Bipolar bozukluğu olan hastalarda lityum verilmesinin tiroid fonksiyon testleri, kardiak markerler ve eser element düzeylerine etkileri

Bu çalışmada bipolar bozukluğu olan hastalarda tedavi amaçlı olarak uzun süre Lityum karbonat kullanımının tiroid fonksiyon testleri (T3, T4, sT4, sT3, TSH), kardiak markerler (kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, Lp(a), ApoA , ApoB) ve eser element (Fe, Cu , Mg, Zn) düzeyleri üzerine tedavi Öncesi ve sonrası dönemde etkileri araştırıldı. Bütün hastalarda serum T3 , T4 ve TSH düzeylerinin tedavi sonrası dönemde %15-25 oranında azaldığı saptandı. Serum Lp(a) ve Apo B düzeyleri tedavi öncesi ile kıyaslandığında %20-37 oranında arttı. Diğer kardiak parametrelerde artış ve azalış oranları istatistiksel olarak anlamlı bulunamadı. Serum Fe ve Ferritin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşme görüldü. Bakır, Magnezyum ve Zn düzeylerinde bir yükselmenin bulunması dikkat çekti. Ancak bu yükselme istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bu sonuçlara göre bipolar bozukluğu olan hastalarda uzun süre lityum karbonat kullanılmasının hipotroidiye ve bazı kardiak problemlere yol açabileceği dikkate alınmalı ve lityum tedavisi sırasında diyete demir yönünden takviye yapılması önerilmelidir.

Effects of lithium administration in patients with bipolar disorders on thyroid function tests as well as levels of cardiac markers, trace elements

The use of long term lithium carbonate in order to cure in bipolar patients and its effects regarding thyroide function tests (T3, T4, FrT4, FrT3, TSH), as well as cardiac markers (cholesterol, triglycerides HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, VLDL-cholesterol, Lp(a), ApoA , ApoB) and trace elements (Fe, Cu , Mg, Zn) were investigated. The level of T3 , T4 and TSH in all patient were decreased by 15-25 % after cure. The level of serum Lp(a) and apoB were increased by 20-37% when compaired with before cure. However, increase or decrease in the other cardiac parameters were not found statistically meaningful . The level of serum Fe and ferritin were lowered statistically remarkable. The increased level of Cu, Mg and Zn got attention. But, this increase was not statistically remarkable. According to this results; the use of long term lithium in bipolar patients causes hipothyroidism and some cardiac problems. Therefore, Iron are necessary to take with diet if lithium therapy applied.

Kaynakça

1. Öztürk O : Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 7. Basım. Hekimler Yayın Birliği1997, 224-230

2. Kayaalp S.O. Tıbbi Farmakoloji 2.Cilt, 8.Basım. Hacettepe –Taş yayınları 1998, , 969-974.

3. Bartalena L, Pellekrini L, Meschi, Antonangeli L, Bogazzi F, Dell’Osso L: Evaluation of thyroid function in patients with rapid cycling and nonrapid cycling bipolar disorder. Psychiat Res 34;13-17, 1990.

4. Cowdry RW, Wehr TA, Zis AP, Goodwin FK: Thyroid abnormalities associated with rapid cycling bipolar ilness. Arch Gen Psychiat 40;414-20,1983.

5. Colombo C, Lucca A, Benedetti F, Barbini B, Compori E, Smeraldi E: Total Sleep deprivation combined with lithium and light6 therapy in the treatment of bipolar depression replication of main effects and interaction. Psychiatry Res 24;95(1):43-53,2000.

6. Yenush L, Belles JM, Lopez-Coranado JM, Gil-Mascarell R, Serrano R, Rodriguez PL: Anevel target of lithium therapy.FEBS 11;467(2-3):321-5,2000.

7. J.Valle, JL Ayuso-Gutierrez, A. Abril, J.L.Ayuso-Mateos: Evaluation of thyroid function in lithium-naive bipolar patients. Eur Psychiatry 14: 341-5, 1999.

8. Rajput-Williams J, Knott T.J, Wallis SC, Sweetnam P, Yarnell J, Cox N:Variation of apolipoprotein-B gene is associated with obesity high blood cholesterol levels, and increased risk of coronary heart disease. Lancet 1442-1446,1988

9. Hoencamp E, Haffmans J, Dijken WA, Huijbrechts IP: Lithium augmentation of venlafaxine an open-label trial.J Clin Psyhopharmacol 20(5): 538-43,2000.

10. Lee S, Chow CC, Wing YK, Mak TW, Ahuja A, Lee DT at all. Thyroid function and psychiatric morbidity in patients with manic disorder receiving lithium therapy.J Clin Psychopharmacol;20(2):204-9, 2000.

11. Kanfer A, Blondiaux I. (2000). Renal and metabolic complications of lithium. Nephrologie 21(2):65-70:2000.

12. Frye MA, Denicoff KD: Association between lower serum free T4 and greater mood instability and depression in lithium-maintained bipolar patients. Am J Psychiatry 156(12):1909-14,1999.

13. Cresman MD , Heyka RJ, Pagonini EP,O’neil SR: Lipoprotein(a) is an independent risk factor for cardiovascular disease in hemodialysis patients. Circulation 86:475-82,1992.

14. Sonnik GT, Zazykina DS : Changes in various indices of blood-clotting system and lipid levels in patients with depression. Zh nevropatol Psikhiatr Im S S Korsakova.87(4);571, 1987.

15. Herran A, Garcia-Unzueta MT, Fernandez-Gonzalez MD, Vazquez-Barquero JL Alvarez C, Amado JA : Higher levels of serum Copper in schizophrenic patients treated with depot neuroleptics. Psychiatry Res. 24;94(1) : 51-58 , 2000.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-1923
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

78 13

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bipolar bozukluğu olan hastalarda lityum verilmesinin tiroid fonksiyon testleri, kardiak markerler ve eser element düzeylerine etkileri

Gürkan ÇIKIM, M. Ferit GÜRSU

Meme kanserli hastalarda serum adenozin deaminaz, 5'-nukleotidaz, guanaz ve sitidin deaminaz aktiviteleri

Seyithan TAYSİ, M. Fevzi POLAT, ÖZTEKİN ÇIKMAN, Metehan GÜMÜŞ, EBUBEKİR BAKAN

Çocukluk çağındaki nötropenik sepsis tedavisinde sefepimin etkinliğinin seftazidim ile karşılaştırılması

Mehmet MUTLU, Alişan YILDIRAN, Erol ERDURAN

Postmenopozal vajinal kanamalarda endometrium kalınlığının vajinal ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU, Birol CENGİZOĞLU, Mesut ÜNSAL, Orhan ÜNAL

Gebeler ve kord kanında alfafeto protein, C-peptit düzeyleri ve biyokimyasal parametre değişikliklerinin incelenmesi

Sibel AHİ, Yüksel ÖZDEMİR, İrfan KUTLAR, Oya KÖYLÜOĞLU

Mersane tümörlü hastalarda sitogenetik bulgular "Tümöral dokulardaki sitogenetik bulguların periferal kan lenfositlerine yansımaları var mı?

Figen CELEP, Ahmet KARAGÜZEL, Seçkin KARAOĞLU, Güner ÖZGÜR, Ersan KALAY, NİLÜFER ŞAHİN CALAPOĞLU

Akciğer karsinomlu hastalarda yüksek serum adenozin deaminaz aktivitesi ve pürin nükleotid yıkımı ile ilişkisi

Oya KÖYLÜOĞLU, Ayşe Binnur ERBAĞCI, Nazan BAYRAM, Ömer DİKENSOY

Sella turcica'ya transsphenoidal yaklaşımda, sinus sphenoidalis tipi ile Os sphenoidale kalınlığının ilişkisi

Mehmet Ali ÇAN, M. Haluk ULUUTKU, ZELİHA KURTOĞLU OLGUNUS