Bir eğitim hastanesinde psikiyatri konsültasyonu sonuçlarının değerlendirilmesi

Yatarak tedavi gören fiziksel hastalığı olanlarda eş zamanlı olarak ruh sağlığını önemli ölçüde etkileyen ruhsal bozukluklarının olduğu, buna karşın bu hastalarla ilgili olarak psikiyatri konsültasyonu isteme oranlarının oldukça düşük olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle tedavi sürecini ve süresini olumsuz yönde etkileyen ruhsal bozuklukların psikiyatrlar kadar psikiyatri dışı hekimler tarafından da bilinmesi son derece önemlidir. Biz de bu amaçla hastanemizdeki psikiyatri konsültasyonlarının durumunu araştırmayı amaçladık.

Evaluation of the results of a psychiatric consultation at a traning hospital

Research shows that there are certain mental disorders that affects the mental disorders that affects the mental health of the inpatients who have physical diseases. On the other hand, the number of patients who attempt to ask for psychiatric consultation is quite low. Therefore, it is essential that psychiatrists as well as the other doctors know the mental disorders affecting the procedure of treatment. To achieve this we aim to investigate the psychiatric consultations in our hospital.

Kaynakça

1. Popkin MK: Comprehensive Textbook of Psychiatry. Kaplan IH, Sadock JB,eds., Consultation-Liaison Psychiatry, vol.2, sixth edition, Baltimore, pp.]592-1607, 1995. 2. Gelder M, Gath D, Richard M, Cowen P (eds): Psychiatry and Medicine, in Oxford Textbook of Psychiatry, Third edition, Oxford University Press, Newyork,363-387, 1996. 3. Özmen E, Aydemir Ö, İçelli İ: Bedensel hastalığı olanlarda psikiyatrik tanı dağılımı, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, İzmir, Yaz: 285-298, 1997. 4. Tüzer TT, Tüzer V:Konsültasyon Psikiyatrisi-Kısa Bir Rehber, Roche Müstahzarları A.Ş., İstanbul, s. 1-8, 1997. 5. James LJ, Alan MJ: Psychiatric Secrets, Hartley & Belfus, Inc.,pp: 392-397, 1996. 6. Özmenler KN ve ark: Bir Eğitim Hastanesinde psikiyatrik konsültasyon sonuçlarının incelenmesi. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi Tam Metin Ki tabı. 6-12 Eylül Trabzon, s.69-73,1999. 7. Özkan S: Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi. İstanbul Üniversitesi Yayınları, s.1-17,1997. 8. Altıntoprak E, Noyan MA, Elbi H: Konsültasyon-Liyezon birimi veri tabanı oluşturulması: Belirti, bulgu ve tanı güvenirliliğini arttırma çalışması, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, Çeşme-İzmir, s. 292, 1998. 9. Oğuzhanoğlu KN, Özdel O, Çalar Ü, Karadağ F: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, Çeşme-İzmir, s. 280, 1998. 10. Kulaksızoğlu IB: Konsültasyon-liyezon psikiyatrisinde SSRI ve yeni kuşak antidepresanların kullanımı, Genel Tıpta Psikotrop Kullanım Paneli'nde, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, Çeşme- İzmir, s. 73, 1998.

Kaynak Göster