Rates of deliveries with vacuum extraction and the relationship between maternal age, parity and neonatal APGAR scores

Amaç: Bu çalışmanın amacı, vakum ile doğum oranlarının belirlenmesi ve bu yöntemin gebelik sayısı ve intrauterin fötal durum ile ilişkisinin saptanmasıdır. Yöntemler: Bu çalışmaya Diyarbakır Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde 2012 yılı boyunca doğan 20050 yenidoğan katılmıştır. Bu bebeklerin 249'unda doğum sırasında vakum yöntemi uygulanmıştır. Gebelik sayısı, anne yaşı, gebelik haftası, doğum kilosu ve APGAR (Activity, Pulse, Grimace, Appearance, Respiration) skorları her bir yenidoğan için kaydedilmiştir. Bulgular: Vakum uygulanan doğumlar tüm doğumlar arasında 1,24% (n:249) olarak saptanmıştır. Toplam 249 vakumla doğuma ilişkin özellikler ve sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. Ortalama anne yaşı, gebelik haftası ve parite sırasıyla 23.56±4.27 yıl, 38.73±1.56 hafta ve 1.95±1.57 idi. Yenidoğanların doğum sonrası birinci ve beşinci dakikadaki APGAR skorları sırasıyla 7.43±1.33 ve 9.24±1.29 idi. Gebelik sayısı ve yenidoğan doğum kilusu gebelik haftası ile pozitif korelasyon göstermiştir. Birinci ve beşinci dk. APGAR skorları gebelik sayısı ile negative ilişki göstermekteydi. Yenidoğan doğum kilosu ve APGAR skorları arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Birinci ve beşinci dk. APGAR skorları üzerine etkili olan tek parameter gebelik sayısı olarak bulundu. Sonuç: Vakum eşliğinde doğum son zamanlarda pek kullanılmayan bir metot olup, bu çalışmanın sonuçlarına göre vakum ile doğum oranı çoğu gelişmiş ülkeye göre düşük olarak saptanmıştır. Sezaryen oranları %25,4 idi. Sezaryen doğum oranları DSÖ tarafından önerilen oranların (15%) oldukça üzerinde bulunmuştur. Gebelik sayısı yenidoğan APGAR skorunu etkileyen en önemli faktördür. Vakum ile doğurtma düşük gebelik sayısı bulunan kadınlarda sezaryen oranlarını da düşürmeye yöne?lik olarak önerilebilecek bir yöntem olabilir.

Vakumla doğum oranları ve maternal yaş, parite ve neonatal Apgar skorları ile ilişkisi

Objective: The aim of this study is to determine the rate of vacuum extraction, and its relationship with parity and intrauterine fetal condition.Methods: This study was conducted at Diyarbakır Maternity Hospital in Turkey during 2012 with 20050 newborns who were delivered at the obstetrics/gynecology clinics. Two hundred and forty-nine of them were vacuum deliveries. Parity, maternal age, gestational age, birth weight and APGAR(Activity, Pulse, Grimace, Appearance, Respiration) scores were recorded for each delivery.Results: Vacuum extraction deliveries were conducted in 249 cases (1.24%). The features and outcomes of the 249 vacuum assisted deliveries were as follows. Mean maternal age was 23.56±4.27 years, and mean gestational 38.73±1.56 weeks and mean parity was 1.95±1.57. Mean first, and fifth minute APGAR scores of the newborns were 7.43±1.33 and 9.24±1.29 points respectively. Parity and birth weights were positively correlated with gestational weeks. APGAR scores observed by the first and fifth minutes were negatively correlated with parity. There was no correlation between birth weights and APGAR scores at any time point. Parity was the only effective parameter on the APGAR scores estimated at the first and fifth minutes.Conclusions: According to the results of this study, rates of vacuum extraction delivery which have not used frequentlt in recent times were lower when compared with most of the developed countries. Incidence of cesarean section was 25.4 percent. Cesarean delivery rates were higher than the suggested cesarean rates (15%) by World Health Organisation (WHO). Parity is the major factor that effects the APGAR scores of the neonates. Vacuum extraction delivery may be suggested more often especially for the deliveries of low parity women so as to decrease the cesarean section rates

Kaynakça

1. Cohen WR. Influence of the duration of second stage labor on perinatal outcome and puerperal morbidity. Obstet Gynecol 1977;49:266-269.

2. Gerber S, Vial Y, Hohlfield P. Maternal and neonatal prognosis after a prolonged second stage of labor. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1999;28:145-150.

3. Martin JA, Hamilton EB, Sutton PD. Centers for disease control and prevention national center for health statistics national vital statistics system. Births: final data for 2002. Nat Vital Stat Rep 2007;56:1-103.

4. Okeke TC, Ekwuazi KE. Is there still a place for vacuum extraction (ventouse) in modern obstetric practice in Nigeria. Ann Med Health Sci Res 2013;3:471-474. http://dx.doi.org/10.4103/2141-9248.122043

5. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Operative vaginal delivery (Guideline 26), 2005. [Cited 17 Jan 2013].

6. Martin JA, Hamilton BE, Sutton PD, Ventura SJ, Menacker F, Kirmeyer S, et al . Births: final data for 2006. Natl Vital Stat Rep 2009;57:1-102.

7. Bailey PE. The disappearing art of instrumental delivery: Time to reverse the trend. Int J Gynaecol Obstet 2005;91:89 96.http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.2005.05.016

8. Sanhal CY, Kazandı M, Itil IM. Vaginal delivery with vacuum extraction. J Turk Soc Obstet Gynecol 2011;8:231-237. http://dx.doi.org/10.5505/tjod.2011.94546

9. Hacettepe University İnstitute of population studies (TDHS) 2008 Turkey Demographic and Health Survey 2008; 24-160.

10. Osterman MJ, Martin JA. Primary cesarean delivery rates, by state: results from the revised birth certificate, 2006-2012. Natl Vital Stat Rep 2014;63:1-11.

11. Costa A, Policiano C, Clode N, M Graça L. Indications for cesarean deliveries during a 7-year period in a tertiary hospital. Acta Med Port 2013;26:649-654.

12. Waldenström U, Aasheim V, Nilsen AB, Rasmussen S,Pettersson HJ, Shytt E. Adverse pregnancy outcomes related to advanced maternal age compared with smoking and being overweight. Obstet Gynecol 2014;123:104-112. http://dx.doi.org/10.1097/AOG.0000000000000062

13. Klemetti R, Gissler M, Sainio S, Hemminki E. Associations of maternal age with maternity care use and birth outcomes in primiparous women: a comparison of results in 1991 and 2008 in Finland. BJOG 2014;121:356-362. http://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.12415

14. Barton JR, Sibai AJ, Istwan NB, Rhea DJ, Desch CN, Sibai BM. Spontaneously Conceived Pregnancy after 40: Influence of Age and Obesity on Outcome Am J Perinatol 2013 Dec 11. [Epub ahead of print]

15. Paçarada M, Zeqiri F, Hoxha S, Dervishi Z, Kongjeli N, Kongjeli G, Impact of parity and intrauterine fetal condition during vacuum extraction. Qavdarbasha HMed Arh 2010;64:175-177.

16. Hiraizumi Y, Miura A, Miyake H, Suzuki S. Perinatal outcomes of failed vacuum extraction. J Nippon Med Sch 2012;79:280-283. http://dx.doi.org/10.1272/jnms.79.280

17. Şekeroğlu M, Baksu A, İnce Z, Gültekin H, Göker N, Özsoy S. Adolescent and old age pregnants obstetric. Şişli Etfal Hast Tıp Bülteni 2009;43:1-7.

18. Başer E, Seçkin KD, Erkılınç S, Karslı MF, Yeral İM, Kaymak O, Çağlar T,Danışman N. The impact of parity on perinatal outcomes in pregnancies complicated by advanced maternal age. J Turkish-German Gynecol Assoc 2013;14:205- 209. http://dx.doi.org/10.5152/jtgga.2013.62347

19. Mgaya AH, Massawe SN, Kidanto HL, Mgaya HN. Grand multiparity: is it still a risk in pregnancy? BMC Pregnancy Childbirth 2013;13:241.

20. Babinszki A, Kerenyi T, Torok O, Grazi V, Lapinski RH, Berkowitz RL. Perinatal outcome in grand and great-grand multiparity: effects of parity on obstetric risk factors. Am J Obstet Gynecol 1999;181:669-674. http://dx.doi.org/10.1016/S0002-9378(99)70511-9

21. Teguete I, Maiga AW, Leppert PC. Maternal and neonatal outcomes of grand multiparas over two decades in Mali. Acta Obstet Gynecol Scand 2012;91:580-586. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0412.2012.01372.

22. Kılıç S, Uçar M, Temir P, Erten Ü, Şahin E, Karaca B,Yüksel S, Özkır F. The Frequency and Influencing Factors of Antenatel Care in Pregnant Women. TAF Preventive Medicine Bulletin 2007;6:91-97.

23. Juntunen K, Kirkinen P, Kauppila A. The clinical outcome in pregnancies of grand grand multiparous women. Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76:755-759. http://dx.doi.org/10.3109/00016349709024342

24. Větr M. High birthweight births at University Hospital Olomouc (1993-2010). Ceska Gynecol 2012;77:579-588.

Kaynak Göster

931 354

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Investigation of mortality predictors in general intensive care unit patients with nosocomial sepsis: A retrospective cohort study

Şebnem ÇALIK, Alpay ARI, Meltem AVCI, Fulya YIlMAz DURAN, Buket TOPÇU, Murat Yaşar ÖZKALKANLI, Selma TOSUN, HATİCE ULUER

Gereksiz test istemlerinin incelenmesinde bir örnek: Serbest PSA testi

İnanç KARAKOYUN, Ayfer ÇOLAK, Fatma Demet ARSLAN, Merve Zeytinli AKSİT, Özgür ÇAKMAK

Muğla’daki gebelerin toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs ve hepatit prevalansının değerlendirilmesi

Burcu KASAP, Gökalp ÖNER, Mert KÜÇÜK, Nilgün ÖZTÜRK TURHAN, Melike Nur AKIN, Sevim ARIKAN, Selmin Dİrgen ÇAYLAK

Rates of deliveries with vacuum extraction and the relationship between maternal age, parity and neonatal APGAR scores

MEHMET ŞÜKRÜ BUDAK, Muzaffer TEMUR, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK, Özgür YILMAZ, Hese COŞAR, Pelin ÖZÜN ÖZBAY, Engin KORKMAZER, EMİN ÜSTÜNYURT

Termal riskler ve iş sağlığı

Ayşe COŞKUN BEYAN, nur ŞAFAK ALICI, Cem BEDİZ, Arif Hikmet ÇIMRIN

Dramatik alkalen fosfataz yüksekliği ile seyreden zararsız bir klinik durum: Çocukluk çağı selim geçici hiperfosfatazemisi

Cahit Barış ERDUR, Cansu KAFES, Erhan ÖZBEK, Ferah GENEL

Annenin duygusal iyiliği: Jean Ball’ın Deck-Chair (Şezlong) teorisi

hjg HGJH

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon asistan hekimlerinin botulinum toksin enjeksiyon tekniği seçimleri

Ömer DİKİCİ, Alper Murat ULAŞLI, Aylin DİKİCİ, HASAN TOKTAŞ, ÜMİT DÜNDAR

Gebelik döneminde sık karşılaşılan rinolojik sorunlar: Tanı ve tedavide uygun yaklaşımlar

Murat GÜMÜŞSOY, SÜREYYA GÜMÜŞSOY, İBRAHİM ÇUKUROVA

Transüretral prostat rezeksiyonu ile beraber yapılan perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması

Hayrettin ŞAHİN, Mehmet ÇETİNKAYA, Hasan DELİKTAŞ