Lomber spinal dar kanal nedeniyle opere edilen hastaların ligamentum flavumundaki histopatolojik değişiklikler

Erişkin hastalarda en sık bel ve bacak ağrısı ve pareziye neden olan spinal bozukluk lomber spinal dar kanaldır. Kanal daralmasının en önemli nedenlerinden birisi ligamentum flavum hipertrofisidir. Ligamentum flavum hipertrofisinin histopatolojisi hakkında literatür de yapılmış çok az çalışma mevcut olup hipertrofinin patolojik mekanizması hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu amaçla klinik ve histolojik yaklaşımları içeren multidisipliner bir çalışma planlanmıştır. Lomber spinal dar kanal (12 hasta) ve lomber disk hernisi cerrahisi (10 hasta) esnasında toplanan 22 ligamentum flavum örneklerinde histolojik değerlendirme yapılmıştır. Fibrosis ve elastik lif derecesini anlamak için her bir ligamentum flavum örneğine Mason Trikrom ve Verhoaff-van Gieson elastik boyama yapılmıştır. Her iki grup arasında fibrozis ve elastik lif kaybı açısından herhangi bir fark bulunmadı. Gruplardan bağımsız olarak yaşla birlikte histolojik olarak ligamentum flavumda fibroziste artış ve elastik liflerde azalış tespit edildi. Sonuç olarak yaş arttıkça artan fibrozis ligamentum flavum hipertrofisinde ana nedenlerden biri olduğu fikri edildi.

Histopathological changes in ligamentum flavum of patients operated for lumbar spinal stenosis

The most common spinal disorder in elderly patients is lumbar spinal canal stenosis, causing low back and leg pain and paresis. Canal narrowing, in part, results from hypertrophy of the ligamentum flavum. There are only a few studies about ligamentum flavum hypertrophy in the literature and also the exact pathomechanism of hypertrophy is still unknown. A multidisciplinary study involving clinical and histological approaches planned. Histological evaluation was performed on 22 ligamentum flavum samples which were collected during surgery of LSS (12 patients) and lumber disc hernia (10 patients). Mason trichrome and Verhoaff-van Gieson elastic stains were performed for each ligamentum flavum to understand the degree of fibrosis and elastic fiber status. There were not any statistically significant differences for fibrosis and elastic fiber loss between two groups. Groups independently, histology showed that with age, the ligamentum flavum fibrosis increased and elastic fibers decreased. As a conclusion; increased fibrosis by age is themain cause of ligamentum flavum hypertrophy.

Kaynakça

1. Avrahami E,Wigler I, Stern D, Caspi D, Yaron M. Computed tomographic (CT) demonstration 211 of the ligamenta flava of the lumbosacral spine associated with protrusion of the intervertebral disc. Spine 1990; 15: 21–23.

2. Bademci G, Batay B, Erdemli E, Erdoğan A. Lomber diskopatilerde ligamentum flavumdaki erken histopatolojik değişikliklerin incelenmesi. Türk Nöroşirurji Derg 2001; 11(1): 23-26.

3. Beamer YB, Garner JT, Shelden HS. Hypertrophied ligamentum flavum. Arch Surg 1973; 106: 289–292.

4. Çoşkun E, Süzer T, Oktay G, Tokgöz Z, Köseoğlu M.H. Collagen contents in lumbar intervertebral disc protrusion and free fragments. J Neurological Sci 2000; 17(3): 1-6.

5. Elsberg CA. Experiences in spinal surgery. Surg Gynecol Obstet 1913; 16: 117–132.

6. Fukuyama S, Nakamura T, Ikeda T, Takagi K. The effect ofmechanical stress on hypertrophy of the lumbar ligamentum flavum. J Spinal Disord 1995; 8(2): 126–130.

7. Giles LG, Kaveri MJ. Some osseous and soft tissue causes of human intervertebral canal (foramen) stenosis. J Rheumatol 1990; 17: 1474–1481.

8. Güner A, Oktay G, Pabuçcuoğlu U, Kerman M, Güner G. Microscopic and molecular study of elastin and collagen in human intervertebral disc. Turkish Neurosurgery 1995; 5 (3-4): 45-49.

9. Kosaka H, Sairyo K, Biyani A, Leaman D, Yeasting R, Higashino K, Sakai T, Katoh S, Sano T, Goel VK, Yasui N. Pathomechanism of loss of elasticity and hypertrophy of lumbar ligamentum flavum in elderly patients with lumbar spinal stenosis. Spine 2007; 32(25): 2805–2811.

10. Löhr M, Hampl AJ, Lee JY, Ernestus RI, Deckert M, Stenzel W. Hypertrophy of the ligamentum flavum is associated with inflammation-related TGF- β expression. Acta Neurochir (Wien) 2011;153(1):134-41

11. Nachemson AL, Evans JH. Some mechanical properties of the third human lumbar interlaminar ligament (ligamentum flavum). J Biomech 1968; 1: 211–220.

12. Nakatani T, Marui T, Hitora T. Mechanical stretching force promotes collagen synthesis by cultured cells from human ligamentum flavum via transforming growth factor β . JOrthop Res 2002; 20: 1380–1386.

13. Okuda T, Baba İ, Fujimoto Y, Tanaka N, Sumida T, Manabe H, Hayashi H, Ochi M. The pathology of ligamentum flavum in degenerative lumbar disease. Spine (Phila Pa 1976) 2004; 29(5):1689-1697.

14. Sairyo K, Biyani A, Goel KV, Leaman D, Booth R Jr, Thomas J, Gehling D, Vishnubhotla L, Long R, Ebraheim N. Pathomechanism of ligamentum hypertrophy: a multidisciplinary investigation based on clinical, biochemical, histologic, and biologic assessments. Spine 2005; 30(23): 2649-2656.

15. Schrader KP, Grob D, Rahn AB, Cordey J, Dvorak J. Histology of the ligamentum flavum in patients with degenerative lumbar spinal stenosis. Eur Spine J 1999; 8(4): 323–328.

16. Sortland O, Magnaes B, Hauge T. Functional myelography withmetrizamide in the diagnosis of lumbar spinal stenosis. Acta Radiol Suppl 1977; 355: 42–54.

17. Spurling RG, Mayfield FH, Rogers JB. Hypertrophy of the ligamenta flava as a cause of low back pain. JAMA 1937; 109: 928–933.

18. Teng P, Papatheodorou C. Myelographic findings in spondylosis of the lumbar spine. Br J Radiol 1963; 36: 122–128.

19. Towne EB, Reichert FL. Compression of the lumbosacral roots of the spinal cord by thickened ligamenta flava. Ann Surg 1931; 94: 327–336.

20. Yoshida M, Shima K, Taniguchi Y, Tamaki T, Tanaka T. Hypertrophied ligamentum flavum in lumbar spinal canal stenosis. Spine 1992; 17: 1353–1360.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2147-5903
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1989
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

3.1b 2.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Paraparesis due to hydatid disease of the thoracic spine: A case report

TURGUT AKGÜL, HAMZA KARABAĞ

Lumbar perineural cyst with radiculopathy: A case report

Forhad Hossain CHOWDHURY, Mohammod Raziul HAQUE

Lomber faset eklem sendromunda enjeksiyon tedavisinin etkinliği: Klinik çalışma

Ergün KARAVELİOĞLU, Serdar KOKULU, Olcay ESER, Mehmet Akif SÖNMEZ

Lomber spinal dar kanal nedeniyle opere edilen hastaların ligamentum flavumundaki histopatolojik değişiklikler

Ergün KARAVELİOĞLU, Ahmet Metin ŞANLI, Olcay ESER, Zeki ŞEKERCİ

Cerrahi olarak tedavi edilen pilonidal sinüsü olan hastalarda spına bıfıda prevalansı

İlker ABCI, İ. Teoman BENLİ, Bülent ÇAPAR, Selcuk ÇAMUŞÇU

Kyphoplasty in the treatment of painful osteoporotic vertebral compression fractures

Mehmet Reşit ÖNEN, Mesut YILMAZ

Erken başlangıçlı skolyozların tedavisi için vertikal ekspandabl prostetik titanyum rib (veptr) tekniği. omurga deformitesinin düzeltilmesine ve büyümesine etkisi, sagital ve koronal dengeye etkisi, omuz dengesine etkisi

Yunus ATICI, Akif ALBAYRAK, Mehmet Temel TürkiyeACAL İstanbul Travma ve Deformite Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Ti, SAMİ SÖKÜCÜ, Kubilay BENG, Seçkin SARI, MEHMET AKİF KAYGUSUZ

Orhan Abdi (Kurtaran) bey ve omurga cerrahisi ile ilgili ilk uzmanlık tezi

Sait NADERİ, Alper GÖKÇE, Gülten DİNÇ

Lomber disk hernisi tedavisinde lazer disk dekompresyonu ve epiduroskopinin yeri

Mehmet Akif SÖNMEZ, Ergün KARAVELİOĞLU, Olcay ESER

Travmatik omurga kırıklarında perkütan ile açık pedikül fiksasyonunun karşılaştırılması

Arjan BOT, Jorrit-Jan VERLAAN, Andy B SPOOR, Agnita STADHOUDER, Ümit Ö GÜLER, F. Cumhur ÖNER