THE MANAGEMENT OF THE BLOOD TRANSFUSION IN SPINAL SURGERY

Spinal cerrahide, rutin uygulamalarda dahi önemli miktarda kan kaybı görülmektedir. Kan kaybının bu girişimlerde engellenemeyen bir çok nedeni vardır.Kan kaybı nedeniyle uygulanan kan transfüzyonunun bir çok komplikasyonları vardır. Bu komplikasyonlar postoperatif mortalite ve morbiditeyi artırabilir. Ne yazık ki perioperatif gereksiz kan transfüzyonu sıklıkla klinik uygulamalarda ortaya çıkar. Kan transfüzyonunu azaltmak için, kısıtlayıcı kan transfüzyon stratejisi, doğru hasta pozisyonu, antifibrinolitik ajanların kullanımı, kontrollü hipotansiyon, akut normovolemik hemodinüsyon, ameliyat öncesi otolog kan bağışı ve hücre koruyucu kullanım olmak üzere birçok teknik bulunmaktadır. Bu yazıda bu teknikler kısaca anlatılmıştır. Bu makalenin amacı, kan nakli ile ilgili gizli ve ihmal edilmiş komplikasyonları önlemektir

OMURGA CERRAHİSİNDE KAN TRANSFÜZYONU YÖNETİM

Significant blood loss occurs in spine surgery even in routine situations. There are multiple reasons of blood loss and most of them are unpreventable. Blood transfusion to correct blood loss may cause complications and may increase mortality and morbidity. Unfortunately, perioperative unnecessary blood transfusion frequently occurs in clinical practices. In order to decrease blood transfusion there are several techniques which are restrictive blood transfusion strategy, correct patient position, use of antifibrinolytic agents, controlled hypotension, acute normovolemic hemodilution, preoperative autologous blood donation and cell-saver usage. In this article, all these techniques described briefly. The aim of this article is preventing hidden and neglected complications related to blood transfusion

___

1. Derrier M1, Mercatello A. Role of non-steroidal anti-inflammatory agents in the perioperative period. Usefulness and limitations. Ann Fr Anesth Reanim 1997; 16(5): 498-520.

2. Goodnough LT, Panigrahi AK. Blood transfusion therapy. Med Clin North Am 2017; 101(2): 431-447.

3. Lim YJ, Kim CS, Bahk JH, Ham BM, Do SH. Clinical trial of esmolol-induced controlled hypotension with or without acute normovolemic hemodilution in spinal surgery. Acta Anesthesiol Scan 2003; 47 (1): 74-78

4. Klövekorn, WP, Pichlmaier H, Ott E, Bauer H, Sunder-Plassmann L, Messmer K. Akute präoperative Hämodilution—eine Möglichkeit zur autologen. Bluttransfusion. Chirurg 1974; 45: 452.

5. Park CK. The effect of patient positioning on intraabdominal pressure and blood loss in spinal surgery. Anesth Analg 2000; 91(3): 552-557.

6. Rankin D, Zuleta-Alarcon A, Soghomonyan S, AbdelRasoul M, Castellon-Larios K, Bergese SD. Massive blood loss in elective spinal and orthopedic surgery: retrospective review of intraoperative transfusion strategy. J Clin Anesth. 2017; 37: 69-73.

7. Shapiro F, Sethna N. Blood loss in pediatric spine surgery. Eur Spine J 2004; 13(Suppl.- 1): S6-17.

8. Shi H1, Ou Y, Jiang D, Quan Z, Zhao Z, Zhu Y. Tranexamic acid reduces perioperative blood loss of posterior lumbar surgery for stenosis or spondylolisthesis: a randomized trial. Medicine (Baltimore) 2017; 96(1): e5718.

9. Stehling L, Zauder HL. Acute normovolemic hemodilution. Tranfusion 1991; 31(9): 857-868.

10. Theusinger OM, Spahn DR. Perioperative blood conservation strategies for major spine surgery. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2016; 30(1): 41-52.

11. Vanderlinde ES, Heal JM, Blumberg N. Autologous transfusion. BMJ 2002; 324(7430): 772-775.

12. Walunj A. Autologous transfusion. Aneaesth Crit Care Pain 2006; 6(5): 192-196.

13. Willner D, Spennati V, Stohl S, Tosti G, Aloisio S, Bilotta F. Spine surgery and blood loss: systematic review of clinical evidence. Anesth Analg 2016; 123(5): 1307-1315.

___

Journal of Turkish Spinal Surgery
  • ISSN: 2147-5903
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1989
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

12.4b8.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SONLU ELEMENT ANALİZİ KULLANILARAK TİTANYUM VİDA POLYESTER BAND KELEPÇE YÖNTEMI (LOTUS) VE RİJİD TİTANYUM TRANSVERS BAĞLAYICI SİSTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

Birol ERKAL, Can YALDIZ, Mete KARATAY, Haydar ÇELİK, Deniz KARABULUT, Iman ZAFARPARANDAH, Onur YAMAN, İHSAN SOLAROĞLU, ALİ FAHİR ÖZER

BALLOON KYPHOPLASTY IN OSTEOPOROTIC PATIENTS WITH SPONTANEOUS VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES

Emre DEMİRÇAY, Atilla KIRCELLI

PARASPİNAL KASLARA BOTULİNUM TOKSİN-A ENJEKSİYONU İLE İDİOPATİK BENZERİ SKOLYOZ ELDE EDİLEBİLİR Mİ? RATLARDA İN VİVO ÇALIŞMA

KERİM SARIYILMAZ, Okan OZKUNT, MURAT AKSU, HALİL CAN GEMALMAZ, Mustafa SUNGUR, Alauddin KOCHAİ, Fatih DİKİCİ

PRIMARY FEMORAL NERVE ENTRAPMENT: A CASE REPORT

Sevda Lafçı FAHRIOGLU, Doğa GÜRKANLAR, Uyğur ER

PROF. UFUK AYDINLI, M.D.

İ. Teoman BENLİ

İDYOPATİK SKOLYOZ TANILI HASTALARDA SOLUNUM FONKSİYONLARI

Melahat BEKİR, Taha Bahadır ÜSKÜL

SERVİKAL LONGİTUDİNAL LİGAMAN OSSİFİKASYONU İÇİN AÇIK KAPI LAMİNOPLASTİNİN GEÇ SONUÇLARI

Çetin AKYOL, Uyğur ER, Serkan ŞİMŞEK, Murad BAVBEK

COMPARISON OF PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE CERVICAL SAGITTAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH CERVICAL DEGENERATIVE DISEASE

Sadik Ahmet UYANIK, BİRNUR YILMAZ, HALİME ÇEVİK, Fatih YAKAR, Burçak GÜMÜŞ

THE EFFECT OF CONVEX ROD DEROTATION ON LUMBAR LORDOSIS IN LENKE TYPE- 5 ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS PATIENTS WHO UNDERGONE SELECTIVE POSTERIOR SURGERY

KERİM SARIYILMAZ, Okan OZKUNT, Gokhan KARADEMİR, HALİL CAN GEMALMAZ, FATİH DİKİCİ, Ünsal DOMANİÇ

SIÇANLARDA TRAVMATİK ALT TORASİK OMURİLİK YARALANMASINDA İNSAN KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TEDAVİSİ VE SONUÇLARINININ DEĞERLENDİRİLMESİ Serhat CÖMERT1, Nur ALTINÖRS1, Serdar KABATAŞ2, Erkin SÖNMEZ1, Fikret ŞAHİNTÜRK1, Özlem ÖZEN3, İffet Feride ŞAHİN1, Ersin ÖĞÜŞ1, Erdal KARAÖZ1

Serhat CÖMERT, Nur ALTINÖRS, SERDAR KABATAŞ, ERKİN SÖNMEZ, Fikret SAHINTURK, Özlem ÖZEN, FERİDE İFFET ŞAHİN, ERSİN ÖĞÜŞ, ERDAL KARAÖZ