Re: Application of Virtual, Augmented, and Mixed Reality to Urology

___

Journal of Urological Surgery
  • ISSN: 2148-9580
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2014

7.6b4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Anomalili Böbreği Olan Hastalarda Perkütan Netrolitotomi Sonuçlanmız

Yusuf Özlem İLBEY, Mehmet YOLDAŞ, Cemal Selçuk İŞOĞLU, Tufan SÜELÖZGEN, HAKAN TÜRK, Mustafa KARABIÇAK, Batuhan ERGANİ, HAYAL BOYACIOĞLU

Obezitenin Laparoskopik Radikal Prostatektomide Peroperatif Sonuçlara ve Kontinansa Olan Etkisi

ONUR KAYGISIZ, Çağdaş Gökhun ÖZMERDİVEN, BERNA AYTAÇ VURUŞKAN, BURHAN COŞKUN, Kadir Ömür GÜNSEREN, Yakup KORDAN, İSMET YAVAŞCAOĞLU, HAKAN VURUŞKAN

Re: Early Removal of Double-J Stents Decreases Urinary Tract Infections in Living Donor Renal Transplantation: A Prospective, Randomized Clinical Trial

Liu S, Luo G, Sun B, Lu J, Zu Q, Yang S, Zhang X, Dong J

Which Factors Affect the Hospital Re-admission After Treatment Approaches to Urethral Strictures?

REHA GİRGİN

Dev Boyutlarda Ksantogranülomatöz Piyelonefrit Olgusu

Rızkullah YAZIRLIOĞLU

Cough-Induced Spontaneous Rupture of the Kidney Secondary to Anticoagulant Therapy: Wunderlich’s Syndrome

General UROLOGY, Kamil Fehmi NARTER, Kubilay SABUNCU, BİLAL ERYILDIRIM, Övünç KAVUKOĞLU, KEMAL SARICA, Wunderlich SENDROMU

Bladder Neck Involvement in Radical Prostatectomy Specimens is not a pT4 Disease

PELİN YILDIZ

Re: Application of Virtual, Augmented, and Mixed Reality to Urology

Hamacher A, Kim SJ, Cho ST, Pardeshi S, Lee SH, Eun SJ, Whangbo TK

Penil Protez İmplantasyonu Sonrası Nekrotizan Mantar Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

Mehmet Gökhan ÇULHA, ERKAN DEMİR, Uğur YÜCETAŞ, Mustafa KADIHASANOĞLU, Mahmut Gökhan TOKTAŞ

Re: Regulation of Cancer Cell Metabolism

Cairns RA, Harris IS, Mak TW