Self-reported prevalence of tobacco use among university students

Objective: Tobacco use is the most important public health concern worldwide, particularly in developing countries. It is estimated that 1.7 billion people worldwide will be smokers by 2025 if any intervention do not made. Turkey took an important step in the fight against smoking with the introduction of the project ‘smokeless airspace’ in May 2009. The aim of this study is to evaluate the prevalence of smoking and characteristics of smokers among undergraduates attending Celal Bayar University, Manisa, Turkey. Methods: This cross-sectional study was realized among Manisa Celal Bayar University students between March 2015 and June 2015. A self-administered questionnaire was used to obtain sociodemographic data and determine smoking behaviour and nicotine dependence among university students. Descriptive statistical analyses were used to measure the prevalence of smoking and determine correlations between dependent and independent variables. Chi-square test was used to compare categorical variables Results: Of the 2170 respondents, 518 (23.9%) were current smokers, comprising 312 (60.2%) males and 206 (39.8%) females. Cigarette smoking was significantly associated with having friends who smoked, male gender, and parental smoking. Based on the Fagerstrom Tolerance Test, 8.9% of the students were identified as being addicts. According to Fagerström Tolerance of Nicotine Dependence. 193 out of 518 (37.2%) students were reported as nicotine dependent. Conclusion: Deleterious effects of smoking on human health should be incessantly emphasized in the university curriculum, policies of ‘smokeless airspace, should be supported by stronger, and more effective programs in order to encourage university students to quit smoking.

Üniversite öğrencileri arasında tütün kullanımı prevalansı

Amaç: Tütün kullanımı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde dünyadaki en önemli halk sağlığı olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir müdahale yapılmazsa, 2025 yılına kadar dünyadaki 1,7 milyar insanın sigara içeceği sanılmaktadır. Türkiye, Mayıs 2009’da “dumansız hava sahası” projesinin başlatılmasıyla sigara içilmesine karşı mücadelede önemli bir adım attı. Bu çalışmanın amacı, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye’ye gelen lisans öğrencileri arasında sigara içme prevalansını ve sigara içenlerin özelliklerini değerlendirmektir. Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma Mart 2015 - Haziran 2015 tarihleri arasında Manisa, Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri arasında gerçekleştirildi. Sosyodemografik veriler ile üniversite öğrencileri arasında sigara içme davranışını ve nikotin bağımlılığını belirlemek için anket kullanıldı. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Kategorik değişkenleri karşılaştırmak için ki-kare testi uygulandı. Bulgular: Ankete katılan 2170 katılımcının 518’i (%23,9) [312 (%60,2) erkek, 206 (%39,8) kadın] mevcut sigara içiciydi. Sigara içimi erkek cinsiyet, anne-babanın ve arkadaşların sigara içme durumları ile anlamlı şekilde ilişkiliydi. Fagerstrom Tolerans Testine dayanarak, öğrencilerin %8,9’u bağımlı olarak tanımlandı. Fagerström Nikotin Bağımlılığı Toleransına göre sigara içen 518 öğrencinin 193’ü (%37,2) nikotin bağımlısı olarak rapor edilmiştir. Sonuç: Yasal düzenlemelerin yanı sıra üniversite öğrencileri arasında sigarayı önlemeyi teşvik etmek için sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin eğitim müfredatında sürekli olarak işlenmesi ve “dumansız hava sahası” gibi sigara içiciliğini azaltmaya yönelik politikaların daha güçlü ve etkili programlar ile desteklenmesi gerekmektedir.

___

Corrao MA, Guindon GE, Cokkinides V, Sharma N. Building evidence base for global tobacco control. Bull World Health Organ. 2000;78:884-90.

World Health Organization. WHO Report on the global tobacco epidemic, 2008. The MPOWER package 2008. Available from: http//www. who.int/tobacco, mpower/mpower _report_ full_2008.pdf. [Last accessed on 2016 March 20th].

Karlıkaya C, Öztuna F, Solak Z, Ozkan M, Orsel O. Tobacco control. Thoracic Journal. 2006;7:51-64.

Demirel Y, Sezer RE. Smoking prevalence among University Students in Sivas region. Erciyes Tıp Derg. 2005;27:1-6.

Ceylan E, Yanık M, Gencer M. The factors that affect attitudes towards smoking among students who are enrolled at Harran University. Turk Toraks Derg. 2005;6:144-50.

Azak A. Factors Affecting the Use of Cigarettes by Health. Turk Toraks Derg 2006;7:120-4.

Republic of Turkey Ministry of Health General Directorate Of Health Services. Global Adult Tobacco Survey Turkey Report. 2010: 37-75.

Gumus AB. Cigarette and alcohol use among university students: An evaluation in terms of depressive symptoms and hopelessness. Journal of Dependence. 2015;16(1):9-17.

Ozerkmen N. Ergenlerde sigara içme davranışını etkileyen faktörlerin sosyolojik analizi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2004;1:77-105.

Ogel K, Corapçioğlu A, Sir A, Tamar M, Tot S, Doğan O, et al. Tobacco, alcohol and substance use prevalence among elementary and secondary school students in nine cities of Turkey. Turkish Journal of Psychiatry. 2004;15:112-8.

Fagerstrom K, Shneider NG. Measuring nicotine dependence: a review of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. J Behav Med. 1989;12:159-81. https://doi.org/10.1007/BF00846549

Uysal A, Kadakal F, Karşıdağ C, Bayram NG, Uysal O, Yılmaz V. Fagerstrom nikotin bağımlılık testinin türkçe versiyonunun güvenirliği ve faktör analizi. Tuberk Toraks. 2004;52:115-21.

US Centers for Disease Control and Prevention (2010). Health behaviors of adults: United States, 2005-2007. Vital and Health Statistics, Series 10, Number 245, Appendix II, p. 80.

Ozcebe H, Unalan T, Turkyilmaz S, Coskun Y. 2007 Türkiye gençlerde cinsel sağlık ve üreme sağlığı araştırması. UNFPA ve Nüfusbilim Derneği. Ankara. 2007:25-45.

Zatoński W, Przewoźniak K, Sulkowska U, West R, Wojtyła A. Tobacco smoking in countries of the European Union. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2012;19(2):181-92.

Marie N, Freeman MK, Fleming TD, et al. Smoking prevalence and cigarette consumption in 187 countries, 1980- 2012. JAMA. 2014;311(2):183-92. https://doi.org/10.1001/jama.2013.284692

Boyacı H, Çorapoğlu A, Ilgazlı A, Başyiğit I, Yıldız F. Kocaeli Universitesi ögrencilerinin sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları. 2003;14:169-75.

Demirbag BC, Tavacı S. Socio-demographic characteristics of smoker university students. Gümüşhane University Journal of Health Sciences. 2012;1(3):179-88.

Ozcebe H, Dogan BG, Inal E, Haznedaroglu D, Bertan M. Smoking habits and the related sociodemographic characteristics in university students. Turk Toraks Derg. 2014;15:42-8. https://doi.org/10.5152/ttd.2013.29

Yuksel S, Cucen C, Konuralp NK, Aslan B, Duygun G. Fatih Universitesi Ankara Kampusu Ögrencilerinin Sigara Kullanim Aliskanlıklari. MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 Ekim 2010-Düzce.

Webb E, Ashton H, Kelly P, Kamali F. Patterns of alcohol consumption, smoking and ıllicit drug use ın British university students: Interfaculty Comparisons. Drug Alcohol Depend. 1997;47:145-53. https://doi.org/10.1016/S0376-8716(97)00083-5

Vatan I, Ocakoglu H, Irgil E. Determining smoking prevalence among Uludag University Faculty of Medicine. TAF Prev Med Bull. 2009;8(1):43-8.

Celik HC, Satıcı Ö, Celik MY. The hierarchical cluster analysis of variables about attitudes of chronic smokers among university students. Journal of the Inonu University School of Medicine. 2004;11(4)217-22.

Korkmaz M, Ersoy S, Ozkahraman S, Duran ET, Uslusoy EC, Orak S, Orhan H. Tobacco products and alcohol usage situations, and approaches to smoking of the students of Suleyman Demirel University. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2013:20(2):34-42.

Goktalay T, Ozyurt BC, Coskun AS, Celik P. Level of smoking of 3rd and 4th grade students studying health and related factors: follow-up study. Tuberk Toraks. 2011;59(4):355-61. https://doi.org/10.5578/tt.2390

___

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi
  • ISSN: 1305-7073
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1991

19.8b9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sezaryen ile doğum yapan kadınların postpartum erken dönemde öz bakım ve bebek bakımı konularında yaşadıkları sorunların belirlenmesi

Keziban AMANAK, Zekiye KARAÇAM

Self-reported prevalence of tobacco use among university students

HÜSEYİN ELBİ, AYŞE ESİN AKTAŞ, Süheyla RAHMAN, SELİM ALTAN, BEYHAN CENGİZ ÖZYURT

Differential diagnosis of abdominal pain in geriatric patients: Self-limiting abdominal aortic aneurysm rupture

HÜSEYİN ELBİ, ADNAN BİLGE, Mehmet İRİK

Transrektal prostat biyopsisi yapılan hastalarda prostat hacmi ile prostat kanseri arasındaki ilişki

Rahmi Gökhan EKİN, Zübeyde YILDIRIM, Gökhan KOÇ, Gülden DİNİZ, Zafer KOZACIOĞLU

A case of synchronous malignancy of stomach and kidney

Mustafa Taner BOSTANCI, Oğuzhan EYİ, Gülfidan ÖZTÜRK, Ahmet SEKİ, Fatih YALÇINKAYA

The white blood cell count can predict severe injury caused by caustic ingestion

Turgay Yılmaz KILIÇ, Murat YEŞİLARAS, Özge DUMAN ATİLLA, Ömer Burçak BİNİÇİER

A rare cause of acute appendicitis: Infestation of enterobius vermicularis

Bengi BALCI, Mehmet ÜSTÜN, Özhan ÇETİNDAĞ, Tuğba KARADENİZ, Mustafa EMİROĞLU, CENGİZ AYDIN

Relation of residual renal function and peritoneal transport rates with arterial stiffness in peritoneal dialysis patients

Melahat ÇOBAN, Ayça İNCİ

Alcohol consumption and associated factors with alcohol consumption among university students

EBRU ALDEMİR, Hande ÇELİKAY, Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM, Kültegin ÖGEL, Ayşe Ender ALTINTOPRAK

Özefagus varis kanamaları dışındaki üst gastrointestinal sistem kanamalı 141 olgunun analizi

Ferhat EKİNCİ, UTKU ERDEM SOYALTIN, Ercan ERSOY, Ömer Burçak BİNİÇİER, Coşkun YILDIZ, İhsan Sedat ERTEM, HARUN AKAR