Nefrotik sendrom tanılı hastada tespit edilen HIV nefropatisi

Bu olgu sunumunda, nefrotik sendromla gelen hastalarda ayırıcı tanı yaparken HIV ilişkili nefropatiyi düşünmenin önemi vurgulanmıştır.Bacaklarda şişlik, hâlsizlik ve yorgunluk yakınmaları ile başvuran hastanın tetkiklerinde nefrotik sendrom düzeyinde proteinüri ve hiperlipidemi saptandı. Fizik muayenesinde de anazarka tarzı ödemi olan hastaya nefrotik sendrom tanısı kondu. Etiyolojik neden olarak hastada HIV pozitifliği saptandı. Yapılan böbrek biyopsisi fokal segmental glomerülosklerozis olarak raporlandı. Nefrotik sendrom tanılı hastalarda, HIV'in de etiyolojik bir faktör olduğu unutulmamalıdır

HIV-associated nephropathy diagnosed in a patient with nephrotic syndrome

In this case report, we aimed to emphasize the importance of considering HIVassociated nephropathy in the differential diagnosis of patients presenting with nephrotic syndrome.Nephrotic-range proteinuria and hyperlipidemia were found in the patient admitted with complaints of weakness, fatique and swelling in the legs. The patient with remarkable and severe anasarca-type edema on physical examination was diagnosed as nephrotic syndrome. As an etiological factor HIV positivity was detected in the patient. Renal biopsy revealed focal segmental glomerulosclerosis. It should be remembered that in patients with diagnosis of nephrotic syndome, HIV infection can be a probable etiologic factor

Kaynakça

Hull RP, Goldsmith DJA. Nephrotic syndrome in adults. BMJ 2008;336:1185-9. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.39576.709711.80

Appel GB, Pollak MR, D'Agati V. Focal segmental glomeru- losclerosis. In Feehally J, Floege J, Johnson RJ, eds. Comprehensive Clinical Nephrology. 3th ed. Philadelphia, Mosby Elsevier, 2007; 217-230.

Braun N, Schmutzler F, Lange C, Perna A, Remuzzi G, Willis NS. Immunosuppressive treatment for focal segmental glo- merulosclerosis in adults. Cochrane Database Syst Rev 2008;16:CD003233. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd003233.pub2

Crew RJ, Appel GB. Focal segmental glomerulosclerosis. In Greenberg A, ed. The NKF Primer on Kidney Disease, 4th ed. Philadelphia, Elsevier, 2005; 178-182.

Kitiyakara C, Eggers P, Kopp JB. Twenty-one year trend in ESRD due to focal segmental glomerulosclerosis in the United States. Am J Kidney Dis 2004;44:815-825. http://dx.doi.org/10.1016/S0272-6386(04)01081-9

Ginsburg AS, Miller A, Wilfert CM. Diagnosis of pediatric human immun deficiency virus infection in resource- constrained settings. Pediatr Infect Dis J 006;25(11):1057-64.

Jeffrey B. Kopp and Cherly Wınkler HIV-associated nephro- pathy in African Americans Kidney International 2003;63(Supp.)83:43-49.

Praditpornsilpa K, Napathorn S, Yenrudi S, et al. Renal pat- hology and HIV infection in Thailand. Am J Kidney Dis 1999;33:282-286. http://dx.doi.org/10.1016/S0272-6386(99)70301-X

Cantor ES, Kimmel PL, Bosch JP. Effect of race on expressi- on of acquired immunodeficiency syndrome-associated nephropathy. Arch Intern Med 1991;151:125-128. http://dx.doi.org/10.1001/archinte.1991.00400010131019

Jotwani V, Li Y, Grunfeld C, et al. Risk Factors for ESRD in HIV-Infected Individuals: Traditional and HIV-Related Factors. Am J Kidney Dis 2012;59:628-635. http://dx.doi.org/10.1053/j.ajkd.2011.10.050

Cailhol J, Nkurunziza B, Izzedine H, et al. Prevalence of chro- nic kidney disease among people living with HIV/AIDS in Burundi: a cross-sectional study. BMC Nephrol 2011;12:40. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2369-12-40

Kalayjıan RC et al. Suppression of HIV-1 replication by anti- retroviral therapy improves renal function in persons with low CD4 cell counts and chronic kidney disease. AIDS 2008;22:481-487. http://dx.doi.org/10.1097/QAD.0b013e3282f4706d

European Clinical Society Guidelines 2013.

Lopes GS, Marques LPJ, Rioja LS, et al. Glomerular disease and human immunodeficiency virus infection in Brazil. Am J Nephrol 1992;12:281-287. http://dx.doi.org/10.1159/000168461

Nochy D, Gloz D, Dosquet P, et al. Renal disease associated with HIV infection: A multicentric study of 60 patients from Paris hospitals. Nephrol Dial Transplant 1993;8:11-19.

Shahinian V, Rajaraman S, Borucki M, et al. Prevalence of HIV associated nephropathy in autopsies of HIV-infected patients. Am J Kidney Dis 2000;35:884-888. http://dx.doi.org/10.1016/S0272-6386(00)70259-9

Cameron JS. Focal segmental glomerulosclerosis in adults. Nephrol Dial Transplant 2003;18(Suppl 6):45-51. http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfg1058

Passerini P, Ponticelli C. Treatment of focal segmental glo- merulosclerosis. Curr Opin Nephrol Hypertens 2001;10:189- 193. http://dx.doi.org/10.1097/00041552-200103000-00006

Winston JA, Bruggeman LA, Ross MD, et al. Nephropathy and establishment of a renal reservoir of HIV type 1 during primary infection. N Engl J Med 2001;344:1979-1984. http://dx.doi.org/10.1056/NEJM200106283442604

Kaynak Göster

928 353

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bart sendromu: Aplazia cutis ve distrofik epidermolizis büllosa

MUSTAFA DİLEK, Sevil GÖKSÜGÖR BİLİR, Elif Nur İLDES, Nadir GÖKSÜGÖR, MERVAN BEKDAŞ, Mustafa ERKOÇOĞLU, Fatih DEMİRCİOĞLU, BETÜL ŞEREFLİCAN

Clinical and pathological factors affecting lymph node metastasis in patients operated on with the diagnosis of colorectal cancer

Mehmet Akif ÜSTÜNER, ENVER İLHAN, Eyüp YELDAN, Asuman ARGON, Enver VARDAR

Kliniğimizdeki ovaryen matür kistik teratomların değerlendirilmesi: 110 olgu

Fatma ESKİCİOĞLU, Tülay GÖKMEN

Acil laboratuvarımızda preanalitik kaynaklı ret nedenlerinin değerlendirilmesi

Merve AKŞİT ZEYTİNLİ, Hülya YALÇIN, Pınar BİLGİ TONBAKLAR, Ramazan AVCI, İsmail KARADEMİRCİ, Erkan BUZKAN, Salih ABAKAY, Ayfer ÇOLAK

Levonorgestrelli rahim içi araç kullanan kadınlarda uygulama öncesi ve sonrasındaki pap smear sonuçlarının karşılaştırılması

Ayşe Rabia ŞENKAYA, Emrah TÖZ, Deniz Can ÖZTEKİN, AYKUT ÖZCAN, Muzaffer SANCI

Ölçeklerin farklı uygulama yöntemlerine göre tutarlılıklarının değerlendirilmesi

Pembe KESKİNOĞLU, Selahattin ÇOLAKOĞLU

Pseudo-Bartter sendromu ile başvuran kistik fibrozis olgusu

Özlem YILMAZ, Semih BOLU, Hakan UZUN, İlknur ARSLANOĞLU

Obez gebeliklerin yönetimi

AYKUT ÖZCAN, Emrah TÖZ, Selviye ÖZVATAN HALKSEVER, Tayfun VURAL, Muzaffer SANCI

Nefrotik sendrom tanılı hastada tespit edilen HIV nefropatisi

Mehmet UZUN, Zeynep ALTIN, Burak KARAKSŞ, Emin TAŞKIRAN, Ömercan TOPALOĞLU, HARUN AKAR

Serviks kanseri; kadın hekimler yeterince farkında mı?

Remziye Nur EKE, Handan ATSIZ SEZİK, Mehmet ÖZEN