Türkiye'de sedir (Cedrus libani A.Rich) orijin denemelerinin ilk sonuçları

Türkiye'de 16 farklı yetişme ortamında 1989 yılı sonunda Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Orijin Denemeleri tesis edilmiştir. Bu deneme sahalarından Fethiye Seki-Zorlar deneme sahası 1994 yılında çıkan orman yangınında elden çıkmıştır. Elmalı-Bucak Araştırma Ormanı'nda kurulan deneme sahası ise hemen hemen hiç yaşayan fidan kalmadığı için değerlendirme dışında kalmıştır. Mevcut 14 sahaya ait 1995 yılı vejetasyon mevsimi sonu boylanma ve yaşama yüzdesi verileri esas alınarak değerlendirme yapılmıştır. Her bir deneme alanına ait veriler tek tek analizlere tabi tutulmuş ve yetişme ortamlarına uyum gösteren ve göstermeyen orijinler ortaya konulmuştur. Daha sonra her bölge kendi içinde bölgesel değerlendirmelere tabi tutularak başarılı orijinler belirlenmeye çalışılmıştır. Orijinlerin en hızlı gelişim gösterdikleri deneme sahaları Manisa-Turgutlu, Mersin-Aslanköy ve Feke-Mansurlu'dur. Genel olarak her deneme sahasında ağaçlandırmalarda beklenen yaşama yüzdelerine ulaşılmıştır. 12 (Finike-Aykırıçay,) 17 (Mersin-Aslanköy), 23 (Saimbeyli-Çatak), 31 (K.Maraş-Elmalar-Gölceğiz) ve 32 numaralı (Göksun-Törbüzek) orijinler, uyum yeteneği en yüksek orijinler olarak dikkat çekmişlerdir.

The first results of cedar (Cedrus libani A.Rich) provenance tests in Turkiye

16 sample plots with totaly 35 provenances provided from natural stands of Cedar (Cedrus libani A. Rich.) were established in Central Anatolia, South-Eastern Anatolia, Aegean, Western Mediterranean, Eastern Mediterranean and Central Black Sea Region at the end of 1989 and at the beginning of 1990. Fethiye-Seki-Zorlar sample plot was destroyed by a forest fire in 1994. Since-Elmali-Bucak Research Forest sample plot has not sufficient seedlings, assessments were not made for this sample plot. In order to determine the most successful provenances of Cedrus libani A. Rich, in each sample plots, six years old seedlings' height growths and survival percentages were assessed. According to the first results of the assessments; the most successful sample plots are Manisa-Turgutlu, Mersin-Aslankoy and Adana-Feke-Mansurlu. The most successful and elastic provenances are 12 (Finike-Aykıncay), 17 (Mersin-Aslankoy), 23 Saimbeyli-Catak), 31 (K.Maras-Elmalar-Golceğiz) and 32 (Goksun-Torbuzek).

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-9452
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

72 19