Dev Boyutlarda Ksantogranülomatöz Piyelonefrit Olgusu

Literatürde ksantogranülomatöz piyelonefritin (KGP), ameliyat öncesi ayırıcı tanısının çoğunlukla yapılamadığı ve sıklıkla böbrek tümörü ile karıştırıldığı vurgulanmaktadır. Sadece karnının sol yanında şişlik yakınması ile hastane üroloji polikliniğine başvuran 46 yaşındaki kadın hastanın, muayene ve tetkiklerinde, sol böbreğinin dev boyutlarda, ağrısız, taşlı, hidronefrotik bir kitle halini aldığı anlaşıldı. Ancak ameliyat sırasında dev boyutlarda solid bir kitle ile karşılaşılınca, bu kitlenin KGP olabileceği düşünüldü. Yakınmaları, öyküsü, fizik muayene ve görüntüleme bulguları ile ameliyat öncesi, KGP olabileceği düşünülmeyen böyle bir olguyu paylaşmak istedim

Giant Size Xanthogranulomatous Pyelonephritis: A Case Report

According to the literature, differential diagnosis of xanthogranulomatous pyelonephritis (XGP) can mostly not be recognized preoperatively and is frequently confused with kidney tumor. A 46-year-old female patient was admitted to our urology department with the sole complaint of swelling of the left side of her abdomen and, following her examination and tests, her left kidney was found to turn into a giant size, painless, hydronephrotic mass with stones. However, since a giant solid mass was observed during the operation, it was thought that the mass could be XGP. I would like to report such a case, which may not pre-operatively be considered as XGP on the basis of the complaints, history, and physical examination and imaging findings

Kaynakça

1. Gökçe G, Ayan S, Kaya K, Kılıçarslan H, Gültekin EY. Ksantogranulomatöz piyelonefritli 15 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2001;21:467-469.

2. Goldman SM, Hartman DS, Fishman EK, Finizio JP, Gatewood OM, Siegelman SS. CT of xsanthogranulamatous pyelonephritis: radiolojic-patholojik correlation. AJR Am J Roentgenol 1984;142:963-969.

3. Malek RS, Elder JS. Xanthogranulomatous pyelonephritis: a critical analysis of 26 cases and of the literature. J Urol 1978;119:589-593.

4. Chuang CK, Lai MK, Chang PL, Huang MH, Chu SH, Wu CJ, Wu HR. Xanthogranulamatous pyelonephritis: experience in 36 cases. J Urol 1992;147:333-336.

5. Nataluk EA, McCullough DL, Scharling EO. Xanthogranulamatous pyelonephritis, the gatekeeper’s dilemma: a contemporary look at an old problem. Urology 1995;45:377-380.

6. Quinn FM, Dick AC, Corbally MT, McDermott MB, Guiney EJ. Xanthogranulomatous pyelonephritis in childhood. Arch Dis Child 1999;81:483-486.

7. Topsakal M, Karadeniz T, Dönmezer S, Anaç M. Xanthogranülomatöz piyelonefrit: 23 olguda tanı ve tedavi. Ürolojibülteni 1998;9:53-56.

8. Grainger RG, Longstaff AJ, Parsons MA. Xanthogranulamatous pyelonephritis: a reappriasal. Lancet 1982;19:1398-1401.

9. Malek RS, Greene LF, DeWeerd JH, Farrow GM. Xanthogranulamatous pyelonephritis. Br J Urol 1972;44:296-308.

10. Petronic V, Buturovic J, İsvaneski M. Xanthogranulomatous pyelonephritis. Br J Urol 1989;64:336-338.

11. Kural AR, Akaydın A, Oner A, Ozbay G, Solok V, Oruc N, Erozenci A. Xanthogranuomatous pyelonephritis in children and adults. Br J Urol 1987;59:383-385.

12. Youngson GG, Gray ES. Neonatal xanthogranulamatous pyelonephritis. Br J Urol 1990;65:541-542.

13. Goodman M, Curry T, Russell T. Xanthogranulomatous pyelonephritis (XGP): a local disease with systemic manifestations. Report of 23 patients and review of the literature. Medicine 1979;58:171-181.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-9580
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2014

2.5b 1.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Dev Boyutlarda Ksantogranülomatöz Piyelonefrit Olgusu

Rızkullah YAZIRLIOĞLU

Penil Protez İmplantasyonu Sonrası Nekrotizan Mantar Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

Mehmet Gökhan ÇULHA, ERKAN DEMİR, Uğur YÜCETAŞ, Mustafa KADIHASANOĞLU, Mahmut Gökhan TOKTAŞ

Are There Any Differences in the Neural and Extracellular Matrix Proteins Density Between Children and Adults with Intrinsic Ureteropelvic Junction Obstruction?

Bahadır ŞAHİN, Cevdet KAYA, Farhad TALİBZADE, YILÖREN TANIDIR, Feriha ERCAN, Elif Kervancıoğlu DEMİRCİ, Çağrı Akın ŞEKERCİ, Cem AKBAL, Ferruh ŞİMŞEK

Efficacy of Low Density Linear Shockwave Treatment in Severe Arteriogenic Erectile Dysfunction Patients

MEHMET GİRAY SÖNMEZ, Cengiz KARA

Which Factors Affect the Hospital Re-admission After Treatment Approaches to Urethral Strictures?

REHA GİRGİN

Cerrahi Öncesi Profilakside Güncel Yaklaşımlar Işığında Ürolojik Preoperatif Antibiyotik Uygulamaları

Pınar ŞEN, TUNA DEMİRDAL

Re: Early Removal of Double-J Stents Decreases Urinary Tract Infections in Living Donor Renal Transplantation: A Prospective, Randomized Clinical Trial

Liu S, Luo G, Sun B, Lu J, Zu Q, Yang S, Zhang X, Dong J

Traneksamik Asidi Kullanarak Perkütan Nefrolitotomi Sırasında Aşırı Kan Kaybını Önleme: Çift Körü Körüne Prospektif Rastgele Kontrollü Deneme

Adnan SİDDİQ, Salman KHALİD, Hammad MİTHANİ, Shariq ANİS, Imran SHARIF, Jahanzeb SHAİKH

An Extremely Rare Kidney Tumor: Primary Intraparenchymal Squamous Cell Carcinoma

Mustafa YÜKSEL, MEHMET ALİ YILDIZ, Gülşah İNAL, TÜMAY İPEKÇİ, Oncel IPEKCİ

Obezitenin Laparoskopik Radikal Prostatektomide Peroperatif Sonuçlara ve Kontinansa Olan Etkisi

ONUR KAYGISIZ, Çağdaş Gökhun ÖZMERDİVEN, BERNA AYTAÇ VURUŞKAN, BURHAN COŞKUN, Kadir Ömür GÜNSEREN, Yakup KORDAN, İSMET YAVAŞCAOĞLU, HAKAN VURUŞKAN