Information Quality on Developmental Dysplasia of the Hip on Turkish Websites

Amaç: Çalışmamızda internette doğumsal kalça çıkığı hakkında sunulan Türkçe bilgilerin güvenilirliğini standardize edilmiş bilimsel yöntemlerle değerlendirmeyi amaçladık.Yöntemler: "Kalça çıkığı" terimi Türkiye'de en sık kullanılan üç arama motoru olan Google, Yahoo ve Bing üzerinden tarandı. Her arama için arama sonuç listesindeki ilk 10'ar sıradaki site tespit edildi, aynı olan siteler, konuyla ilgisi olmayan siteler ve profesyonellere hitap eden akademik içerikli siteler elendi. Geriye kalan siteler bilgi içeriklerine göre Greene ve ark.nın metoduyla, AAOS'un hazırladığı hasta bilgilendirme formu esas alınarak hazırlanan formdaki alt başlıklarda bilgi içeriğine göre puanlandı. Siteler, hazırlanan standart forma göre içerdikleri her başlık için 1 puan, bahsetmediği konu için de 0 puan verilerek toplamda 26 puanlık bir anket üzerinden değerlendirildi.Bulgular: "Kalça çıkığı" terimi ile arama yapıldığında Google'da 141.000, Yahoo'da 49.600 ve Bing'de 46.800 sonuç bulundu. Ulaşılan sonuçlar içinde üç ayrı arama motorunda en sık tıklanan ilk 10 site tüm içeriğiyle kopyalandı. Toplamda üç ayrı motorla ulaşılan 30 site- incelemeye alındı. Farklı arama motorlarında çıktığı halde aynı olan (9 site), konuyla ilgisi olmayan (3 site) ve profesyonellere hitap eden akademik içerikli (4 site) olan siteler elendikten sonra geriye 14 site kaldı. Bu 14 sitenin oluşturulan standart formla yapılan içerik puanlaması sonucu sitelerin ortalama puanı 26 üzerinden 13,5 (min: 5, maks: 22, SD: 5,02) olarak belirlendi.Sonuç: İnternetin gittikçe daha fazla başvurulan bir bilgi kaynağı haline gelmesi, bu kaynaktan edinilen bilginin içeriğinin doğruluğu tartışmasını da beraberinde getirmektedir. Çalışmamızın sonucunda içeriği Türkçe olarak hazırlanmış internet sitelerinde "kalça çıkığı" konusunda arama motorlarında en çok başvurulan sitelerin çoğunluğunun eksik bilgiler içerdiği belirlenmiştir. Bilgi güvenilirliğini arttırmayı hedefleyen çeşitli uygulamalar veya akreditasyon sistemlerinin Türkçe web siteleri için de geliştirilmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Türkçe Web Sitelerinde Gelişimsel Kalça Displazisi Hakkındaki Bilgilerin Kalitesi

Objective: We aimed to evaluate the reliability of Turkish information achieved from websites about developmental dysplasia of the hip using standardized scientific methods.Methods: The term "hip dislocation" term was scanned among the most commonly used three internet search engines. The contents of the 10 most frequently clicked sites were copied. These 30 sites were examined. In total, 9 same sites, 3 unrelated sites, and 4 academic sites were eliminated, and 14 sites remained. These sites were scored according to the patient information sheet prepared by the American Academy of Orthopaedic Surgeons. One point was given for every issue included and 0 point was given for no inclusion, over a total of 26 points.Results: With the search of the term "hip dislocation", 141,000 results on Google, 49,600 on Yahoo, and 46,800 on Bing were found. Results of the content points of the 14 sites that were calculated with the created standard form were determined to be an average of 13.5 points out of 26 (min: 5, max: 22, and SD: 5.02).Conclusion: We determined that the most visited sites in search engines on hip dislocation contained incomplete information. A variety of applications that aim to increase the reliability of information should be undertaken, or more studies about the development of an accreditation system for Turkish language websites should be performed.

Kaynakça

1. TurkStat (TUIK) annuals. Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198 Date last updated: August 22 2014. Date last accessed: April 23 2015.

2. Son üç ay içinde internet kullanan bireylerin interneti kişisel kullanma amaçları verisi. Bilim, Teknoloji ve Bilişim Ocak-Mart 2009 Dönemi verileri istatistikleri. Türkiye İstatistik Yıllığı, p.428-42.

3. Seale C, Charteris-Black J, MacFarlane A, McPherson A. Interviews and internet forums: a comparison of two sources of qualitative data. Qual Health Res 2010; 20: 595-606. [CrossRef]

4. Shah SG, Robinson I. Patients' perspectives on self-testing of oral anticoagulation therapy: content analysis of patients' internet blogs. BMC Health Serv Res 2011; 3: 11-25. [CrossRef]

5. Dezateux C, Godward S. Evaluating the national screening programme for congenital dislocation of the hip. J Med Screen 1995; 2: 200-6.

6. 2010 Search engines statistics that people commonly visits. Also available at http://www.seoconsultants.com/search-engines/ Date last updated: August 9 2010. Date last accessed: April 23 2015.

7. Silverstein C, Marais H, Henzinger M, Moricz M. Analysis of a very largeweb search engine query log. ACM SIGIR Forum 1999; 33: 6-12. [CrossRef]

8. Greene DL, Appel AJ, Reinert SE, Palumbo MA. Lumbar disc herniation: evaluation of information on the internet. Spine (Phila Pa 1976) 2005; 30: 826-9. [CrossRef]

9. AAOS DDH info for patients http://orthoinfo.aaos.org/topic. cfm?topic=A00347 Date last updated: October 2013. Date last accessed: April 23 2015.

10. Bialik V, Bialik GM, Blazer S, Sujov P, Wiener F, Berant M. Developmental dysplasia of the hip: a new approach to incidence. Pediatrics 1999; 103: 93-9. [CrossRef]

11. Peled E, Eidelman M, Katzman A, Bialik V. Neonatal incidence of hip dysplasia ten years of experience. Clin Orthop Relat Res 2008; 466: 771-5. [CrossRef]

12. Storer SK, Skaggs DL. Developmental dysplasia of the hip. Am Fam Physician 2006; 74: 1310-6.

13. Bayındır Ş, Tanış Z. Boş batın filimlerinde tesadüfen karşılaşılan doğuştan kalça çıkığı ve diğer patolojileri. Hacettepe Tıp Cerrahi Bülteni 1970; 3: 220-31.

14. Bursalı A, Bulut A, Gökçay G. Gelişimsel kalça displazisinde olası bir risk faktörü: bebeği baş aşağı durulama. Çocuk Dergisi 2006; 6: 53- 61.

15. Bursalı A, Bulut A, Gökçay G. Gelişimsel kalça displazisi ve kadınların bu konudaki bilgi düzeyi. Çocuk Dergisi 2006; 6: 172-8.

16. Basch EM, Thaler HT, Shi W, Yakren S, Schrag D. Use of information resourcesby patients with cancer and their companions. Cancer 2004; 100: 2476-83. [CrossRef]

17. Black PC, Penson DF. Prostate cancer on the Internet-information or misinformation? J Urol 2006; 175: 1836-42. [CrossRef]

18. Berland GK, Elliott MN, Morales LS, Algazy JI, Kravitz RL, Broder MS, et al. Health information on the Internet accessibility, quality, and readability in English and Spanish. JAMA 2001; 285: 2612-21. [CrossRef]

19. Krempec J, Hall J, Biermann JS. Internet use by patients in orthopaedic surgery. Iowa Orthop J 2003; 23: 80-2.

20. Crocco AG, Villasis-Keever M, Jadad AR. Two wrongs don't make a right: harm aggravated by inaccurate information on the Internet. Pediatrics 2002; 109: 522-3. [CrossRef]

21. Health on the Net Foundation. HON code of conduct (HON code) for medical and health websites. www.hon.ch/HONcode Date last updated: August 25 2014. Date last accessed: April 23 2015.

Kaynak Göster

673 233

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ürik Asit Yüksekliğinin Analizi

SEMA NUR AYYILDIZ

Braden Risk Değerlendirme Skalası Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören 3. Düzey Hastalarda Basınç Ülseri Oluşumu Riskini Değerlendirmekte Güvenilir ve Yeterli mi?

Yaşar Gökhan GÜL, ALİ ŞEFİK KÖPRÜLÜ, ALİ HASPOLAT, Sinan UZMAN, Mehmet TOPTAŞ, İdris KURTULUŞ

Self-Expandable Metal Stent Application as Bridging Therapy in Refractory Esophageal Variceal Bleeding

Bülent ÇOLAK, Eylem KARATAY, Harun ERDAL, Mahir KELEŞ, İBRAHİM DOĞAN, Selahattin ÜNAL

Yenidoğandan Ergenliğe: Gastroözofageal Reflü

Nafiye URGANCI, AYŞE MERVE USTA

Erkeklerde Alt Üriner Sistem Semptomları ile C-reaktif Protein Arasında İlişki Var mı? Kesitsel Bir Çalışma

SEMA NUR AYYILDIZ, ALİ AYYILDIZ, ERDAL BENLİ, ABDULLAH ÇIRAKOĞLU

Sitoredüktif Cerrahi Sonrası Gelişen Enteroatmosferik Fistülün Yöntemi

Suat Can ULUKENT, Baki ERDEM, Niyazi Alper SEYHAN, Emel CANAZ, Nuri Alper ŞAHBAZ, Özgür AKBAYIR

Anteromedial Portal Tekniği ile Tek Demet Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız

Engin ÇETİNKAYA, Harun MUTLU, UMUT YAVUZ, MURAT GÜL, Ümit ÇETİN, Ufuk ÖZKAYA

Round Ligament Varicosities in Pregnancy

Berrin EROK, Elif Evrim ÖNER, Hülya YILDIZ, Ebru YILMAZ

Kolonda Mikst Taşlı Yüzük Hücreli Müsinöz Karsinom

MECDİ GÜRHAN BALCI, HÜSEYİN EKEN, MAHİR TAYFUR, ARDA IŞIK, Dila AYERDEN

Uterin Kaynaklı Postmenopozal Kanama Nedenlerinin Analizi

Baki ERDEM, BULAT AYTEK ŞIK, Bülent TEKİN, Yücel ÖZDEMİR, Süleyman SALMAN