Bir üniversite hastanesinde çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonlarının değerlendirilmesi

Aynı hastane içinde çalışan klinikler çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yaklaşım "multidisipliner" tedavi olarak bilinir. İstanbul Tıp Fakültesinde çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonlarının sayısı son zamanlarda artmaktadır. Bu çalışmada İstanbul Tıp Fakültesi çocuk ve ergen psikiyatrisine gelen konsültasyonlar değerlendirdildi. 53 hastanın psikiyatrik tanıları, tedavileri, verilen ilaçları ve demografik verileri tespit edildi. Elde edilen verilere göre en çok konulan tanının 23 (%41,5) hastada tespit edilen "uyum bozukluğu" olduğu görüldü. En çok reçete edilen psikotrop ilaç 22(%41,5) hastada kullanılan antidepresan ilaçlardı. Yatan hasta servislerinde çocuk psikiyatrisi konsültasyonları önemli olmaktadır. Bu konsültasyonlar ve sunulan psikiyatrik yaklaşım yatan hasta servislerinde tedaviye yönelik hasta uyumunu düzeltmektedir.

Evaluation of child psychiatry consultations at a medical faculty hospital

Some of the departmans need the child psychiatry consultation at the same hospital. This approach is known as "multidiscipliner treatment". Recently child psychiatry consultations have increased at the Medical Faculty of Istanbul. We assessed the child and adolescent psychiatry consultations at this faculty. We have determined psychiatric diagnosis, psychiatric treatment, drugs and demografic findings of 53 (29 male, 23 female) subjects. We found the most frequent diagnosis as adjustment disorder at 23 (43,4%) subjects. The most prescribed psychotropic drugs were antidepressants which are used on 22 (41.5%) of the subjects. At this point, child psychiatry consultations are very important for inpatient clinics. These consultations and psychiatric approaches have improved the adjustment of patient towards treatment in the inpatient clinics.

Kaynakça

1. Abalı O, Tüzün Ü, Gürkan K, Görker 1, Alyanak B, Konsültasyon Liyezyon Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Ustaların Değerlendirilmesi (2001). Konsültasyon Liyezyon Psikiyatrisi 1998 - 1999, Özkan S., s:431 - 438 2. Tüzün Ü, Çocuk Psikiyatrisinde Konsültasyon - Liyezyon (2001). Konsültasyon Liyezyon Psikiyatrisi 1998 - 1999, Özkan S., s:226-230 3. Shugart MA, Child Psychiatry consultations to pediatric inpatients. A literature Review. Gen Hosp Psychiatry. 13:325-336, 1991 4. gortmaker SL, Choronic Childhood Disordes, Prevalence and Lmpact. Pediatr Clin North Am. 31:3-18, 1984

Kaynak Göster