Toksik epidermal Nekroliz-Stevens Johnson overlap sendromu: Bir olgu sunumu

Toksik epidermal nekrolizis seyrek olarak görülür. Genellikle ilaçlar ve bazen de infeksiyonlara bağlı olarak gelişir. Derinin soyulması ile karekterizedir. Morbidite ve mortalitesi çok yüksektir. Bugün halen tedavisi konusunda kesin bir fikir birliğinin olmadığı bir klinik tablodur. Bu makalede, 18 aylık erkek hastada üst solunum yolu infeksiyonuna yönelik olarak amoksislin klavulonik asit, terbutalin, ibuprofen kullanımı sırasında tedavinin on beşinci gününde başlayan ateş, deri döküntüleri ve sonrasında toksik epidermal nekrolizis-steven Johnson overlap tablosu gelişen olgu sunulmuştur. Olgunun izleminin birinci gününde başlanılan ve üç gün verilen (400 mg/kg/ gün) intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi ile dramatik düzelme sağlanmıştır. Bu olgu nedeniyle ilaçların yaşamı tehdit edebilen bir yan etkisine dikkat çekilerek IVIG tedavisinin etkili ve güvenilir bir alternatif olarak tedavi seçenekleri arasında olduğunu belirtmek istedik.

Toxic epidermal necrolysis-Stevens Johnson overlap syndrome: A case report

Toxic epidermal necrolysis is seen rarely. It generally develops secondary to drugs and sometimes infection. It is characterized by peeling of the skin. Morbidity and mortality is very high. There is no definitive consensus about the treatment of toxic epidermal necrolysis. In this article, upper respiratory tract infection developed in male patients of 18 months beginning from 15. days of amoxycilline -clavulanic acid, terbutaline, and ibuprofen treatment with manifestations of skin rashes, and subsequent toxic epidermal necrolysis-Steven Johnson overlap syndrome. the first day follow-up and the three-day (400 mg/kg/day), Intravenous immunoglobulin (IVIG) therapy starting from the first day of follow-up, and maintained for 3 days at a dose of 400 mg/kg/day resulted in a dramatic improvement. With this case report we pointed to a life-threatening side effect of these drugs, and wanted to indicate that IVIG therapy is among effective, and safe therapeutic alternatives.

Kaynakça

1. Lyell A. Toxic epidermal necrolysis: an eruption resembling scalding of the skin. Br J Dermatol 1956;68:355-361. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2133.1956.tb12766.x PMid:13374196

2. Becker DS. Toxic epidermal necrolysis. Lancet 1998;351:1417-1420. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(97)11369-1

3. Bigby M. Rates of cutaneous reactions to drugs. Arch Dermatol 2001;137:765-770. PMid:11405768

4. Chan HL, Stern RS, Arndt KA, et al. The incidence of erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, and toxic epidermal necrolysis. A population-based study with particular reference to reactions caused by drugs among outpatients. Arch Dermatol 1990;126:43-47. http://dx.doi.org/10.1001/archderm.1990.01670250049006 PMid:2404462

5. Rutter A, Luger TA. High-dose intravenous immunoglobulins: an approach to treat severe immune-mediated and autoimmune disease. J Am Acad Dermatol 2001;44:1010-1024. http://dx.doi.org/10.1067/mjd.2001.112325 PMid:11369915

6. Tanaka M, Suda T, Haze K, et al. Fas ligand in human serum. Nat Med 1996;2:317-322. http://dx.doi.org/10.1038/nm0396-317 PMid:8612231

7. Viard I, Wehrli P. Bullani R, et al. Inhibition of toxic epidermal necrolysis by blockade of CD95 with human intravenous immunoglobulin. Science 1998;282:490-493. http://dx.doi.org/10.1126/science.282.5388.490 PMid:9774279

8. Metry DW, Jung P, Levy ML. Use of intravenous immunoglobulin in children with Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: seven cases and review of the literatüre. Pediatrics 2003;112(6 Pt 1):1430-1436. http://dx.doi.org/10.1542/peds.112.6.1430 PMid:14654625

9. Revuz J, Penso D. Toxic epidermal necrolysis: clinical findings and prognostic factors in 87 patients. Arch Dermatol 1981;123:1160-1165. http://dx.doi.org/10.1001/archderm.1987.01660330071012 PMid:3632000

10. Kazatchkine MD, Kaveri SV. Immunomodulation of autoimmune and inflammatory diseases with intravenous immune globulin. N Engl J Med 2001;345:747-755. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMra993360 PMid:11547745

11. Amato GM, Travia A, Ziino O. The use of intravenous high-dose immunoglobulins (IVIG) in a case of Stevens-Johnson syndrome. Pediatr Med Chir 1992;14:555-556. PMid:1488317

12. Tanaka M, Suda T, Haze K, et al. Fas ligand in human serum. Nat Med 1996;2:317-322. http://dx.doi.org/10.1038/nm0396-317 PMid:8612231

13. Viard I, Wehrli P. Bullani R, et al. Inhibition of toxic epidermal necrolysis by blockade of CD95 with human intravenous immunoglobulin. Science 1998;282:490-493. http://dx.doi.org/10.1126/science.282.5388.490 PMid:9774279

14. Mangla K, Rastogi S, Goyal P, Solanki RB, Rawal RC. Efficacy of low dose intravenous immunoglobulins in children with toxic epidermal necrolysis: an öpen uncontrolled study. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2005;71:398-400. PMid:16394480

15. Tezer H, Devrim İ, Kara A, Cengiz B, Seçmeer G. Adolesan kız hastada antibiyotik ilişkili toksik epidermal nekrolizis ve intravenöz immünglobulin tedavisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007;50:254-258.

16. Hizarcıoğlu M, Apa H, Kayserili E, Ağın H, Asilsoy S, Gülez P, Çalışkan S. Toksik epidermal nekrozisli bir olgu, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir-Milli Pediatri PP-199 (özet).

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2372
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

3.9b 2.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üst solunum yolu infeksiyonlu çocuklarda viral etkenlerin multipleks PCR ile araştırılması

TALAT ECEMİŞ, ÖZGE YILMAZ, TAMER ŞANLIDAĞ, Sinem AKÇALI, Hasan YÜKSEL

Beslenme güçlüğü ile başvuran vitamin B12 eksikliği: Olgu sunumu

Vefik ARICA, İbrahim ŞİLFELER, Seçil ARICA GUNHER, Murat TUTANÇ, SAİT MURAT DOĞAN, Sebahat GÜCÜK

Diaper bölgede aşırı topikal steriod kullanımına bağlı gelişen bir Cushing Sendromu olgusu

Kayı ELİAÇIK, MUHAMMET ALİ KANIK, Saadet ÇELİK, Muammer BÜYÜKİNAN, Esin ALBUDAK, Ali Rahmi BAKİLER

Yenidoğan sepsisinde trombosit parametrelerinin tanısal değeri

Nuriye TAŞYURT, Özgür OLUKMAN, Şebnem ÇALKAVUR, Füsun ATLIHAN, Fatma KILIÇ KAYA, Ferah GENEL, Canan VERGİN

Çocukluk çağında anemi sıklığı

SELÇUK YAZICI, Tanju ÇELİK, Kamil SEYREK

Kamptomelik displazi

SEMA TANRIVERDİ, Seyran BULUT, Rengin AYÇİÇEK, Özge Altun KÖROĞLU, MEHMET YALAZ, FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY, NİLGÜN KÜLTÜRSAY

Akciğer komplikasyonlarına yol açan ağız yoluyla zehirlenmeler

Murat TUTANÇ, Murat KARCIOĞLU, Halil KOCAMAZ, ALİ GÜNEŞ, Abdülkadir ÖZEL, Mehmet BOŞNAK, Kenan HASPOLAT

Toksik epidermal Nekroliz-Stevens Johnson overlap sendromu: Bir olgu sunumu

Hülya KANGAL, Pamir GÜLEZ, Ümran HEKİMOĞLU, Murat HIZARCIOĞLU

Akut gastroenteritli çocuklarda Escherichia coli O157 tanısında kromojenik besiyerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve prevalansı

Kenan DEĞERLİ, SEMRA KURUTEPE, HÖRÜ GAZİ, Mete DEMİREL, Emel GÜLKAN, SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU

Rotavirus infeksiyonuna bağlı immün trombositopenik purpura olgusu

ÖNER ÖZDEMİR, Murat SÜRÜCÜ, Ayşe BUCUK, Ali Furkan ÇETİN