BÜYÜME DOSTU VERGİLEME VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Bu yazının amacı bir ülkede iktisadi büyümeye olumlu katkı yapan ya da büyümeye dost bir vergilemenin esaslarını ve Türkiye uygulamasını tartışmaya açmaktır. Bu amaçla birinci bölümde iktisadi büyüme ve büyüme dostu vergilerin esasları ile Avrupa Birliğinin (AB) üye ülkelere vergi sisteminin kalitesinin artırılması konusunda önerdiği vergi reformları ele alınacaktır. İkinci bölümde ise Türk Vergi Sisteminde yer alan başlıca vergi yapılarının büyüme dostu nitelik taşıyıp taşımadığı irdelenmeye çalışılmıştır. Yapılan incelemede Türkiye’nin özellikle düşük ve asgari ücretliler üzerindeki ağır vergi yükü, öz sermaye yoluyla finansmanı özendirmeyen kurumlar vergisi, gelir üzerinden alınan vergilerde KDV uygulamasındaki çok sayıda istisna ve muafiyetlerle tanınan vergi harcamaları nedeniyle büyüme dostu bir vergi sistemine sahip olmadığı saptanmıştır

GROWTH-FRIENDLY TAXATION AND TURKISH PRACTICE

The aim of this paper is to discuss the essentials of growth-friendly taxation i.e. tax structures which promote economic growth and Turkish practice. This paper comprises two parts. In the first part the basis of growth friendly tax policy and guidelines set by European Union for tax reforms aiming to increase the quality of tax system. The second part will be devoted to the examination of major tax types of Turkish Tax System whether they represent growth friendly structure or not. It is observed that Turkey by having heavy income tax burden and wedge on labor particularly low wage earners, corporate income tax not allowing to subtract net return on equity capital, numerous tax reliefs and discriminative and multi-rated structure Value Added Tax (VAT) has not been implementing growth friendly tax system.  

Kaynakça

EU; Growth-Friendly Tax Policies in Member States and Better Tax Coordination, Annual Growth Survey 2012, Brussels, 23.11.2011

IMF Staff Note; Growth Friendly Fiscal Policy Prammer Doris; Quality of Taxation and the Crisis: Tax Shifts from Growth Perspective, EU Working Paper, No.29, 2011

Stuart Adam, Paul Johnson ; Tax Reform and Growth, Institute for Fiscal Studies, 2012

Kaynak Göster

APA BATIREL, Ö . (2015). GROWTH-FRIENDLY TAXATION AND TURKISH PRACTICE. Journal of Life Economics , 2 (4) , 1-8 . DOI: 10.15637/jlecon.107