Ankara Park Sağlık Ocağı Bölgesi'nde iki ilköğretim okulu'ndaki öğrencilerde Enürezis yaygınlığı ve ilişkili faktörler

Araştırma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın eğitim ve araştırma bölgesi olan Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı'na bağlı Park Eğitim Sağlık ocağı Bölgesi'nde farklı sosyoekonomik düzeydeki iki ilköğretim okulunda enürezis yaygınlığı ve etkili faktörleri incelemeyi amaçlamış, kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmada 7-15 yaş grubu 392 çocukta enürezis görülme sıklığı %9.9'dur. Yaş arttıkça sıklığın azaldığı saptanmıştır (p
Anahtar Kelimeler:

Çocuk, Demografi, Enürez, Yaygınlık

Enuresis prevalence and associated factors in students two primary school within the Ankara Park Educational Health Unit

The research is a cross-sectional study which has been performed in two different primary education schools which are within the area of Park Educational Health Units affiliated to Group of Abidinpaşa which is the research and survey area of Ankara University Faculty of Medicine, Public Health Department for the purpose of determining frequency of enuresis and risk factors. Enuresis frequency has been found as 9.9% in population aged 7-15 years group (n=392). The prevelance of nocturnal enuresis decreased with age (p<0.05). Enuresis frequency has been found more commen who was a male sex, had lower socioeconomic level, had mother who was a housewife, had a social security, lived in the flat, had a family type which had been occured 4 person and lower, had a lower income, had previous parasites background, than the other groups. Attempt the doctors rate for the enuresis has been found as 28.2%. Consequently, in the children who are maintaining to primary school, enuresis is the common health problem. At this point, in the health center which services the primary step health program, enuresis should be taken by seriously. In the 0-6 age group and school health services, health professionals should give attention to the enuresis.

Kaynakça

1. Örmeci AR, İstanbullu B, Enürezis nokturna: Tanı ve tedavi yaklaşımı, Çocuk dergisi, 1:70-75, 2001

2. Clark R.B., çeviren: Çuhadaroğlu F., Pediatrinin psikososyal yönleri ve psikiyatrik bozukluklar-Enürezis, Current Çocuk Hastalıkları Tanı ve Tedavi, Bölüm:25,968-970

3. Tanyüksel M, Haznedaroğlu T, Bakır B, Gün H, Enürezis nokturnanın parazitozla uygunluğu, T. Parazitol. Der. XVI (3-4), 1992, 100-106

4. Akdur R, Abidinpaşa Bölgesi İlkokul 5. Sınıflarında Enurezis Nokturna Prevalansı Araştırması, 1980 2(2): 165-172

5. Koltaş S, Avcı A, Özcan K, Enürezis nokturnalı çocuklarda Enterebius vermicularis, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 1997 21 (4):377-378

6. Gökalp A, Gultekin EY, Kirişçi MF, Ozdamar S, Relation between enterobius vermicularis infestation and dysuria, nocturia, enuresis ncturna and bacteriuira in primary school girls, Indian pediatr, 1991 Aug; 28 (8): 948-50

7. Chiozza ML, Bernardinelli L, Caione P, Del Gado R, Ferrara P, Giorgi PL, Montomoli C, Rottoli A, Vertucci P, An Italian epidemiological multicentre study of nocturnal enuresis, Br J Urol 1998 May; 81 Suppl 3:86-9

8. Rushton HG, Evaluation of enuretic child, Clin pediatr (Phila) 1993 Jul; Spec No: 14-8

9. Novello AC, Novello JR, Enuresis, Pediatr Clin North Am 1987 Jun; 34(3): 719-33

lO.Schulpen TW, The burden of nocturnal enuresis, Acta Paediatr 1997 Sep; 86(9):981-4

11. Oge O, Koçak I, Gemalmaz H, Enuresis: Point orevalance and associated factors among Turkish children, Turk J Pediatr 2001 Jan-Mar; 43(1): 38-43

12. Gumus B, Vurgun N, Lekili M, Iscan A, Muezzinoglu T, Buyuksu C, Prevalance of nocturnal enuresis and accompanying factors in children ages 7-11 years in Turkey, Acta Pediatr 1999 Dec; 88(12): 1369-72

13. Dalgıç N, Yıldız A, Keçiören İlçesi Çizmeci ilköğretim Okulunda Enürezis Sıklığı ve Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1998 51 (2), 81-84

14. Lee SD, Sohn DW, Lee JZ, Park NC, Chung MK, An epidemiological study of enuresis in Korean children, BJU Int 2000 May; 85 (7):869-73

15. Ouedraogo A, Kere M, Ouedraogo F, Epidemiology of enuresis in children and adolescents aged 5-16 years in Ouagadougou (Burkina Faso), Arch Paediatr 1997 Oct; 4(10):947-51

16. Kırılmaz A, Işık A, Park Eğitim Sağlık Ocağına Bağlı İlkokullarda Noktunal Enürezis Prevalans Araştırması. Ank Has Tıp Der 1994; 29:1,2,3.

17. Bower WF, Moore KH, Shepherd RB, Adams RD, The epidemiology of childhood enuresis in Australia, Br J Urol 1996 Oct; 78(4):602-6

18. Gutierrez Sanz-Gadea C, Hidalgo Par do O, Importance of family history in enuresis, Adas UrolEsp 1996May; 20(5):437-72

19. Riley KE, Evaluation and management of primary nocturnal enuresis, J Am Acad Nurse Pract 1997 Jan;9(l):33-9; quiz 40-1

Kaynak Göster