğini 5’li Likert ölçek ile oluşturulmuş soru formunda karşılaştırmıştır. Destinasyon kişilikleri, samimiyet, canlılık ve eğlenceden oluşan alt boyutlar kapsamında incelenmiştir. Buna ek olarak tüketicilerin yaz tatiline ilişkin düşüncelerinin derinlemesine anlaşılabilmesi için kendilerinden “harika bir yaz tatili” için beklentilerini yazmaları istenmiş ve bu soruya verecekleri yanıtlar içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda Ayvalık ve Alaçatı’nın destinasyon kişilikleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayvalık daha samimi ve eğlenceli olarak algılanırken, Alaçatı daha canlı olarak algılanmaktadır. Yaz tatilinden beklentilerine göre tüketiciler 4 gruba ayrılmıştır; (1) eğlence, heyecan ve aktivite arayanlar, (2) seyahat etmek ve keşfetmek isteyenler, (3) aile ve arkadaş odaklı tüketiciler, (4) konfor, sessizlik ve sakinlik arayan tüketiciler. Bu tüketici grupları arasında, Ayvalık ve Alaçatı’nın algılanan destinasyon kişilikleri arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Bu çalışma, destinasyon kişiliği çalışmalarını Türkiye’de uygulayarak araştırmacılara katkı sağlamayı amaçlamakta, buna ek olarak tüketicilerin ideal bir yaz tatili için düşüncelerini destinasyon kişiliği kavramı ile birlikte değerlendirerek konu hakkındaki mevcut bilgi birikimini genişletmeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonuçları turizm acentelerinin, turizm ve konaklama sektörünün ve yerel yönetimlerin pazarlama yöneticileri için de faydalı olacaktır.

Kaynakça

Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, Vol.34 No.3, 347-356.

Alp, A. (2018). "Turkish tourism sector enjoys local holidaymaker boom over Eid holiday”, http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-tourism-sector-enjoys-local-holidaymaker-boom-over-eid-holiday136225. Accessed November 9, 2019.

Ayvalık Belediyesi (2019). “Ayvalık”, http://www.ayvalik.bel.tr/index.php/component/content/article.html?id=90. Accessed August 6, 2019.

Bergman, J.Z., Rentsch, J.R., Small, E.E., Davenport, S.W., Bergman, S.M. (2012). The shared leadership process in decision-making teams. The Journal of Social Psychology, Vol.152 No.1, 17-42. DOI:10.1080/00224545.2010.538763

Chi, C.G., Pan, L., & Chiappa, G. (2018). Examining destination personality: Its antecedents and outcomes. Journal of Destination Marketing & Management, Vol.9, 149–159. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.01.001

Chen, C.F. & Phou, S. (2013). A closer look at destination: image, personality relationship and loyalty. Tourism Management, Vol. 36, 269-278.

Çetinsöz, B.C., & Atsan, M. (2019). The process creating brand identity in destinations: A research on Anamur. Journal of Tourism Theory and Research, Vol.5 No.2, 86-98. https://doi.org/10.24288/jttr.523684

Çoban, M., & Süer, S. (2018). Destinasyon markalaşmasında festival turizminin rolü: Alaçatı ot festivali üzerine bir araştırma. International Journal of Contemporary Tourism Research. Vol.2 No.1, 58-67. DOI 10.30625/ijctr.424439

Dedeoğlu, B.B., Van Niekerk, M., Weinland, J., & Celuch, K. (2019). Re-conceptualizing customer-based destination brand equity. Journal of Destination Marketing & management, Vol. 11, 211–230. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.04.003

Dickinger, A., & Lalicic, L. (2016). An analysis of destination brand personality and emotions: a comparison study. Information Technology & Tourism, Vol. 15 No. 4, 317-340. https://doi.org/10.1007/s40558-015-0044-x

Dilber, I. (2007). Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin girdi-çıktı tablosu yardımıyla değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi, Vol.14 No.2, 205-220.

Dolnicar, S. (2002). A review of unquestioned standards in using cluster analysis for data-driven market segmentation, in Conference Proceedings of the Australian and New Zealand Marketing Academy Conference 2002 (ANZMAC 2002), Deakin University, Melbourne, 2-4 December 2002. https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1286&context=commpapers. Accessed 25 July 2019.

Echtner, C. M. & Ritchie, J. B. R. (1991). The meaning and measurement of destination image. The Journal of Tourism Studies. Vol. 2 No. 2, 2-12.

Ekinci, Y. & Hosany, S. (2006). Destination personality: An application of brand personality to tourism destinations. Journal of Travel Research, Vol.45, 127-139.

Güzel, F., Ö., Ş ahin, İ., Yağmur, Y., Erdem, Ö., Karasakal, S., & Ünal, C. (2018). Antalya’nın destinasyon kişiliği ve ı̇majına ı̇lişkin keşfedici bir araştırma. Journal of Yasar University, Vol.13 No.50, 125-139.

Hosany, S., Ekinci, Y., & Uysal, M. (2006). Destination image and destination personality: An application of branding theories to tourism places. Journal of Business Research, Vol.59, 638-642.

İçöz, O. (2013). Turı̇stı̇k ürün pazarlamasinda marka ı̇majinin rolü ve bölgesel marka ı̇maji yaratma (Doctoral dissertation). Retrieved from http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/12093/348820.pdf?sequence=1

İlban, M.O., & Kömür, T. (2019). Destinasyon markalaşmasında festival turizminin rolü: ayvalık uluslararası zeytin hasat günleri örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Vol.16 No.2, 274-295.

Kaplan, M.D., Yurt, O., Guneri, B., & Kurtulus, K. (2010). Branding places: applying brand personality concept to cities. European Journal of Marketing, Vol. 44 No. 9/10, 1286-1304. https://doi.org/10.1108/03090561011062844

Kozak, M. & Bahçe, S. (2012). Özel İlgi Turizmi, 2nd ed. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kerr, G., Clifford, L., & Burgess, L. (2012). Bragging rights and destination marketing: A tourism bragging rights model. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.15 No.19, 1-8.

KTB (2019). “Turizm istatistikleri”, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html. Accessed November 11,2019.

Matzler, K., Strobl, A., Stokburger-Sauer, N., Bobovnicky, A., & Bauer, F. (2016). Brand personality and culture: The role of cultural differences on the impact of brand personality perceptions on tourists’ visit intentions. Tourism Management, Vol.52, pp.507-520. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2015.07.017

Nguyen, H., & Bouchard, M. (2010). Patterns of youth participation in cannabis cultivation. The Journal of Drug Issues, Vol. 40 No.2, 263-293. DOI: 10.1177/002204261004000202

NTV (2019). “Turizm sektöründeki fiyat artışı yerli turistin tatil anlayışını değiştirebilir”, https://www.ntv.com.tr/seyahat/turizm-sektorundeki-fiyat-artisi-yerli-turistin-tatil-anlayisinidegistirebilir,ZUiOtme9zkStPQeSy1wzkg. Accessed May 27, 2019.

Plummer, J.T. (1985). How personality makes a difference. Journal of Advertising Research, Vol.24 No.6, 27-31.

Souiden, N., Ladhari, R., & Chiadmi, N. (2017). Brand personality and destination image. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 32, 54-70.

Ş chiopu, D. (2010). Applying twostep cluster analysis for identifying bank customers’ profile. Buletinul UniversităŃii Petrol – Gaze din Ploieşti, Vol. LXII No. 3, 66-75.

Tokmakoğlu, A.B. (2017). “Ünü Türkiye sınırlarını aşan Alaçatı’ya gitmek için 5 neden”, https://www.cnnturk.com/seyahat/turkiye/unu-turkiye-sinirlarini-asan-alacatiya-gitmek-icin-5-neden. Accessed August 6, 2019.

Trpkoval, M. & Tevdovski, D. (2009). “Twostep cluster analysis: Segmentation of largest companies in Macedonia”, in Proceedings of the Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference, 19-21 November 2009, Szeged, Hungary, pp.302-318. http://www.eco.uszeged.hu/english/research/scientific-publications/proceedings-of-the-challenges-for-analysis-of-the-economy Accessed 25 July 2019.

Türkmen, S. & Köroğlu, A. (2017). “Research of destination personality: The case of Turkey and Greece”, Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, Vol.20 No.37, 397-429.

Ülkü, A., Solmaz, S. A., & Barakazi, M. (2017). “Destinasyon kişiliğinin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi: Şanlıurfa örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol.53 No.10, 986-994.

Wang, X., & Yang, Z. (2008). Does country-of-origin matter in the relationship between brand personality and purchase intention in emerging economies? Evidence from China’s auto industry. International Marketing Review, Vol.25 No.4, 458-474.

Yolda (2018). “Alaçatı hakkında bilmediğiniz 12 şey”, https://yoldaolmak.com/alacati-hakkinda-bilgiler.html. Accessed August 5, 2019.

Zhou, L., & Deng, N. (2012). “Exploring the role of tourism destination personality in destination branding: A review of destination personality research”, in International Conference on Services Systems and Services Management, ICSSSM Proceedings of the International Conference in Shanghai, China, 2-4 July 2012. DOI:10.1109/ICSSSM.2012.6252274

Kaynak Göster

  • ISSN: 1305-970X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2006

4.3b 2.1b