Gelişimsel açıdan yüksek riskli bebeklerde işitme tarama sonuçları

Amaç: Yenidoğan yoğun bakımına yatan hastalar gelişimsel açıdan riskli bebeklerdir. Çalışmamızda gelişimsel açıdan riskli yenidoğanlarda işitme kaybı oranının belirlenmesi amaçlandı. Yöntemler: Yenidoğan yoğun bakıma Ocak 2005 ile Aralık 2007 tarihleri arasında yatırılarak izlenen toplam 7.067 bebekte otoakustik emisyon ve işitsel uyarılmış beyin sapı potansiyeli (BERA) ile işitme taraması yapıldı. Bulgular: İki yüz yetmiş yedi bebeğin (%4) taramadan kaldığı ve ileri inceleme için sevk edildiği saptandı. 2005-2006 yıllarında kesinleşen işitme kaybı oranı %0.91 2007 yılında ise %0.96 olarak belirlendi. İşitme kayıplarında ilk sıradaki risk faktörü exchange gerektirebilecek düzeyde hiperbilurubinemi varlığı olarak saptandı (%45.8). Sonuç: İşitme kaybının riskli yenidoğanlarımızda yüksek oranda saptanması bu yaş grubunda işitme taramasının önemini ortaya koydu.

Hearing screening test results of newborns at high risk for developmental delay

Objective: The newborns hospitalized in neonatal intensive care units are presumptively at a higher risk for developmental delay. In our study we aimed to evaluate the frequency of hearing loss in neonates with high risk. Methods: In our study 7067 noenates who were followed-up in the neonatology clinic between January 2005 to December 2007 were included in this study. The otoacoustic emission and auditory brain stem potential (BERA) tests were performed to evaluate and screen the hearing loss in infants. Results: Totally 277 neonates (4%) were detected to have a hearing loss and referred to a higher level hospital for further investigations. During the period of 2005 to 2006, confirmed hearing loss rate was found to be 0.91% and 0.96% in 2007, respectively. The most prominent risk factor for hearing loss was exchange tranfussion requiring hyperbilirubinemia (45.8%). Conclusion: Hearing loss was found to be common in high risk newborns, so screening should be performed in all patients to detect the cases with hearing loss.

Kaynakça

1. Hahn M, Lamprecht-Dinnesen A, Heinecke A, Hartmann S, Bülbül S, Schröder G, Steinhard J, Louwen F, Seifert E. Hearing screening in healthy newborns: feasibility of different methods with regard to test time. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999;5:51:83-9. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-5876(99)00265-7

2. Thompson DC, McPhillips H, Davis RL, Lieu TL, Homer CJ, Helfand M. Universal newborn hearing screening: summary of evidence. JAMA 2001;286:2000-10. http://dx.doi.org/10.1001/jama.286.16.2000 PMid:11667937

3. Oudesluys-Murphy AM, van Straaten HL, Bholasingh R, van Zanten GA. Neonatal hearing screening. Eur J Pediatr 1996;155:429-35. http://dx.doi.org/10.1007/BF01955176 PMid:8789756

4. Vohr BR, Oh W, Stewart EJ, Bentkover JD, Gabbard S, Lemons J, Papile LA, Pye R. Comparison of costs and referral rates of 3 universal newborn hearing screening protocols. J Pediatr 2001;139:238-44. http://dx.doi.org/10.1067/mpd.2001.115971 PMid:11487750

5. Watkin PM, Baldwin M. Identifying deafness in early childhood: requirements after the newborn hearing screen. Arch Dis Child. 2010 Nov 2. [Epub ahead of print]

6. Stilianos E. Kountakis, Ioannis Skoulas, Diane Phillips, CYJoseph Chang, Risk factors for hearing loss in neonates American Of Journal Otolaryngology 2002;23(3):133-137.

7. Doyle KJ, Burggraaff B, Fujikawa S, Kim J. Newborn hearing screening by otoacoustic emissions and automated auditory brainstem response. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1997;41:111-9. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-5876(97)00066-9

8. Thornton AR, Kimm L, Kennedy CR. Methodological factors involved in neonatal screening using transient-evoked otoacoustic emissions and automated auditory brainstem response testing. Hear Res 2003;182:65-76. http://dx.doi.org/10.1016/S0378-5955(03)00173-4

9. American Academy of Pediatrics. Task Force on Newborn and Infant Hearing. Newborn and Infant Hearing Loss: Detection and Intervention. Pediatrics 1999;103:527-530. http://dx.doi.org/10.1542/peds.103.2.527 PMid:9925859

10. Ohl C, Dornier L, Czajka C, Chobaut JC, Tavernier L. Newborn hearing screening on infants at risk. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009;73:1691-5. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2009.08.027 PMid:19796829

11. Hess M, Finckh-Krämer U, Bartsch M, Kewitz G, Versmold H, Gross M. Hearing screening in at-risk neonate cohort. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1998;46:81-9. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-5876(98)00151-7

12. Oudesluys-Murphy AM, van Straaten HL, Bholasingh R, van Zanten GA. Neonatal hearing screening. Eur J Pediatr 1996;155:429-35. http://dx.doi.org/10.1007/BF01955176 PMid:8789756

13. Genç GA, Başar F, Kayıkçı ME ve ark. Hacettepe Üniversitesi yenidoğan işitme taraması bulguları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:119-124.

14. Övet G, Işık Balcı Y, Canural R ve ark. Yenidoğan işitme taraması sonuçlarımız. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;11:027-029.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2372
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

4.8b 2.3b