Tip 2 diabetes mellitus'ta sigara içilmesinin serum sialik asit düzeyine etkisi

Yüksek serum sialik asit (SA) konsantrasyonu ile kardiovasküler hastalık nedeniyle ölümler arasında bir ilişki bulunmaktadır. Tip 2 Diabetes Mellitusta (DM) kardiovasküler bozukluklar yaygın bir komplikasyondur. Sigaranın da kardiovasküler hastalıklara yol açtığı bildirilmektedir. Bu çalışmada sigara içen ve içmeyen diabetiklerde serum SA konsantrasyonundaki değişimi araştırıldı. Çalışmaya Tip 2 diabetli 75 (sigara içen: 33, sigara içmeyen:42 ) hasta ile diabetli olmayan 65 (sigara içen: 35, sigara içmeyen: 30) sağlıklı kişi alındı. Olguların tümü erkekti. Hastaların tamamı oral antidiyabetik kullanıyorlardı. Diabet süresi 2-7 yıl idi. Olguların tümünde kan basıncı normaldi. Diabetik hastalarda retinopatisi olanlar çalışmaya alınmadı. Olguların beden kitle indeksi 23-30 kg/m2 idi. Olgulardan toplanan kan örneklerinde Ehrlich metoduyla serum SA konsantrasyonu ölçüldü. Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda sigara içmeyen kontrol grubuna göre serum sialik asit düzeyleri anlamlı düzeyde yüksekti (p

Effects of smoking on the serum levels of sialic acid in type 2 diabetes mellitus

There is a relationship between cardiovascular diseases and serum sialic acid level. Cardiovascular disorders are commony complications seen in type-II diabetes mellitus (DM). It is known that smoking causes cardiovascular diseases. In this study changes in serum sialic acid level was investigated in smoker and non-smoker type-II diabetic patients. Seventy five diabetic male patients (33 smoker, 42 non smoker) and 65 healthy male individuals (35 smoker, 30 non smoker)(control group) were allocated to the study. Diabetics were all on antidiabetic medication, and have been diagnosed as type-II DM for 2-7 years. Blood pressure were normal in all participants. Those having diabetic retinopathy were excluded from the study. Body mass index of the patients were 23-30 kg/m2. Serum sialic acid level was measured using Ehrlich method in the blood taken in the morning from all participants. Serum sialic acid level was significantly higher in diabetic patients when compared to non-smokers of control group (p<0.001). Serum sialic acid level was higher in smokers of control group whe compared to non-smokers. Since serum sialic acid concentrations in smokers of both diabetics and control group were found to be higher compared to non-smokers of control group in this srudy, it was concluded that smoking may increase the risk of cardiovascular diseases in diabetics, and may cause cardiovascular diseases itself in healthy population.

Kaynakça

1. Crook MA, Tutt P, Simpson E, Pickup JC. Serum sialic acid and acute phase proteins in type 1 and type 2 diabetes mellitus. Clinica ChimicaActa 219:131-138. 1993. 2. Lindberg G, Rastam L, Gullberg B, Eklund GA, Törnberg S. Serum sialic acid concentration and smoking: a population based study. Br Med J, 303, 1306-1307. 1991. 3. Crook M, Earle K, Morocutti A, Yip J, Viberti G, Pickup JC. Serum sialic acid, a risk factor for cardiovascular disease is increased in insulin-dependent diabetic patients with microalbuminuria and clinical proteinuria. Diabetes Care 17:305-310. 1994. 4. Pickup JC, Mattock MB, Crook MA, Chusnay GD, Burt D, and Fitzgerald AP. Serum sialic acid concentration and coronary heart disease in NIDDM. Diabetes Care 18:1100-1103. 1995. 5. Lindberg G, Eklund GA, Gulberg B, Rastam L. Serum sialic acid concentration and cardiovasculer mortality . Results from 20.5 years follow up of26693 men and 27692 women. BMJ 302: 143-6. 1991. 6. Crook M, Lumb P, Andrews V, Swaminathan R. Serum total sialic acid, a reputed cardiovascular risk factor, and its relationship to lipids, plazma fasting insulin, blood pressure and body mass index in normal individuals. Clinical Science 95:53-57. 1998. 7. Pönniö M, Alho ti, Nikkari TS, Olsson U, Rydberg U, Sillanauke P. Serum sialic acid in a random sample of the general population. Clinical Chemisry, 45 (10): 1842-1849. 1999. 8. Kökoğlu E, Sönmez ti, Uslu E, Hatemi ti. Erythrocite and plasma sialic acid alterations in diabetes mellitus. Med Bull Istanbul 21:77-80. 1987. 9. Crook MA, Treloar A, Haq M, Tutt P. Serum total sialic acid and acute phase proteins in Elderly subjects. Clin Chem Clin Biochem 32:745-47. 1994. 10. Pickup JC, Crook MA. Sialic acid and heart disease. BMJ 307:503-507. 1993. 11. İpbuker A, Bayer H, Ersan E, Ayözger M. Spesifik diabet anjiopati ile serum sialik asit düzeyi ilişkisi. Türk Diabet Yıllığı 154-161. 1988-89.

Kaynak Göster