Uterin Kaynaklı Postmenopozal Kanama Nedenlerinin Analizi

Amaç: Kliniğimizde menopoz polikliniğine başvuran, postmenopozal kanamalı olgularda; uterin kaynaklı nedenleri analiz etmeyi amaçladık.Yöntemler: Postmenopozal kanama şikayeti ile Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi menopoz kliniğine başvuran 68 hasta bu prospektif çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara ilk gelişlerinde genel bir sistemik ve jinekolojik muayene uygulanmıştır. Hastaların yaşı, son adet tarihi, vajinal kanamanın özelliği, hormon replasman tedavisi alıp almadığı, gebelik sayısı, sistemik hastalığının olup olmadığı, sigara, alkol kullanımı sorgulanıp kayıt altına alınmıştır. Vajen kaynaklı ve sistemik hastalığa bağlı uterin kanamalı hastalar çalışmaya dahil edilmemişlerdir. Hastalar dorsolitotomi pozisyonda jinekolojik masaya alınarak vulva, vajen, inspeksiyonla muayene edilmiştir. Her hastaya smear testi ve sonrasında transvajinal ultrason yapıldı.Bulgular: Çalışmaya alınan 68 hastanın, ortalama yaşı 57 olup, en küçük yaş 45 en büyük yaş 83'tür. Altmış sekiz hastamızdan yapılan örnekleme sonucunda 6'sında endometrium kanseri görülmüş olup, bunların 3 tanesi 65 yaş üzerindedir. Endometrium kanseri bizim çalışmamızda %8,8 olarak saptanmıştır. Doğum sayısı olarak 6 nullipar hasta bulunmaktadır ve bunların 4 tanesi endometrium kanseri tanısı almıştır. Endometrium kanseri tanısı alan 6 hastamızın 5'inin menopoz süresi 10 yılın üzerindedir. Diğer postmenopozal kanama nedenleri arasında yer alan atrofi serimizde %41,2, hiperplazi %7,4, polip %35,3, submüköz myom %2,9, serviks kanseri %2,9, servikal intraepitelyal neoplazi-2 (CIN 2) %1,5 olarak saptanmıştır. Endometrium kanseri saptanan 6 olgudan bir tanesinin endometrium kalınlığı 11 mm, diğer 5 hastanın endometrium kalınlığı 20 mm'nin üstünde saptanmıştır.Sonuç: Postmenopozal kanama yakınması olan hastalara transvajinal ultrasonografi (TVUSG) yapılarak, endometrial kalınlığının tespit edilip endometrium hakkında ön bilgi edinilmesinin hastaya sağlayacağı yarar açıkça görülmekle beraber, postmenopozal kanamalarda endometrial küretaj altın standarttır.

Analysis of the Reasons for Postmenopausal Bleeding that Originated from the Uterus

Objective: We aimed to analyze the reasons for postmenopausal bleeding that originated from the uterus in cases who consulted our menopausal clinic.Methods: Sixty-eight patients who visited the Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital meopausal clinic with the complaint of postmeopausal bleeding were included in this prospective study. Systematic and gynecological examinations were conducted on these patients when they first visited. The age of the patients, last menstruation dates, characteristics of the vaginal bleeding, whether the patients had undergone hormone replacement treatment or not, number of pregnancies, whether they had a systematic disease or not, and alcohol consumption and smoking were investigated and recorded. Patients who had uterine bleeding that originated from the vagina and that was related to a systematic disease were excluded. The patients' vagina and vulva were examined, with the patient in the dorsolithotomy position on the gynecological table. Each patient underwent a smear test, followed by a transvaginal ultrasound.Results: The average age of the 68 patients who were included was 57 years, with the youngest aged 45 years and the oldest aged 83 years. As a result of the sampling done with these 68 patients, endometrium cancer was observed in six of them, with three of them aged over 65 years. In our study, 8.8% patients were detected with endometrium cancer. There are six nullipara patients according to the number of births and four of them were diagnosed with endometrium cancer. The menopause period of five of these six patients who were diagnosed with endometrium cancer was over 10 years. For the other reasons of postmenopausal bleeding, it was detected that atrophy in our series was 41.2%, hyperplasia was 7.4%, polyp was 35.3%, submucous myoma was 2.9%, cervical cancer was 2.9%, and cervical intraepithelial neoplasia-2 was 1.5%. In one of the cases who was diagnosed with endometrium cancer, the thickness of the endometrium was detected as 11 mm, and in the rest of the cases, this thickness was 20 mm.Conclusion: Beside obviously seeing the benefit of getting a prior knowledge for the patients about the endometrium by detecting the thickness of the endometrium by conducting transvaginal ultrasonography on the patients who have postmenopausal bleeding, in the postmenopausal bleeding, endometrial curettage is the golden standard.

Kaynakça

1. Epstein E, Ramirez A, Skoog L, Valentin L. Transvaginal sonography, saline contrast sonography and hysteroscopy for intervention of women with postmenopausal bleeding and endometrium >5mm. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 18: 157-62. [CrossRef]

2. Loverro G, Bettocchi S, Cormio G, Nicolardi V, Greco P, Vimercati A, et al. Transvaginal sonography and hysteroscopy in postmenopausal uterine bleeding. Maturitas 1999; 33: 139-44. [CrossRef]

3. Fortier KJ. Postmenopausal bleeding and the endometrium. Clin Obstet Gynecol 1986; 29: 440-5. [CrossRef]

4. Grimes DA. Diagnostic dilatation and curettage: a reapraisal. Am J Obstet Gynecol 1982; 142: 1-6.

5. Tabor A, Watt CH, Wald NJ. Endometrial thickness as a test for endometrial cancer in women with postmenopausal vaginal bleeding. Obstet Gynecol 2002; 99: 663-70. [CrossRef]

6. Sheikh M, Sawhney S, Khurana A, Al-Yatama M. Alteration of sonographic texture of the endometrium in postmenopausal bleeding. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: 1006-10. [CrossRef]

7. Granberg S, Wikland M, Karlsson B, Norström A, Friberg LG. Endometrial thickness as measured by endovaginal ultrasonography for identifying endometrial abnormality. Am J Obstet Gynecol 1991; 164: 47-52. [CrossRef]

8. Smith-Bindman R, Kerlikowske K, Feldstein VA, Subak L, Scheidler J, Segal M, et al. Endovaginal ultrasound to exclude endometrial cancer and other endometrial abnormalities. JAMA 1998; 280: 1510-7. [CrossRef]

Kaynak Göster

502 176

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Information Quality on Developmental Dysplasia of the Hip on Turkish Websites

Hasan Hüseyin CEYLAN, BARIŞ ÇAYPINAR, Mehmet KÜÇÜKKOÇ, Selçuk UZUNER, Fatih KÜÇÜKDURMAZ

Sitoredüktif Cerrahi Sonrası Gelişen Enteroatmosferik Fistülün Yöntemi

Suat Can ULUKENT, Baki ERDEM, Niyazi Alper SEYHAN, Emel CANAZ, Nuri Alper ŞAHBAZ, Özgür AKBAYIR

Self-Expandable Metal Stent Application as Bridging Therapy in Refractory Esophageal Variceal Bleeding

Bülent ÇOLAK, Eylem KARATAY, Harun ERDAL, Mahir KELEŞ, İBRAHİM DOĞAN, Selahattin ÜNAL

Relationship of Febrile Convulsion with Iron Deficiency Anemia and Zinc Deficiency

Haşim GENCER, İhsan KAFADAR, Gülşen KÖSE, Yıldız YILDIRMAK

Erkeklerde Alt Üriner Sistem Semptomları ile C-reaktif Protein Arasında İlişki Var mı? Kesitsel Bir Çalışma

SEMA NUR AYYILDIZ, ALİ AYYILDIZ, ERDAL BENLİ, ABDULLAH ÇIRAKOĞLU

Kolonda Mikst Taşlı Yüzük Hücreli Müsinöz Karsinom

MECDİ GÜRHAN BALCI, HÜSEYİN EKEN, MAHİR TAYFUR, ARDA IŞIK, Dila AYERDEN

Braden Risk Değerlendirme Skalası Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören 3. Düzey Hastalarda Basınç Ülseri Oluşumu Riskini Değerlendirmekte Güvenilir ve Yeterli mi?

Yaşar Gökhan GÜL, ALİ ŞEFİK KÖPRÜLÜ, ALİ HASPOLAT, Sinan UZMAN, Mehmet TOPTAŞ, İdris KURTULUŞ

Round Ligament Varicosities in Pregnancy

Berrin EROK, Elif Evrim ÖNER, Hülya YILDIZ, Ebru YILMAZ

Anteromedial Portal Tekniği ile Tek Demet Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız

Engin ÇETİNKAYA, Harun MUTLU, UMUT YAVUZ, MURAT GÜL, Ümit ÇETİN, Ufuk ÖZKAYA

Yenidoğandan Ergenliğe: Gastroözofageal Reflü

Nafiye URGANCI, AYŞE MERVE USTA