Fiziksel tıp ve rehabilitasyon asistan hekimlerinin botulinum toksin enjeksiyon tekniği seçimleri

Amaç: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerinde inme, travmatik beyin, spinal kord yaralanması, multipl skleroz ve serebral palsi gibi hastalıklarda ortaya çıkan fokal spastisite tedavisinde botulinum toksin tip-A enjeksiyonu sıklıkla uygulanmaktadır. Botulinum toksin tip-A uygulamalarında manuel enjeksiyon, elektromiyografi-elektriksel stimülasyon ve ultrasonografi eşliğinde yapılan enjeksiyonlar sıklıkla kullanılan tekniklerdir. Bu çalışmadaki amacımız, fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniğinde çalışan asistan hekimlerin botulinum toksin tip-A enjeksiyonunda tercihlerini ve bunun nedenlerini değerlendirmektir.Yöntem: Bu tekniklerinden her birini hastalara en az 5 kez öğretim üyesi eşliğinde uygulayan 12 asistan hekime hazırladığımız formdaki sorular yöneltildi.Bulgular: Uygulama tekniği tercih edilirken en çok dikkat edilen konular etkinlik, uygulanacak kasın lokalizasyonu kısa sürede uygulayabilme, uygulanacak kasın ebatı ve tekniğin güvenilirliğiydi. Üst ekstremite uygulamalarında en sık tercih edilen ultrasonografiydi. Ultrasonografinin ilk tercih edilmesinde güvenilirlik ön plandaydı. Ancak alt ekstremite uygulamalarında asistan hekimlerin ilk tercihi manuel enjeksiyon iken, ultrasonografi ikinci sırada tercih edilmekteydi. Pediatrik hastalarda da ilk tercih ultrasonografiydi. Kasların lokalizasyonu ve ebatlarına bağlı olarak uygulanacak tekniğin seçimi değişmekteydi. Asistan hekimler gastro-soleus ve biseps için manuel enjeksiyonu, tibialis posterior ile önkol ve el kasları için ultrasonografiyi kullanmayı tercih etmekteydiler.Sonuç: Asistan hekimlerin tercihleri kasların lokalizasyonu ve ebatlarından, uygulama için gereken zamandan ve tekniğin güvenilirliğinden etkilenmektedir. Her ne kadar önkol ve el kasları ile bacağın zor lokalize edilen kasları için ultrasonografiyi tercih etmelerine rağmen, kolayca lokalize edilen bacak kasları için manuel enjeksiyonu tercih etmektedirler. Çünkü manuel enjeksiyonun pratik ve hızlı uygulanabilen bir yöntem olduğunu düşünmektedirler

The preferences of physical medicine and rehabilitation residents regarding botulinum toxin injection techniques

Objective: Botulinum toxin type-A is frequently injected for focal treatment of spasticity which appears in post-stroke, traumatic brain, spinal cord injury, multiple sclerosis and cerebral palsy at the physical therapy and rehabilitation clinics. Manual injections , electromyographyelectrical stimulation and ultrasonography guided interventions are commonly used in botulinum toxin type A applications. In this study, we aimed to evaluate preferences and relevant reasons of the residents working in the clinics of physical therapy, and rehabilitation for botulinum toxin type A injection techniques.Methods: Twelve physical medicine and rehabilitation residents who had applied each of these techniques at least five times under the supervision of instructors completed survey questionnaires. Results: The application techniques were preferred mostly for their effectiveness, size, and location of the muscle to be injected, reliability, and rapidity of application, During upper extremity applications mostly ultrasonographic guidance was preferred. Reliability was in the forefront for the first preference of ultrasonography. However, in lower extremity injections, the residents’ first choice was manual injection, and ultrasonography was the second alternative. In pediatric patients, the first choice was ultrasonography. The choice of the technique to be applied differed depending on the location and size of the muscle. Residents preferred manual injection for gastrocnemius-soleus and biceps, and ultrasonography for tibialis posterior, forearm and hand muscles.Conclusion: The residents preferences were affected from the muscle size and location, the time required for the application , the reliability of the methods. Accordingly, they preferred ultrasonography for forearm and hand muscles, and difficultly localized leg muscles. For easily localized leg muscles, they preferred manual injection technique because they found it as a practical and quick method

___

1. Simpson LL. Identification of the major steps in botulinum toxin action. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2004;44:167- 193. https://doi.org/10.1146/annurev.pharmtox.44.101802.121554

2. Setler PE. Therapeutic use of botulinum toxins: background and history. Clin J Pain 2002;18:119-124. https://doi.org/10.1097/00002508-200211001-00002

3. Wissel J, Ward AB, Ertzgaard P, Bensmail D, Hecht MJ, Lejeune TM, et al. European consensus table on the use of botulinum toxin type A in adult spasticity. J Rehabil Med 2009;41:13-25. https://doi.org/10.2340/16501977-0303

4. Molloy FM, Shill HA, Kaelin-Lang A, Karp BI. Accuracy of muscle localization without EMG: implications for treatment of limb dystonia. Neurology 2002;58:805-807. https://doi.org/10.1212/WNL.58.5.805

5. Chin TY, Nattrass GR, Selber P, Graham HK. Accuracy of intramuscular injection of botulinum toxin A: a comparison between manual needle placement and placement by guided electrical stimulation. J Pediatr Orthop 2005;25:286-291. https://doi.org/10.1097/01.bpo.0000150819.72608.86

6. Lim EC, Seet RC. Botulinum toxin: description of injection techniques and examination of controversies surrounding toxin diffusion. Acta Neurologica Scandinavica 2008;117:73-84.

7. Picelli A, Bonetti P, Fontana C, Barausse M, Dambruosso F, Gajofatto F, et al. Accuracy of botulinum toxin type A injection into the gastrocnemius muscle of adults with spastic equinus: manual needle placement and electrical stimulation guidance compared using ultrasonography. J Rehabil Med 2012;44:450-452. https://doi.org/10.2340/16501977-0970

8. Picelli A, Roncari L, Baldessarelli S, Berto G, Lobba D, Santamato A, et al. Accuracy of botulinum toxin type A injection into the forearm muscles of chronic stroke patients with spastic flexed wrist and clenched fist: manual needle placement evaluated using ultrasonography. J Rehabil Med 2014;46:1042-1045. https://doi.org/10.2340/16501977-1871

9. Childers MK. The importance of electromyographic guidance and electrical stimulation for injection of botulinum toxin. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003;14:781-792. https://doi.org/10.1016/S1047-9651(03)00047-0

10. Childers MK, Kornegay JN, Aoki R, Otaviani L, Bogan DJ, Petroski G. Evaluating motor end-plate-targeted injections of botulinum toxin type A in a canine model. Muscle Nerve 1998;21:653-655. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4598(199805)21:5<653:: AID-MUS15>3.0.CO;2-W

11. Walter U, Dressler D. Ultrasound guided botulinum toxin injections in neurology: technique, indications and future perspectives. Expert Rev Neurother 2014;14:923-936. https://doi.org/10.1586/14737175.2014.936387

12. Gracies JM. Pathophysiology of spastic paresis. I: Paresis and soft tissue changes. Muscle Nerve 2005;31:535-551. https://doi.org/10.1002/mus.20284

13. Gracies JM. Pathophysiology of spastic paresis. II: Emergence of muscle overactivity. Muscle Nerve 2005;31:552-571. https://doi.org/10.1002/mus.20285

14. Picelli A, Bonetti P, Fontana C, Barausse M, Dambruosso F, Gajofatto F, et al. Is spastic muscle echo intensity related to the response to botulinum toxin type A in patients with stroke? A cohort study. Arch Phys Med Rehabil 2012;93:1253- 1258. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2012.02.005

15. Henzel MK, Munin MC, Niyonkuru C, Skidmore ER, Weber DJ, Zafonte RD. Comparison of surface and ultrasound localization to identify forearm flexor muscles for botulinum toxin injections. PM R 2010;2:642-646. https://doi.org/10.1016/j.pmrj.2010.05.002

16. Yang EJ, Rha DW, Yoo JK, Park ES. Accuracy of manual needle placement for gastrocnemius muscle in children with cerebral palsy checked against ultrasonography. Arch Phys Med Rehabil 2009;90:741-744. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2008.10.025

___

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi
  • ISSN: 1305-7073
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1991

18.1b8.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Muğla’daki gebelerin toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve hepatit prevalansının değerlendirilmesi

Burcu KASAP, Gökalp ÖNER, Mert KÜÇÜK, Nilgün ÖZTÜRK TURHAN, Melike Nur AKIN, Sevim ARIKAN, Selmin Dİrgen ÇAYLAK

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon asistan hekimlerinin botulinum toksin enjeksiyon tekniği seçimleri

Ömer DİKİCİ, Alper Murat ULAŞLI, Aylin DİKİCİ, HASAN TOKTAŞ, ÜMİT DÜNDAR

Gebelik döneminde sık karşılaşılan rinolojik sorunlar: Tanı ve tedavide uygun yaklaşımlar

Murat GÜMÜŞSOY, SÜREYYA GÜMÜŞSOY, İBRAHİM ÇUKUROVA

Paratiroid karsinomlu olgu sunumu: Dirençli hiperkalseminin denosumab ile hızlı kontrolü

Muzaffer İLHAN, Iskender EKİNCİ, Özcan KARAMAN, Seda TURGUT, Ertuğrul TAŞAN

Termal riskler ve iş sağlığı

Ayşe COŞKUN BEYAN, nur ŞAFAK ALICI, Cem BEDİZ, Arif Hikmet ÇIMRIN

Wegener granülomatozu

Ufuk TURHAN, Tuncer ÖZKISA, Berat KAÇMAZ, Kemal İNAN, Ergun TOZKOPARAN

Gereksiz test istemlerinin incelenmesinde bir örnek: Serbest PSA testi

İnanç KARAKOYUN, Ayfer ÇOLAK, Fatma Demet ARSLAN, Merve Zeytinli AKSİT, Özgür ÇAKMAK

Dramatik alkalen fosfataz yüksekliği ile seyreden zararsız bir klinik durum: Çocukluk çağı selim geçici hiperfosfatazemisi

Cahit Barış ERDUR, Cansu KAFES, Erhan ÖZBEK, Ferah GENEL

Hiperlipidemili hastalarda baş ağrısı

SADIK VOLKAN EMREN

Rates of deliveries with vacuum extraction and the relationship between maternal age, parity and neonatal APGAR scores

MEHMET ŞÜKRÜ BUDAK, Muzaffer TEMUR, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK, Özgür YILMAZ, Hese COŞAR, Pelin ÖZÜN ÖZBAY, Engin KORKMAZER, EMİN ÜSTÜNYURT