Kardiyovasküler riskin hesaplanmasında bilgisayar sistemini kullanmak hekimlere günlük pratikte kolaylık sağlayabilir

Kaynakça

Kara S, Arslan B, Mergen H, Öngel K. Aile hekimliği polikliniklerinde kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi. İzmir Tepecik Eğit Hastn Derg.2012; 22(3): 163-169.

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 Klavuzu. Türk Kardiyol Dern Arş. Eksayı-3, 2007.

Kültürsay H. Kardiyovasküler Hastalık Riski Hesaplama Yöntemleri. Türk Kardiyol Dern Arş. 2011; 39 Eksayı-4: 6-13.

Conroy RM, Pyörälä K, Fitzgerald AP, Sans S, Menotti A, De Backer G et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur Heart J. 2003; 24(11): 987-1003.

Kaynak Göster