Clinical and pathological factors affecting lymph node metastasis in patients operated on with the diagnosis of colorectal cancer

Amaç: Kolorektal kanserli hastalarda sağkalımda önemli bir prognostik faktör olan lenf nodu metastazına etki eden klinik ve patolojik faktörleri inceleyerek hasta merkezli en uygun tedaviyi belirlemeyi amaçladık.Yöntemler: Cerrahi kliniğinde Mayıs 2008-Aralık 2012 tarihleri arasında kolerektal kanser tanısıyla ameliyat edilen hastaların dosya kayıtları ve elektronik ortam bilgileri retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Araştırmamızda bulunan 74 hastanın 50'si (%67,6) erkek, 24'ü (%32,4) kadındı. Hastalarımızın yaş ortalaması 69,3 yıl olarak bulundu, 50 (%67,6) hasta 65 yaş üstünde, 24 (%32,4) hasta 65 ve altındaydı. Yirmi bir (%28,4) hastada lenfovasküler invazyon gözlenirken 19 (%25,7), hastada perinöral invazyon gözlendi. Gelişim paternine baktığımızda 48 (%64,9) hasta ülserovegatatif, 18 (%24,3) hasta ülsere, 8 (%10,8) hastanın polip tipte gelişim paterni gösteriyordu. En sık gözlenen tümör lokalizasyonu rektum orta 1/3 olarak bulurken (20 (%27)), en sık yapılan operasyon Miles operasyonu olarak karşımıza çıktı (16 (%21,6)).Sonuç: Sonuç olarak, kolon kanserlerinde lenfovasküler invazyon, perinöral invazyona alındığı tarih: 19.08.2015 sahip hastalarda LNM riski önemli ölçüde artmaktadır. Zaman içinde, gelişen teknoloji ve bilgi birikimiyle yapılacak olan daha kapsamlı çalışmalarla LNM'yi etkileyen diğer risk faktörler de bulunacaktır. Bu sayede kolon kanserlerinde minimal invaziv cerrahi uygulanabilecek ve hastalar gereksiz kemoterapinin yan etkilerinden korunacaktır.

Kolerektal kanser tanısıyla ameliyat olmuş hastalardaki lenf nodu metastazına etki eden klinik ve patolojik faktörler

Objective: We aimed to examine the clinical and the pathological factors that affect lymph node metastasis, which is an important prognostic factor in the survival of the patients with colorectal cancer, and to determine the most appropriate patient-centered treatment method.Methods: The file records and electronic data of the patients who had been operated on with the diagnosis of colorectal cancer at the General Surgery Clinic between May 2008 and December 2012 were retrospectively evaluated.Results: Seventy-four patients including 50 males (67.6%) and 24 females (32.4%) were included in the study. The mean age of the patients was 69.3 years (range: 38-60 years). While lymphovascular invasion was observed in 21 (28.4%), and perineural invasion in 19 (25.7%) patients. When the growth pattern was examined, 48 patients (64.9%) demonstrated ulcerovegetative, 18 patients (24.3%) ulcerated, eight patients (10.8%) polyp-type growth patterns. The most frequent tumor localization was the middle third of rectum (n=20; 27%) and the most common type of surgery was the Miles operation (n=16; 21.6%).Conclusion: In conclusion, the risk of LNM significantly increases in patients with colorectal cancer who have surgical radial margin, lymphovascular and perineural invasion. Over time, the other risk factors affecting LNM will be determined with large scale studies that can be conducted together with advancing technology and broad sources of knowledge. In this way, minimally invasive surgery can be performed on cases with colon cancer and the patients will be protected from the side effects of unnecessary chemotherapy

Kaynakça

Aktekin A, Güneş P, Müftioğlu T, ve ark. Kolon Kanserlerinde Lenf Nodu Metastazını Etkileyen Faktörler. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi 2009;19(4):172-77.

Schmoll HJ, Van Cutsem E, Stein A, et al. ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and rectal cancer. A personalized approach to clinical decision making. Ann Oncol 2012;23:2479-516. http://dx.doi.org/10.1093/annonc/mds236

IwayamaY, Tsuruma T, Mizuguchi T, et al. Prognostic value of HLA class I expression in patients with colorectal cancer. World Journal of Surgical Oncology 2015;13:36. http://dx.doi.org/10.1186/s12957-015-0456-2

Sigurdson ER. Lymph node dissection: Is it diagnostic or therapeutic? J Clin Oncol 2003;21:965-67. http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2003.11.944

Glimelius B, Dahl O, Cedermark B, et al. Nordic Gastrointestinal Tumour Adjuvant Therapy Group. Adjuvant chemotherapy in colorectal cancer: A joint analysis of ran- domised trials by the nordic gastrointestinal tumour adjuvant therapy group. Acta Oncol 2005;44:904-12.

Özdemir Y, Özdemir S, Filiz Aİ, Sücüllü İ, Kurt Y, Yıldız M. Koleraktal kanserlerde lenf nodu oranının prognostik önemi. Balkan Med J 2011;28:86-90.

Andre T, Boni C, Mounedji-Boudiaf L, et al. Oxaliplatin, fluorouracil, and leucoverin as adjuvant treatment for colon cancer. N Engl J Med 2004;350:2343-51. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa032709

Adjuvant therapy for patients with colon and rectum cancer. Consens Statement 1990;16-18;8:1-25.

Joseph NE, Sigurdson ER, Hanlon AL, et al. Accuracy of determining nodal negativity in colorectal cancer on the basis of the number of nodes retrieved on resection. Ann Surg Oncol 2003;10:213-8. http://dx.doi.org/10.1245/ASO.2003.03.059

Compton CC, Fielding LP, Burgart LJ, et al. Prognostic fac- tors in colorectal cancer. College of American Pathologists Consensus Statement 1999. Arch Pathol Lab Med 2000;124:979-94.

Nelson H, Petrelli N, Carlin A, et al. Guidelines 2000 for colon and rectal cancer surgery. J Natl Cancer Inst 2001;93:583-96 http://dx.doi.org/10.1093/jnci/93.8.583

Tanaka S, Haruma K, Teixeria CR, et al. Endoscopic treat- ment of submucosal invasive colorectal carcinoma with spe- cial reference to risk factors for lymph node metastasis. J Gastroenterol 1995;30:710-17. http://dx.doi.org/10.1007/BF02349636

Nascimbeni R, Burgart LJ, Nivatvongs S, Larson DR. Risk of lymph node metastasis in T1 carcinoma of the colon and rectum. Dis Colon Rectum 2002;45:200-06. http://dx.doi.org/10.1007/s10350-004-6147-7

Haggitt RC, Glotzbach RE, Soffer EE, Wruble LD. Prognostic factors in colorectal carcinoma arising in adenomas: implica- tions for lesions removed by endoscopic polypectomy. Gastroenterology 1985;89:328-36.

Yamamoto S, Watanabe M, Hasegawa H, et al. The risk of lymph node metastasis in T1 colorectal carcinoma. Hepatogastroenterology 2004;51:998-1000.

Le Voyer TE, Sigurdson ER, Hanlon A, et al. Colon cancer survival is associated with increasing number of lymph nodes analyzed: A secondary survey of intergroup trial INT-0089. Journal of Clinical Oncology 2003:21; 2912-19. http://dx.doi.org/10.1200/JCO.2003.05.062

Shirouzu K, Isomoto H, Kakegawa T. Prognostic evaluation of perineurotic invasion in rectal cancer. AM J Surg 1993;165:233-37. http://dx.doi.org/10.1016/S0002-9610(05)80517-3

Oh-e H, Tanaka S, Kitadai Y, Shimamoto F, Yoshirara M, Haruma K. Angiogenesis at the site of deepest penetration predicts lymph node metastasis of submucosal colorectal cancer. Dis Colon Rectum 2001;44:1129-136.

Tominaga K, Nakanishi Y, Nimura S, Yoshimura K, Sakai Y, Shimoda T. Predictive histopathologic factors for lymph node metastasis in patients with nonpedunculated submu- cosal invasive colorectal carcinoma. Dis Colon Rectum 2005;48:92-100.

Yasuda K, Inomata M, Shiromizu A, Shiraishi N, Higashi H, Kitano S. Risk factors for occult lymph node metastasis of colorectal cancer invading the submucosa and indications for endoscopic mucosal resection. Dis Colon Rectum 2007;50:1370-76.

Kudo S. Endoscopic mucosal resection of flat and depressed types of early colorectal cancer. Endoscopy 1993;25:455-61. http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-1010367

Kitajima K, Fojımori T, Fujı S, et al. SM depth and LNM in SICC Correlations between lymph node metastasis and depth of submucosal invasion in submucosal invasive colorectal carcinoma:a Japanese collaborative study. J Gastroenterol 2004;39:534-43. http://dx.doi.org/10.1007/s00535-004-1339-4

Morson BC, Whiteway JE, Jones EA, Macrae FA, Williams CB. Histopathology and prognosis of malignant colorectal polyps treated by endoscopic polypectomy. Gut 1984;25:437- 44. http://dx.doi.org/10.1136/gut.25.5.437

Wang HS, Liang WY, Lin TC, et al. Curative resection of T1 colorectal carcinoma: Risk of lymph node metastasis and long-term prognosis. Dis Colon Rectum 2005;48:1182-92. http://dx.doi.org/10.1007/s10350-004-0935-y

Egashira Y, Yoshida T, Hirata I, et al. Analysis of pathologi- cal risk factors for lymph node metastasis of submucosal invasive colon cancer. Modern Pathology 2004;17:503-11. http://dx.doi.org/10.1038/modpathol.3800030

D'Onofrio GM, Tan EG. Is colorectal carcinoma in the young a more deadly disease. Aust N Z J Surg 1985;55:537-40. http://dx.doi.org/10.1111/j.1445-2197.1985.tb00940.x

Özdemir Y, Sücüllü İ, Filiz A, ve ark. Genç hastalarda kol- orektal kanserlerin klinik ve patolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Kolon Rektum Hast Derg 2009;19:4:168- 171.

Nivatvongs S, Rojanasakul A, Reiman HM, et al. The risk of lymph node metastasis in colorectal polyps with invasive adenocarcinoma. Dis Colon Rectum 1991;34:323-8. http://dx.doi.org/10.1007/BF02050592

Suzuki T, Sadahiro S, Mukoyama S, et al. Risk of lymph node and distant metastases in patients with early invasive colorec- tal cancer classified as Haggitt's level 4 invasion: image analysis of submucosal layer invasion. Dis Colon Rectum 2003;46:203-8.

Sakuragi M, Togashi K, Konishi F, Kawamura Y, Okada M, Nagai H. Predictive factors for lymph node metastasis in T1 stage colorectal carcinomas. Dis Colon Rectum 2003;46:1626- 32. http://dx.doi.org/10.1007/BF02660767

Kaynak Göster

696 284

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Levonorgestrelli rahim içi araç kullanan kadınlarda uygulama öncesi ve sonrasındaki pap smear sonuçlarının karşılaştırılması

Ayşe Rabia ŞENKAYA, Emrah TÖZ, Deniz Can ÖZTEKİN, AYKUT ÖZCAN, Muzaffer SANCI

Nefrotik sendrom tanılı hastada tespit edilen HIV nefropatisi

Mehmet UZUN, Zeynep ALTIN, Burak KARAKSŞ, Emin TAŞKIRAN, Ömercan TOPALOĞLU, HARUN AKAR

Clinical and pathological factors affecting lymph node metastasis in patients operated on with the diagnosis of colorectal cancer

Mehmet Akif ÜSTÜNER, ENVER İLHAN, Eyüp YELDAN, Asuman ARGON, Enver VARDAR

Acil laboratuvarımızda preanalitik kaynaklı ret nedenlerinin değerlendirilmesi

Merve AKŞİT ZEYTİNLİ, Hülya YALÇIN, Pınar BİLGİ TONBAKLAR, Ramazan AVCI, İsmail KARADEMİRCİ, Erkan BUZKAN, Salih ABAKAY, Ayfer ÇOLAK

Obez gebeliklerin yönetimi

AYKUT ÖZCAN, Emrah TÖZ, Selviye ÖZVATAN HALKSEVER, Tayfun VURAL, Muzaffer SANCI

Pseudo-Bartter sendromu ile başvuran kistik fibrozis olgusu

Özlem YILMAZ, Semih BOLU, Hakan UZUN, İlknur ARSLANOĞLU

Ölçeklerin farklı uygulama yöntemlerine göre tutarlılıklarının değerlendirilmesi

Pembe KESKİNOĞLU, Selahattin ÇOLAKOĞLU

Bart sendromu: Aplazia cutis ve distrofik epidermolizis büllosa

MUSTAFA DİLEK, Sevil GÖKSÜGÖR BİLİR, Elif Nur İLDES, Nadir GÖKSÜGÖR, MERVAN BEKDAŞ, Mustafa ERKOÇOĞLU, Fatih DEMİRCİOĞLU, BETÜL ŞEREFLİCAN

Kliniğimizdeki ovaryen matür kistik teratomların değerlendirilmesi: 110 olgu

Fatma ESKİCİOĞLU, Tülay GÖKMEN

Serviks kanseri; kadın hekimler yeterince farkında mı?

Remziye Nur EKE, Handan ATSIZ SEZİK, Mehmet ÖZEN