Neonatal periyod içindeki sağlıklı prematüre ve matür yenidoğanlarda C-reaktif protein, haptoglobulin ve alfa 1-asit glikoprotein seviyelerinin normal değerleri

Bu çalışmada yenidoğan dönemindeki sağlıklı Türk çocuklarında C-reaktif protein (CRP) $\alpha$-1 asit glikoprotein (AAG) ve haptoglobin (HPT) seviyelerinin normal sınırlarını tespit etmeyi, bu seviyelerin gestasyonel yaş ve doğum ağırlığı ile olan ilişkilerini incelemeyi amaçladık. Bu akut faz reaktan (AFR) seviyeleri; ortalama gestasyonel yaşlan 36.0 ±3.6 hafta, ortalama doğum ağırlıkları 2708$\pm$938 gram, ortalama postnatal yaşları 14.3 ± 7.9 gün olan 47'si kız, 58'i erkek ve 55'i prematür, 50'si matür olan toplam 105 sağlıklı yenidoğanda nefelometrik yöntem kullanılarak ölçüldü. CRP, AAG ve HPT seviyelerinin neonatal periyot içinde gestasyonel yaş ve doğum ağırlığına göre değişmediği gözlendi. CRP, AAG ve HPT için belirlenen üst limitler (95. persentil) sırası ile; 0.38, 79.5 ve 50.3 mg/dl idi

Serum concentrations of C-reaktive protein, haptoglobin and alpha 1-acid glycoprotein in healthy term and preterm infants in the neonatal period

Serum concentrations of C-reactive protein (CRP), haptoglobin (HPT) and alpha 1-acid glycoprotein (AAG) were determined in healthy term and prêterai Turkish infants in the neonatal period and those levels were compared according to gestational age and birth weight. These acute phase reactans were measured by nephelometry in 105 health neonates with mean gestational ages 36.0 ±3.6 weeks, mean birth weight 2708±938 grams and mean postnatal ages 14.3 ± 7.9 days. 47 of 105 infants were female and 55 were preterm. We observed that serum concentrations of C-reactive protein (CRP), haptoglobin (HPT) and alpha 1-acid glycoprotein (AAG) did not change according to gestational age and birth weight. Upper limits (95. percentile) of CPR, AAG and HPT were 0.38, 79.5 and 50.3 mg/dl respectively.

Kaynak Göster