Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi

Amaç: Bu araştırma ile bir devlet üniversitesinin hemşirelik öğrencilerinin parafonksiyonel oral alışkanlıkları ve bağımlı kişilik özelliğinin sigara içme durumlarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı tanımlayıcı tipte olan araştırmaya hemşirelik bölümünde okuyan 360 gönüllü öğrenci katılmıştır. Veriler sosyodemografik bilgileri, parafonksiyonel oral alışkanlıkları ve sigara içme ile ilgili özellikleri içeren Tanıtıcı Anket Formu ve Kişilik İnancı Ölçeği Kısa Formunun bağımlı kişilik için olan bölümü kullanılarak, Kasım-Aralık 2020’de toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare testleri ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada öğrencilerin %18,1’nin sigara içtiği; erkek, 20 yaş üstü, dördüncü sınıf, ilçede yaşama ve zayıf-normal kilolu olmanın sigara içmeyi etkilediği; dudak ısırma, kürdanı ağızda tutma, tırnak yeme, tırnak etlerini koparma ve kalemi ağıza alma alışkanlıklarının sigara içenlerde anlamlı düzeyde yüksek olduğu; bağımlı kişilik özelliği ve parafonksiyonel oral alışkanlıkların sigara içmenin %13’ünü açıkladığı ve tırnak yemenin sigara içmeyi 2,68 kat arttırdığı saptanmıştır. Sonuç: Bu alışkanlıklar, kişilik özellikleri ve sigara içme arasındaki ilişkiyi inceleyen kontrollü boylamsal çalışmalar önerilmektedir.

The Effects of Parafunctional Oral Habits and Dependent Personality Traits of Nursing Students on Smoking Situations

Objective: The aim of this study was to examine the effects of parafunctional oral habits and dependent personality traits on the smoking status of nursing students of a state university. Material and Method: In this comparative descriptive study, 360 volunteer students studying in the nursing department participated. The data was collected using an introductory survey containing information on the socio-demographic status, parafunctional oral habits and characteristics related to smoking, and the dependent personality section of the Short Form of the Personality Belief Scale in November-December 2020. Descriptive statistics, chi-square test, and logistic regression analysis were used to analyze the data. Results: 18.1% of the students were smoking. It was found that being male, being over 20 years old, being in fourth grade, living in the district and being underweight and normal weight affects smoking status andsmokers had significantly higher habits of lip biting, holding a toothpick in the mouth, biting nails, tearing off cuticles and putting a pen in the mouth. It was determined that dependent personality trait and parafunctional oral habits explain 13% of smoking and nail-biting increased smoking 2.68 times. Conclusion: Controlled longitudinal studies examining the relationship between these habits, personality traits, and smoking are recommended.

___

 • who.org [Internet], Tobacco 2020 [cited 2021 Jan 15], Available from: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tobacco.
 • tobaccoatlasa.org [Internet], The Tobacco Atlasa: Turkey 2015 [cited 2021 Jan 19], Available from: https://tobaccoatlas.org/country/turkey/.
 • Özbay Y, Yılmaz S, Büyüköztürk Ş, Aliyev R, Tomar İH, Eşici H, et al. Madde bağımlılığı: Temiz bir yaşam için bireyin güçlendirilmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2018;5(1):81-130.
 • Tunaboylu İkiz T. Paris psikosomatik okulu (IPSO) psikanaliz buluşmaları. 3. Baskı. İstanbul: Bağlam Yayıncılık; 2008.
 • Akthar S. Comprehensive dictionary of psychoanalysis. London: Karnac Books; 2018. p.22-23.
 • Freud S. Three essasy on the theory of sexuality, the standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. London: The Hogart Press and the Institute of PsychoAnalysis; 1905.
 • Person ES. As the wheel turns: a centennial reflection on Freud’s Three Essays on the Theory of Sexuality. Journal of the American Psychoanalytic Association. 2005;53(4):1257-1282.
 • Lantz SE, Ray S. Freud Developmental Theory. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2020.
 • Torun G. Emzirme süresi ile parafonksiyonel oral alışkanlıklar, maloklüzyon ve fasiyal morfolojik yapı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Doktora Tezi]. [Ankara] Başkent Üniversitesi; 2014. p.5-13.
 • Nelson AM. A comprehensive review of evidence and current recommendations related to pacifier usage. Journal of Pediatric Nursing. 2012;27(6):690-9.
 • Sexton S, Natale R. Risk and benefits of pacifiers. Am Fam Physician. 2009;79(8):681-5.
 • Çiftçi S, Değer V, Günay S, Ceylan A. Sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve etkileyen faktörler. Van Tıp Dergisi. 2018;25(2):89-99.
 • Sezgin L, Pirinçci E. Muş ili ve ilçelerindeki hastanelerde görev yapan hemşirelerin sigara içme durumlarının değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2020;15(3):14-21.
 • Duran S. Hemşirelik öğrencilerinin sigara içme davranışının aile ilişkileri ve bağlanma stilleri ile ilişkisi. Genel Tıp Dergisi. 2018;28(1):6-13.
 • Karaca A, Yıldırım N, Ankaralı H, Açıkgöz F, Akkuş D. Hemşirelik öğrencilerinin algılanan klinik stres düzeyi, stres cevapları ve başetme davranışları. Journal of Psychiatric Nursing. 2017;8(1):32-9.
 • Oğuz S, Çamcı G, Kazan M. Üniversite öğrencilerinin sigara kullanım sıklığı ve sigaranın neden olduğu hastalıkları bilme durumu. Van Tıp Dergisi. 2018;25(3):332-7.
 • Çapık C, Cingil D. Hemşirelik öğrencilerinde sigara kullanımı, nikotin bağımlılık düzeyi ve ilişkili etmenler. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi. 2013;3(2):55- 61.
 • Türkçapar MH, Örsel S, Uğurlu M, Sargın E, Turhan M, Akkoyunlu S, et al. Kişilik inanç ölçeği türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Klinik Psikiyatri. 2007;10:177-91.
 • Taymur İ, Türkçapar MH, Örsel S, Sargın E, Akkoyunlu S. Kişilik inanç ölçeği-kısa formunun (kiö-ktf) türkçe çevirisinin üniversite öğrencilerinde geçerlilik, güvenilirliği. Klinik Psikiyatri. 2011;14:199-209.
 • Panek H, Nawrot P, Mazan M, Bielicka B, Sumisławska M, Pomianowski R. Coincidence and awareness of oral parafunctions in college students. Community Dental Health. 2012;29(1):74-7.
 • Owczarek JE, Lion KM, Radwan‐Oczko M. The impact of stress, anxietyand depression on stomatognathic system of physiotherapy and dentistry first‐year students. Brain and Behavior. 2020;10(10):1-11.
 • Sójka A, Stelcer B, Roy M, Mojs E, Pryliński M. Is there a relationship between psychological factors and TMD? Brain and Behavior. 2019;9(9):1-11. DOI: 10.1002/brb3.1360
 • Şermet Elbay Ü, Demirturk Kocasarac H, Elbay M, Kaya C, Uğurluel C, Baydemir C. Temporomandibular disorders and oral parafunction in children living with their parents and children living in institutional protective care: a comparative study. International Dental Journal. 2017;67(1):20-8.
 • Ferreira HR, Rosa EF, Antunes JLF, Duarte DA, Imparato JCP, Pannuti CM, et al. Prolonged pacifier use during infancy and smoking initiation in adolescence: evidence from a historical cohort study. European Addiction Research. 2015;21(1):33-8.
 • Drumond CL, Paiva SM, Vieira-Andrade RG, Ramos-Jorge J, Ramos-Jorge ML, Provini F, et al. Do family functioning and mothers’ and children’s stress increase the odds of probable sleep bruxism among schoolchildren? A case control study. Clinical Oral Investigations. 2020;24(2):1025-33.
 • Oh Y, Choi J, Song Y-M, Jhung K, Lee Y-R, Yoo N-H, et al. Defining subtypes in children with nail biting: a latent profile analysis of personality. Psychiatry Investigation. 2020;17(6):517-25.
 • Meral T, Handan A. Relation between behavioral problems observed in preschool children and parental attitudes of families. Amasya Education Journal. 2013;2(1):115-44.
 • Thomaz EBAF, Cangussu MCT, Assis AMO. Malocclusion and deleterious oral habits among adolescents in a developing area in northeastern Brazil. Brazilian Oral Research. 2013;27(1):62-9.
 • del Río EF, Iglesias EB. Trastornos de personalidad en fumadores: una revision. Adicciones. 2010;22(2):155-72.
 • Zvolensky MJ, Jenkins EF, Johnson KA, Goodwin RD. Personality disorders and cigarette smoking among adults in the United States. Journal of Psychiatric Research. 2011;45(6):835-41.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd940983, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {41 - 48}, title = {Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Seki Öz, Hilal and Akdeniz, Erdal} }
APA Seki Öz, H. & Akdeniz, E. (2022). Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 41-48 .
MLA Seki Öz, H. , Akdeniz, E. "Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi" . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 7 (2022 ): 41-48 <
Chicago Seki Öz, H. , Akdeniz, E. "Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 7 (2022 ): 41-48
RIS TY - JOUR T1 - Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi AU - HilalSeki Öz, ErdalAkdeniz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 48 VL - 7 IS - 1 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi %A Hilal Seki Öz , Erdal Akdeniz %T Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi %D 2022 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Seki Öz, Hilal , Akdeniz, Erdal . "Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 7 / 1 (Ocak 2022): 41-48 .
AMA Seki Öz H. , Akdeniz E. Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi. İKÇÜSBFD. 2022; 7(1): 41-48.
Vancouver Seki Öz H. , Akdeniz E. Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2022; 7(1): 41-48.
IEEE H. Seki Öz ve E. Akdeniz , "Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi", , c. 7, sayı. 1, ss. 41-48, Oca. 2022
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 2458-9799
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

24.1b346

Sayıdaki Diğer Makaleler

İnstabil Femur İntertrokanterik Kırıklarında İki Farklı Tedavi Yönteminin Karşılaştırması

Mehmet ÖZDEMİR, Uğurcan SÜNER, Mahmut TUNÇEZ, Cemal KAZİMOGLU

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları, Posa Tüketimleri ve Bağırsak Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Buse BAKIR, Sema ÇALAPKORUR

Ketojenik Diyetin Dirençli Epilepsi Üzerine Etkisine Güncel Bakış

Gizem ALACA, Gülşah KANER, Gamze YURTDAŞ

Pediyatrik Onkoloji Hastalarında Ruhsal Hastalıklar ve Bakıma Yönelik Kanıta Dayalı Güncel Uygulamalar

Abdullah SARMAN, Emine SARMAN

Diyetetik Birinci Sınıf Öğrencilerinde Sınav Stresi: Stres, Uyku kalitesi ve Beslenme Durumundaki Değişiklikler

Gülen SUNA, Nilgün SEREMET KÜRKLÜ, Hülya KAMARLI ALTUN

Kanser Hastalarında Bir Semptom Konstipasyon: Literatür İncelemesi

Zeynep PEHLİVAN, Seçil GÜLHAN GÜNER, Nesrin NURAL

Tiroid Papiller Karsinom Diffüz Sklerozan Varyant: Klinikopatolojik Tanıda Tuzak

Merve ÇIRAK BALTA, Nuket ÖZKAVRUK ELİYATKIN, Mustafa Gökhan ÜNSAL

Obezitesi Olan Diyabetli Bireylerde Dinlenme Metabolik Hızının Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

Gülşah KANER, Buse BAKIR

Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dönemlerinde Acil Sağlık Profesyonellerinin Deneyimleri ve Stres Durumlarının İncelenmesi

Besey ÖREN, Esra YILMAZ, Nurcan ÇAĞLAYAN, Döndü GÜLER, Begüm ASLAN

Hemşirelik Öğrencilerinin Parafonksiyonel Oral Alışkanlıkları ile Bağımlı Kişilik Özelliğinin Sigara İçme Durumlarına Etkisi

Hilal SEKİ ÖZ, Erdal AKDENİZ