UNILATERAL APPROACH FOR BILATERAL SPINAL MICRODECOMPRESSION IN LUMBAR SPINAL STENOSIS: SHORT TERM RESULTS

Amaç: Lomber spinal dar kanal hastalığı 50 yaş üstünde sırt e bacak ağrısının en çok görülen sebeplerinden biridir. Dar kanal konjenital lezyonlar sonucu oluşabileceği gibi dejeneratif sebeplerle de oluşabilmektedir. Dejeneratif spinal dar kanal a yol açan sebepler intervertebral diskin taşması, faset eklem hipertrofisi, ligamentum flavum hipertrofisi ve spondilolistezis olarak sayılabilir.Materyal ve Metod: 28 hastayı retrospektif olarak inceledik. Tüm hastalarda sırt veya bacak ağrısının yanında nörojenik kladikasyo bulunmaktaydı. Hastalar 0 dan 10 a kadar olan 0 ağrısız ve 10 en çok ağrı olmak üzere numaralandırılmış ağrı skorlaması ile değerlendirildi. Cerrahi uygulanan seviyelerde unilateral yaklaşım ile bilateral mikrodekompresyon uygulandı.Sonuçlar: Hasta takiplerinin 1. ayın sonunda tüm hastaların nörojenik kladikasyosu iyileşmişti. Ağrı azalma oranı %86 olarak bulundu. Literatürdeki çoğu çalışmayı destekler sonuçlar elde edilmiştir.Çıkarım: Unilateral yaklaşım ile bilateral mikrodekompresyon ile tedavinin dikkat çekici noktası minimal invaziv yaklaşım ile tatmin edici dekompresyon elde edilmesidir.

LOMBER DAR KANAL HASTALARINDA UNILATERAL YAKLAŞIM ILE BILATERAL MIKRODEKOMPRESYON: KISA DÖNEM SONUÇLARI

Objective: Lumbar spinal stenosis is a frequent cause of back and leg pain in patients over 50. Stenosis can be caused by congenital lesions or degenerative changes. Degenerative spinal stenosis may be due to intervertebral disk bulging, joint facet hypertrophy, thickening of the ligamentum flavum and spondylolisthesis.Materials and Method: We observed 28 patients retrospectively. All patients have back and/or leg pain with neurogenic claudication. The patients were scored by numerical pain scale with zero to ten that zero is no pain and ten is the worst. During the surgeries all stenosis levels treated by unilateral approach with bilateral microdecompression.Results: At the end of 1 month follow up, all of the patients got rid of the neurogenic claudication. The pain release rate was 86%.Many literature analysis results are similar when inspected.Conclusions: The main point of the unilateral approach bilateral microdecompression for treating lumbar spinal stenosis is minimal invasive surgery with satisfactory decompression.

___

1. Airaksinen O, Herno A, Turunen V, Saari T, Suomlainen O. Surgical outcome of 438 patients treated surgically for lumbar spinal stenosis. Spine 1997; 22(19): 2278-2282.

2. Benz RJ, Garfin SR. Current techniques of decompression of the lumbar spine. Clin Orthop 2001; 384: 75-81.

3. Cavuşoğlu H, Türkmenoğlu O, Kaya RA, Tuncer C, Colak I, Sahin Y, Aydin Y. Efficacy of unilateral laminectomy for bilateral decompression in lumbar spinal stenosis. Turk Neurosurg 2007; 17(2): 100-108.

4. diPiero CG, Helm GA, Shaffrey CI, Chadduck JB, Henson SL, Malik JM, Szabo TA, Simmons NE, Jane JA. Treatment of lumbar spinal stenosis by extensive unilateral decompression and contralateral autolougs bone fusion: operative technique and results. J Nuerosurg 1996; 84(2): 166-173.

5. Epstein NE. Decompression in the surgical management of degenerative spondylolisthesis: advantages of a conservative approach in 290 patients. J Spinal Disord 1998; 11(2): 116-122, discussion 123.

6. Haba K, Ikeda M, Soma M, Yamashima T. Bilateral decompression of multilevel lumbar spinal stenosis through a unilateral approach. J Clinical Neurosci 2005; 12(2): 169-171.

7. Hurri H, Slatis P, Soini J, Tallroth K, Alaranta H, Laine T, Heliovaara M. Lumbar spinal stenosis: assessment of long-term outcome 12 years after operative and conservative management. J Spin Disor 1998; 11(2): 110-115.

8. Ji YC, KimYB, Hwang SN, Park SW, Kwon JT, Min BK. Efficacy of Unilateral Laminectomy for Bilateral Decompression in Elderly Lumbar Spinal Stenosis. J Korean Neurosurg Soc 2005; 37: 410-415.

9. Mariconda M, Fava R, Gatto A, Longo C, Milano C. Unilateral laminectomy for bilateral decompression of lumbar spinal stenosis: a prospective comparative study with conservatively treated patients. J Spinal Disord Tech 2002; 15(1): 39-46.

10. Paker N, Türkmen C, Buğdaycı D, Tekdöş D, Erbil M. Comparison of conservative and surgical treatment results in lumbar spinal stenosis. Turkish Neurosurgery 2005; 15(4): 182-184.

11. Palmer S, Turner R, Palmer R. Bilateral decompression of lumbar spinal stenosis involving a unilateral approach with microscope and tubular retractor system. J Neurosurg 2002; 97(2 Suppl): 213-217.

12. Spetzger U, Bertalanffy H, Reinges MH, Gilsbach JM. Unilateral laminotomy for bilateral decompression of lumbar spinal stenosis. Part II: Clinical experiences. Acta Neurochir 1997; 139(5): 397-403.

13. Şahinoğlu M, Dalgıç A, Alagöz F, Karakoyun O, Çetinalp NE, Uçkun Ö, Acar OA, Dağlıoğlu E, Belen AD. Lomber dejeneratif dar kanal olgularında etkili bir yöntem olarak unilateral laminoyomi ile bilateral dekompresyon uygulaması. JTSS 2013; 24(3): 223-230.

14. Thome C, Zevgaridis D, Leheta O, Bäzner H, Pöckler-Schöniger C, Wöhrle J, Schmiedek P. Outcome after less-invasive decompression of lumbar spinal stenosis: a randomized comparison of unilateral laminotomy, bilateral laminotomy, and laminectomy. J Neurosurg Spine 2005; 3(2): 129-141.

15. Weiner BK, Walker M, Brower RS, McCulloch JA. Microdecompression for lumbar spinal canal stenosis. Spine 1999; 24(21): 2268-2272.

___

Journal of Turkish Spinal Surgery
  • ISSN: 2147-5903
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1989
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

12.5b8.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

OUR CLINICAL EXPERIENCES: THORACIC OUTLET SYNDROME

Uzay ERDOĞAN, Hakan KINA, M Orhun ÇEVİK, Aykut AKPINAR, Erhan EMEL, A. Ender OFLUOĞLU

EFFECT OF POSTOPERATIVE SHOULDER IMBALANCE ON PATIENT SATISFACTION WITH SURGICAL TREATMENT OF ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS

Olcay GÜLER, Erhan BAYRAM, Murat YILMAZ, Mehmet Emin ERDIL, Ali AKIN UGRAS, Mahir MAHİROĞULLARI

ALL LEVELS PEDICLE SCREW FOR DECOMPRESSION AND CORRECTION IN DEGENERATIVE LUMBAR SPINE SCOLIOSIS: SHORT-TERM RESULTS

Uzay ERDOĞAN, Hakan KINA, Orhun M CEVIK, A. Ender OFLUOĞLU

THE USE OF VIDEO ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY IN SPINAL DEFORMITY CORRECTION

H. Yener ERKEN, MEHMET NURİ ERDEM

COCCYDINIA: PAIN MANAGEMENT WITH RADIOFREQUANCY THERMOABLATION OF GANGLION IMPAR

Hüsnü SÜSLÜ, MURAT KÖKEN, SELÇUK ÖZDOĞAN, Mehmet TİRYAKİ, Ali Haluk DÜZKALIR

EFFECTIVITY OF INTERBODY FUSION PROCEDURE IN DEGENERATIVE SPINE DISEASES

Okan OZKUNT, KERİM SARIYILMAZ, Fatih DİKİCİ, Murat KORKMAZ, TURGUT AKGÜL, Cüneyt ŞAR

PROF. AZMİ HAMZAOĞLU, M.D.

İ. Teoman BENLİ, Yener ERKEN

FAILED BACK SURGERY SYNDROME

SELÇUK ÖZDOĞAN, Erdal GÜR, Hüsnü SÜSLÜ, Mehmet TİRYAKİ, Ali Haluk DÜZKALIR, Cumhur Kaan YALTIRIK

COMPLICATIONS OF THE PERCUTANEOUS VERTEBROPLASTY

Ali Haluk DÜZKALIR, SELÇUK ÖZDOĞAN, Mehmet TİRYAKİ, Alptekin GÜL, Cumhur Kaan YALTIRIK, MURAT KÖKEN

UNILATERAL APPROACH FOR BILATERAL SPINAL MICRODECOMPRESSION IN LUMBAR SPINAL STENOSIS: SHORT TERM RESULTS

SELÇUK ÖZDOĞAN, Cumhur Kaan YALTIRIK, Başar ATALAY, Mehmet TİRYAKİ, Ali Haluk DÜZKALIR, Hüsnü SÜSLÜ