Liman Kılavuzluk Hizmetlerinde Durumsal Farkındalık Analizi

Durumsal farkındalık, genel anlamda; hayatın her aşamasında etrafında neler olup bittiğinin farkında olup, algılanan bilgilerin o anda ve yakın geleceğe yansıtmak şeklinde tanımlanmaktadır. Çıkış alanı ilk olarak askeri havacılıkta olmuş, son 10 yıl içinde ise sivil havacılık, hava ve deniz trafik operatörleri, nükleer santraller, açık deniz sondaj çalışanları gibi operatör / kullanıcı temel merkezli; bilgisayar - yarı bilgisayar kaynaklı ve / veya amaca yönelik yardımcı sistemlerin kullanıldığı, karar vermenin ön planda olduğu alanlarda uygulanmıştır. Bu çalışmada, denizcilik endüstrisinin içinde bulunan liman kılavuzluk hizmetlerinde gemi kaptanları ve kılavuz kaptanların durumsal farkındalık analizi SAGAT yöntemiyle simülatör ortamında analiz edilmeye çalışılmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar doğrultusunda durumsal farkındalık kavramının teknik seyir hizmetleri kalitesini arttıran öneriler de sunulmuştur.

Situational Awareness Analysis of Port Pilotage Services

Situational Awareness (SA) is generally described as the perception of the elements in the environment within a volume of time and space, the comprehension of their meaning and the projection of their status in the near future. SA has emerged in the military aviation for improving safety and prevention of accidents. In the last decade, it was also used in user-focused areas like civil aviation sector, air and sea traffic operations, nuclear plant facilities, offshore oil platforms etc. In this study, maritime pilots and shipmasters situational awareness levels have been analyzed with the SAGAT method using bridge simulator system and the results have been obtained. The importance of the study is to examine the concept of situational awareness for port pilotage services, which is extremely important for the maritime safety. Some of the key findings are positive effects of experience on situational awareness and those who pay attention to factors such as speed and distance in maneuver possess highest situational awareness. In addition, some improvements are proposed in accordance with the conclusions of this study, to increase the quality of the techno nautical services used by pilots and masters.

___

[1] Erol, A. (1987). Gemi Kullanma. İstanbul: Güryay Matbaacılık Tic.Ltd. Şti.

[2] Koraltürk, M. (2004). Türkiye’de Kılavuz Kaptanlığın Tarihi. İstanbul: Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği.

[3] Sarter, N:B, Woods, D.D. (1991). Situation Awareness: A critical but III-Defined Phenomenon. The International Journal of Aviation Psychology. 1(1): 45-57.

[4] Smith, K., Hancock, P.A. (1995). Situation Awareness is adaptive, externally directed consciousness. Human Factors.(ss.137-148).

[5] Panteli, M ve Kirschen, D.S. (2015). Situation awareness in power systems: Theory, challenges and applications. Electric Power Systems Research. 122: 140–151.

[6] Endsley M.R. (1995a) Toward a theory of situational awareness in dynamic systems. Human Factors (32–64). Lubbock: Human Factors and Ergonomics Society.

[7] Endsley, M.R., Jones,D.G. (2004). Designing for Situation Awareness An Approach to User-Centered Design. Florida: Taylor&Francis.

[8] Salmon, P.M., Stanton, N:A., Walker, G.H., Jenkins D., Ladva, D., Rafferty, L., Young, M. (2009) Measuring Situation Awareness in complex systems: Comparison of measures study. International Journal of Industrial Ergonomics. 39:490–500.

[9] Durso, F.T.,Hackworth, C.A., Truitt,T.R., Crutchfield, J., Nikolic, D. (1999). Situation Awareness As a Predictor of Performance in En Route Air Traffic Controllers. Oklahoma: U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration.

[10] Endsley, M.R. (2000a) Theoretical Underpinnings Of Situation Awareness: A Critical Review (ss.1- 15). NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

[11] Endsley, M.R. (1995c). A taxonomy of situation awareness errors. Human Factors in Aviation Operations (pp. 287-292). Aldershot: Avebury Aviation, Ashgate Publishing Ltd.

[12] Çak, S. (2006) Durumsal farkındalık ölçüm teknikleri. Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (1-12). Ankara.

[13] Salmon, P.M., Stanton, N.A., Walker, G.H.ve Jenkins D.P. (2009). Distributed Situation Awareness. Surrey:Mpg Book.

[14] Endsley, M.R. (1988) Situational Awareness Global Assessment Technique (SAGAT). Aerospace and Electronics Conference (ss 789-795). Dayton: NAECON.

[15] Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

[16] Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal Ve Egitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu. A.Ü. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 15:394-422.

[17] Nishizaki, C., Takemoto T ve Kunieda Y. (2017). The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 11:295-300.

[18] Chauvin, C., Clostermann, J. veHoc, J.M. (2009) Impact of training programs on decision-making and situation awareness of trainee watch officers. Safety Science. 47:1222–1231.

[19] Sneddon, A., Mearns, K., Flin, R. (2013). Stress, fatigue, situation awareness and safety in offshore drilling crews. Safety Science. 56:80–88.

[20] Sætrevik, B. (2013). Developing a context-general self-report approach to measure three-level situation awareness. International Maritime Health. 64(2): 66-71.

[21] Øvergård, K.I., Sorensen, L.J., Martinsen, T.J., Nazir, S. (2014). Characteristics of Dynamic Positioning Operators' Situation Awareness and Decision Making during Critical Incidents in Maritime Operations. Applied Human Factors and Ergonomics (ss.1-12).

[22] Chauvin, C, Lardjane, S.,Morel, G., Clostermann, J., Langard, B. (2013). Human and organisational factors in maritime accidents: Analysis of collisions at sea using the HFACS. Accident Analysis and Prevention. 59:26–37.

[23] Cordón, J.R.,Olivier, P.R., Sedeño, M.A.G.,Martín, J.W. (2014).Design and validation of a screening test for vessel traffic services operators based on situational awareness assessment. Journal of Work and Organizational Psychology. 30: 83-93.

___