Olanzapin Kullanımına Bağlı Gelişen Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu

Posterior hipofizden antidiüretik hormonun (ADH) sürekli salınımı ile karakterize uygunsuz ADH sendromu sonucu gelişen hiponatremi, antipsikotik ilaç tedavisinin az bilinen ama yaşamı tehdit eden bir komplikasyonudur. Bu makalede status epilepticus tablosunda başvuran, şizofreni tanısı ile olanzapin kullanan hastayı sunduk. Hastanın uygunsuz ADH sendromunu işaret eden medikal öyküsü, biyokimyasal kan ve idrar sonuçları, hiponatreminin olanzapin kullanımına bağlı gelişen uygunsuz ADH sendromundan kaynaklandığını ortaya koymuştur. Hasta, olanzapininin kesilmesi, sıvı kısıtlaması ve hipertonik/normal salin replasmanı ile başarıyla tedavi edilmiştir. Olanzapin tedavisi planlandığında, su-sodyum dengesi üzerine olası yan etkilerinin akılda tutulmasının, olanzapin gibi atipik antipsikotik ilaç kullanan hastaların başta sodyum olmak üzere elektrolitlerinin yakından takip edilmesinin önemini tekrar vurgulamak isteriz

Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone Due to Olanzapine Use

Hyponatremia secondary to syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone (SIADH), which is characterized by the sustained release of antidiuretic hormone (ADH) from the posterior pituitary gland, is a less-known but life-threatening complication of treatment with antipsychotic medications. We report a patient who was using olanzapine due to the diagnosis of schizophrenia and presented with status epilepticus. The patient’s medical history and biochemical blood and urine test results were suggestive of SIADH and revealed that hyponatremia was secondary to SIADH, induced by olanzapine use. The patient was treated succesfully with olanzapine discontinuation, fluid restriction, and hypertonic/normal saline infusion. The possible adverse effects of olanzapine on sodium-water balance should always be kept in mind while prescribing it, and we suggest that clinicians should closely monitor electrolytes, particularly sodium, in patients on atypical antipsychotic medications such as olanzapine

Kaynakça

1. Ramos-Levi AM, Duran Rodriguez-Hervada A, Mendez-Bailon M, Marco-Martinez J. Drug-induced hyponatremia: an updated review. Minerva Endocrinol 2014; 39: 1-12.

2. Meulendijks D, Mannesse CK, Jansen PA, van Marum RJ, Egberts TC. Antipsychotic-induced hyponatremia: A systematic review of the published evidence. Drug Saf 2010; 33: 101-14. [CrossRef]

3. Collins A, Anderson J. SIADH induced by two atypical antipsychotics. Int J Geriatr Psychiatry 2000; 15: 282-3. [CrossRef]

4. Kiss A, Bundzikova J, Pirnik Z, Mikkelsen JD. Different antipsychotics elicit different effects on magnocellular oxytocinergic and vasopressinergic neurons as revealed by Fos immunohistochemistry. J Neurosci Res 2010; 88: 677-85.

5. Dudeja SJ, McCormick M, Dudeja RK. Olanzapine induced hyponatremia. Ulster Med J 2010; 79: 104-5.

6. Mannese CK, van Puijenbroek EP, Jansen PA, van Marum RJ, Souverein PC, Egberts TC. Hyponatraemia as an adverse drug reaction of antipsychotic drugs: A case-control study in VigiBase. Drug Saf 2010; 33: 569-78. [CrossRef]

7. Yamaguchi K, Hama H, Adachi C. Inhibitory role of periventricular dopaminergic mechanisms in hemorrhage-induced vasopressin secretion in conscious rats. Brain Res 1990; 513: 335-8. [CrossRef]

8. Wells T, Forsling ML. Aminergic control of vasopressin secretion in the conscious rat. J Physiol Pharmacol 1992; 43: 59-64.

Kaynak Göster

JAREM
  • ISSN: 2146-6505
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

5.3b3.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Gebelik İle İlişkili İhmal Edilmiş Femur Boyun Kırığı

Fırat FİDAN, Mehmet Ümit ÇETİN, Cengiz KAZDAL, Adem Fatih GÖKSU, Ufuk ÖZKAYA

Akut Lateral Patella Çıkığı Konservatif Tedavisi Sonuçları

Murat GÜL, Engin ÇETİNKAYA, Mehmet Özbey BÜYÜKKUŞÇU, Osman LAPÇIN, Rasit OZCAFER

Evde Sağlık Hizmeti Kapsamındaki Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Tıbbi Durumları

Muhammed Mustafa UZAN, MEMET TAŞKIN EGİCİ, Dilek TOPRAK

A Rare Cause of Acute Abdomen in Children: Omental Infarction Due to Segmental Omental Torsion

AHMET ALİ TUNCER, Nadire TUNCER, Salih ÇETİNKURŞUN

Konuşmada Akıcılık Sorunu olan Çocuklarda Kontralateral Supresyon Yanıtların Transient Evoked Otoakustik Emisyon Testi ile Değerlendirilmesi

ERDOĞAN BULUT, Şule YILMAZ, Memduha TAŞ, Mehmet Turgay TÜRKMEN, ZAHRA POLAT

Helicobacter Pylori Eradikayonu ile ADMA, SDMA ve L-NMMA Serum Düzeylerinin Değişimi

SÜLEYMAN BALDANE, HÜSEYİN KORKMAZ, SÜLEYMAN HİLMİ İPEKÇİ, Mehmet SÖZEN, SEDAT ABUŞOĞLU, TARIK AKAR, ALİ ÜNLÜ, LEVENT KEBAPCILAR

Isolated Superior Gluteal Nerve Mononeuropathy in Patient with Rheumatoid Arthritis

İbrahim Halil URAL, Hasan Kerem ALPTEKİN, Leyla Ataş BALCI

İntörn Doktorların Stresle Başa Çıkma Durumları ile Gelecek Kaygı Düzeyleri

FATMA GÖKŞİN CİHAN, RUHUŞEN KUTLU, Medine Merve KARADEMİRCİ

Olanzapin Kullanımına Bağlı Gelişen Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu

Gülay KIR, Esra GÖZÜGÜL, Ayşe DÜŞÜNÜR, Cengiz YUMRU

Safra Yolu Obstrüksiyonunda Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi’nin Tanıya Katkısı: Ek Bulgular ve Yanılgılar

Hülya Kurtul YILDIZ, Gürol ŞAHİN, Elif Evrim EKİN, Berrin EROK, Gökhan Tolga ADAŞ