Publication Rates and Citation Analysis of Oral and Poster Presentations at the First Congress of the Society of Urological Surgery in Turkiye

Objective: Publications of congress presentations (oral/poster) contribute to the literature by creating new information. In this study, we examined the publication rate of poster and oral presentations at the 1st Congress of the Society of Urological Surgery in Turkiye held in 2012. Materials and Methods: We investigated the congress booklet belonging to the 1st Congress of the Society of Urological Surgery in Turkiye held in 3-7 October 2012. We investigated the publication rates of 176 poster and 103 oral presentations under the headings of uro-oncology, andrology, pediatric urology, endourology, transplantation, continence and other by searching the PubMed and Science Citation Index Expanded (SCI-E) databases. Results: Of the 176 poster and 103 oral presentations, 79 (28.3%) were subsequently published. The publication rate in journals included in the SCI-E was 24.3%. While 33% of oral presentations were published, 25.5% of poster presentations became publications and this difference was not found to be statistically significant (p=0.48). The mean duration from presentation to publication was 21.1 months. Conclusion: The publication rate of presentations at the 1st Congress of the Society of Urological Surgery in Turkiye was higher than in most national congresses in different disciplines, but lower than many international congresses in the field of urology. Future studies investigating congress data from several consecutive years will provide clearer results.

Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi’ndeki Poster ve Sözlü Sunumların Yayına Dönüşme Oranı ve Atıf Analizi

Amaç: Poster ve sözlü sunumlarının yayın haline dönüşmeleri, yeni bilgi oluşmasını sağlayarak literatüre de katkı sağlamaktadır. Biz bu çalışmamızda Ürolojik Cerrahi Derneği’nin 2012 yılında yaptığı ilk kongresindeki poster ve sözlü sunumların yayınlaşma oranlarına bakarak ülkemizdeki durumu incelemek istedik. Gereç ve Yöntem: Ürolojik Cerrahi Derneği’nin 3-7 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi’nin kongre kitapçığı incelendi. Üroonkoloji, androloji, çocuk ürolojisi, endorüroloji, transplantasyon, kontinans ve diğer başlıkları altında yapılmış olan 176 poster sunumu ve 103 sözlü sunumun yayına dönüşme durumu internet üzerinden PubMed ve Science Citation Index Expanded (SCI-E) veri tabanları taranarak araştırıldı. Bulgular: İncelenen 176 poster sunumu ve 103 sözlü sunumun 79’u (%28,3) yayına dönüşmüştür. Sunumların SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanma oranının ise %24,3 olduğu görülmüştür. Sözlü sunumların %33’ü yayına dönüşürken, poster sunumlarının %25,5’i yayına dönüşmüştür ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,48). Yayınlar sunumdan ortalama 21,1 ay sonra basılmıştır. Sonuç: 1. Ürolojik Cerrahi Kongresi’ndeki sunumların yayınlaşma oranı farklı disiplinlerdeki ulusal kongrelerin çoğundan yüksek, üroloji alanındaki büyük uluslararası kongrelerden düşük bulunmuştur. İleride yapılacak, ardışık birkaç senelik kongrenin verilerini inceleyecek bir çalışma ile daha netsonuçlara ulaşılabilir.

___

Hoag CC, Elterman DS, Macneily AE. Abstracts presented at the American Urological Association Annual Meeting: determinants of subsequent peer reviewed publication. J Urol 2006;176:2624-2629.

Van der Steen LP, Hage JJ, Loonen MP, Kon M. Full publication of papers presented at the 1995 through 1999 European Association of Plastic Surgeons annual scientific meetings: a systemic bibliometric analysis. Plast Reconstr Surg 2004;114:113-120.

Castagnetti M, Subramaniam R, El-Ghoneimi A. Abstracts presented at the European Society for Pediatric Urology (ESPU) meetings(2003-2010): Characteristics and outcome. J Pediatr Urol 2014;10:355-360.

Yoon PD, Chalasani V, Woo HH. Conversion rates of abstracts presented at the Urological Society of Australia and New Zealand (USANZ) Annual Scientific Meeting into full-text journal articles. BJU Int 2012;110:485-489.

Smith WA, Cancel QV, Tseng TY, Sultan S, Vieweg J, Dahm P. Factors associated with the full publication of studies presented in abstract form at the annual meeting of the American Urological Association. J Urol 2007;177:1084-1089.

Cartwright R, Khoo AK, Cardozo L. Publish or be damned? The fate of abstracts presented at the International Continence Society Meeting 2003. Neurourol Urodyn 2007;26:154-157.

Autorino R, Quarto G, Di Lorenzo G, De Sio M, Damiano R. Are abstracts presented at the EAU meeting followed by publication in peer-reviewed journals? A critical analysis. Eur Urol 2007;51:833-840.

Kalyoncu U, Çınar M, Demirağ MD, Yılmaz S, Erdem H, Kiraz S, Pay S, Ertenli İ, Dinç A. Ulusal Romatoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin irdelenmesi: Neredeyiz? RAED Dergisi 2011;3:6-10.

Özyurt S, Kaptanoğlu AF. 2004-2008 yılları arasında iki yılda bir yapılan ulusal dermatoloji kongrelerinde sunulan özetlerin yayınlanma oranları Dermatoz 2012;3:7-11.

Kabay B, Teke Z, Erbiş H, Koçgil G, Tekin K, Erdem E. Ulusal cerrahi kongrelerinde sunulan bildirilerin uluslararası yayına dönüşme oranları Ulus Cerrahi Derg 2005;21:130-134.

Seçil M, Uçar G, Sentürk C, Karasu S, Dicle O. Publication rates of scientific presentations in Turkish national radiology congresses. Diagn Interv Radiol 2005;11:69-73.

Mutlu C, Kaya Mutlu E, Kılıçoğlu AG, Yorbık Ö. From poster presentation to publication: National Congress of Child and Adolescent Psychiatry. Arch Neuropsychiatr 2015;52:111-116.

Ersoy B. What is the Ultimate Fate of Presented Abstracts? Conversion Rates of Presentations to International Publications from the 31st National Congress of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery. Turk J Plast Surg 2016;24:8-18.

Kocaaslan R, Kayali Y, Tok A, Tepeler A. Publication rates of full-text journal articles converted from abstracts presented during the 22(nd) Turkish National Urology Congress. Turk J Urol 2016;42:16-20.

Scherer RW, Dickersin K, Langenberg P. Full publication of results initially presented in abstracts. A meta-analysis. JAMA 1994;272:158-162.

Autorino R, Quarto G, Di Lorenzo G, De Sio M, Damiano R. Are abstracts presented at the EAU meeting followed by publication in peer-reviewed journals? A critical analysis. Eur Urol 2007;51:833-840.

Relman AS. News reports of medical meetings: how reliable are abstracts? N Engl J Med 1980;303:277-278.

De Bellefeuille C, Morrison CA, Tannock IF. The fate of abstracts submitted to a cancer meeting: factors which influence presentation and subsequent publication. Ann Oncol 1992;3:187-191.

Weber EJ, Callaham ML, Wears RL, Barton C, Young G. Unpublished research from a medical specialty meeting: why investigators fail to publish. JAMA 1998;280:257-259.

Autorino R, Quarto G, Di Lorenzo G, Giugliano F, Quattrone C, Neri F, De Domenico R, Sorrentino D, Mordente S, Damiano R, De Sio M. What happens to the abstracts presented at the Societè Internationale d’Urologie meeting? Urology 2008;7q1:367-371.

Dickersin K, Min YI, Meinert CL. Factors influencing publication of research results: Follow-up of applications submitted to two institutional review boards. JAMA 1992;267:374-378.

Varghese RA, Chang J, Miyanji F, Reilly CW, Mulpuri K. Publication of abstracts submitted to the annual meeting of the Pediatric Orthopaedic Society of North America: is there a difference between accepted versus rejected abstracts? J Pediatr Orthop 2011;31:334-340.

___

Journal of Urological Surgery
  • ISSN: 2148-9580
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2014

8.6b4.3b