SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER

Türk edebiyatının üzerinde fazla çalışılmayan kadın yazarlarından olan Suat Derviş,  son dönemlerde tekrar gündeme gelmeye başlamıştır. Özellikle Fosforlu Cevriye ve Ankara Mahpusu adlı romanları ile bilinen Suat Derviş, özellikle 1940’lardan sonra yazdıkları ile Türk edebiyatında eleştirel gerçekçi romanın temsilcileri arasında sayılmaktadır. Bu çalışmamızda Suat Derviş’in Aksaray’dan Bir Perihan adlı romanı tahkiye unsurları bakımından değerlendirilmiştir. Türk toplumunun 1850-1950 yılları arasında yaşadığı değişim ve dönüşümü üç asli roman kişisi özerinden ele alan Suat Derviş, böylece tarihî dönemlerin birey üzerindeki tesirlerini de ortaya koymaktadır.  

___

Ahmet Haşim (1991). Bütün Eserleri, Gurabahâne-i Laklakan, Diğer Yazıları, (Hazırlayanlar: İnci Enginün, Zeynep Kerman), 1. Bs., İstanbul: Dergâh Yayınları.

AKTÜRK, Şenol (2012). “Toplumcu Gerçekçi Yönüyle Suat Derviş’in Romanlarına Bakış”, The Journal of Academic Social Science Studies, JASSS, International Journal of Social Science Volume 5, Issue 3, p. 1-33, June. (https://www.jasstudies.com/Makaleler/2009297049_akt%c3%bcrk_%c5%9fenol_mTT.pdf, erişim tarihi :04.09.2017).

DERVİŞ, Suat (2014). Aksaray’dan Bir Perihan, İstanbul: İthaki Yayınları. ENGİNÜN, İnci (2001). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 2. Bs., İstanbul: Dergâh Yayınları.

GÜNAY, Çimen (2001). Toplumcu Gerçekçi Türk Edebiyatında Suat Derviş’in Yeri, Türk Edebiyatı Bölümü Bilkent Üniversitesi, Ankara. (http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0001683.pdf erişim tarihi: 05.09.2017).

GÜNÇIKAN, Berat (1995). Gölgenin Kadınları, 1. Bs., İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.

İLERİ, Rasih Nuri (1986). “Yakın tarihimizden Portreler: Suat Derviş-Saadet Baraner”, Tarih ve Toplum, S. 29, s. 17-24.

KARACA, Nesrin Tağızade (2006). Edebiyatımızın Kadın Kalemleri, 1. Bs., Ankara: Vadi Yayınları.

KÖROĞLU, Erol (2014). “Sunuş Yazısı”, Aksaray’dan Bir Perihan, İstanbul: İthaki Yayınları.

PAKER, Saliha, Zehra Toska (1997). “Yazan, Yazılan, Silinen ve Yeniden Yazılan Özne: Suat Derviş’in Kimlikleri”, Toplumsal Tarih, 8 Mart Kadın Özel Sayısı, S. 39, s. 11-22.

Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi (2001). C.II, İstanbul: YKY, s. 784. TÜRKEŞ, Ömer; “ “Aksaray’dan Bir Perihan”, Suat Derviş”, “http://www.insanokur.org/aksaraydan-bir-perihan-suat-dervis/ erişim tarihi:29.08.2017).

___

Bibtex @araştırma makalesi { hititsosbil337082, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, number = {2}, pages = {903 - 926}, doi = {10.17218/hititsosbil.337082}, title = {SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Ayfer} }
APA Yılmaz, A. (2017). SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (2) , 903-926 . DOI: 10.17218/hititsosbil.337082
MLA Yılmaz, A. "SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER" . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2017 ): 903-926 <
Chicago Yılmaz, A. "SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2017 ): 903-926
RIS TY - JOUR T1 - SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER AU - Ayfer Yılmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17218/hititsosbil.337082 DO - 10.17218/hititsosbil.337082 T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 903 EP - 926 VL - 10 IS - 2 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - doi: 10.17218/hititsosbil.337082 UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER %A Ayfer Yılmaz %T SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER %D 2017 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 10 %N 2 %R doi: 10.17218/hititsosbil.337082 %U 10.17218/hititsosbil.337082
ISNAD Yılmaz, Ayfer . "SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 2 (Aralık 2017): 903-926 .
AMA Yılmaz A. SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER. hititsosbil. 2017; 10(2): 903-926.
Vancouver Yılmaz A. SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 10(2): 903-926.
IEEE A. Yılmaz , "SUAT DERVİŞ’İN ‘AKSARAY’DAN BİR PERİHAN’ ADLI ROMANINA DAİR BAZI TESPİTLER", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 903-926, Ara. 2017, doi:10.17218/hititsosbil.337082