Self-Expandable Metal Stent Application as Bridging Therapy in Refractory Esophageal Variceal Bleeding

Özofagus varis kanaması sirotik hastalarda portal hipertansiyonun ciddi bir komplikasyonudur. Varis kanamasında asıl tedavi band ligasyonu ve skleroterapi yöntemlerinin kombinasyonu şeklindedir. Olguların %10'u klasik tedavi yöntemlerine dirençli ve yüksek mortaliteye sahiptir. Biz daha önce multipl band ligasyon öyküsü olan iki hastada cerrahi ve TIPS uygulaması öncesi uyguladığımız kaplı self ekspandable metal stent uygulaması deneyimimizi sunduk . (JAREM 2016; 6: 119-21)

Dirençli Özofagus Kanamalarında Köprü Tedavisi Olarak Self Expandable Metal Stent Uygulaması

Esophageal variceal bleeding is a serious complication of portal hypertension in cirrhotic patients. Current treatment approach consists of band ligation and sclerotherapy. More than 10% of variceal bleedings are refractory to standard treatments and have a higher mortality rate. In this study, we aimed to share our experiences regarding covered self-expanding metal stent (SEMS) as a bridging therapy to permanent treatments, which decrease portal blood pressure, such as TIPS and surgery in two refractory variceal bleeding patients who were referred to our hospital with a past history of multiple band ligations to esophageal varies. (JAREM 2016; 6: 119-21)

Kaynakça

1. Dechene A, El Fouly AH, Bechmann LP, Jochum C, Saner FH, Gerken G, et al. Acute Menagement of Refractory Variceal Bleeding in Liver Cirrhosis by Self-Expanding Metal Stents. Digestion 2012; 85: 185- 91. [CrossRef]

2. Fabienne CF, Kistler W, Stenz V, Gubler C. Treatment of Esophageal Variceal Hemorrhage with Self- Expanding Metal Stents as a Rescue Maneuver in a Swiss Multicentric Cohort. Case Rep Gastroenterol 2013; 7: 97-105. [CrossRef]

3. D'Amico M, Berzigotti A, Garcia-Pagan JC. Refractory Acute Variceal Bleeding: Whatto Do Next? Clin Liver Dis 2010; 14: 297-305. [CrossRef]

4. Wright G, Lewis H, Hogan B, Burroughs A, Patch D, O'Beirne J. A Self-expanding metal stent for complicated variceal hemorrhage: experince a single center. Gastrointestian Endoscopy 2010; 71: 71-8. [CrossRef]

Kaynak Göster

504 185

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Braden Risk Değerlendirme Skalası Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören 3. Düzey Hastalarda Basınç Ülseri Oluşumu Riskini Değerlendirmekte Güvenilir ve Yeterli mi?

Yaşar Gökhan GÜL, ALİ ŞEFİK KÖPRÜLÜ, ALİ HASPOLAT, Sinan UZMAN, Mehmet TOPTAŞ, İdris KURTULUŞ

Self-Expandable Metal Stent Application as Bridging Therapy in Refractory Esophageal Variceal Bleeding

Bülent ÇOLAK, Eylem KARATAY, Harun ERDAL, Mahir KELEŞ, İBRAHİM DOĞAN, Selahattin ÜNAL

Information Quality on Developmental Dysplasia of the Hip on Turkish Websites

Hasan Hüseyin CEYLAN, BARIŞ ÇAYPINAR, Mehmet KÜÇÜKKOÇ, Selçuk UZUNER, Fatih KÜÇÜKDURMAZ

Yenidoğandan Ergenliğe: Gastroözofageal Reflü

Nafiye URGANCI, AYŞE MERVE USTA

Uterin Kaynaklı Postmenopozal Kanama Nedenlerinin Analizi

Baki ERDEM, BULAT AYTEK ŞIK, Bülent TEKİN, Yücel ÖZDEMİR, Süleyman SALMAN

Kolonda Mikst Taşlı Yüzük Hücreli Müsinöz Karsinom

MECDİ GÜRHAN BALCI, HÜSEYİN EKEN, MAHİR TAYFUR, ARDA IŞIK, Dila AYERDEN

Sitoredüktif Cerrahi Sonrası Gelişen Enteroatmosferik Fistülün Yöntemi

Suat Can ULUKENT, Baki ERDEM, Niyazi Alper SEYHAN, Emel CANAZ, Nuri Alper ŞAHBAZ, Özgür AKBAYIR

Erkeklerde Alt Üriner Sistem Semptomları ile C-reaktif Protein Arasında İlişki Var mı? Kesitsel Bir Çalışma

SEMA NUR AYYILDIZ, ALİ AYYILDIZ, ERDAL BENLİ, ABDULLAH ÇIRAKOĞLU

Round Ligament Varicosities in Pregnancy

Berrin EROK, Elif Evrim ÖNER, Hülya YILDIZ, Ebru YILMAZ

Relationship of Febrile Convulsion with Iron Deficiency Anemia and Zinc Deficiency

Haşim GENCER, İhsan KAFADAR, Gülşen KÖSE, Yıldız YILDIRMAK