KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama konularında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS)  uyma zorunluluğu getirmiştir. Yeni TTK’ye göre büyük işletmeler tam set UFRS, küçük işletmeler ise 2009 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK)  tarafından yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)  için UFRS’ye uygun finansal tablolar hazırlayacaklardır. KOBİ finansal raporlama standardı kendine özgü, tam setten ayrı olarak hazırlanan bir standarttır. Tam set UFRS’leri temel alarak, sadeleştirerek, KOBİ’ler için daha kullanışlı hale getirmiştir. Yeni TTK’nin getirdiği bir diğer yenilik ise işletmelerde bağımsız denetimin zorunlu hale gelmesidir.  Artık tüm şirketlerin finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenecektir. Yeni TTK’de üç tür denetçiye yer verilmiştir. Bu denetçiler, bağımsız denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçidir. Yeni TTK’de denetim görevini bağımsız denetim kuruluşları, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler yapmaktadır. Yeni TTK’ye göre KOBİ’lerde denetim bir veya birden fazla yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından yapılabilmektedir.

___

AKDOĞAN, Nalan. (2010), “KOBİ Finansal Raporlama Standardına Genel Bakış Ve Tam Set IAS / IFRS ' lerden Farklılığı”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, s. 1-26.

ALTAŞ, Soner. (2011), Yeni TTK'ye Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

BANKACILAR DERGİSİ. (2006), “Basel II Çalışma Raporları”, S. 58, s. 19, (Erişim Adresi: http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dergiler/Dokumanlar/58.pdf) (erişim tarihi:23.09.2011)

BOZKURT, Nejat. (2006), Muhasebe Denetimi, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 4. Baskı.

CANSIZ, Mehmet. (2008), Türkiye'de KOBİ'ler ve KOSGEB, Yayınlanmış DPT Uzmanlık Tezi, Ankara.

ÇELİK, Orhan. (2009), “KOBİ'ler için UFRS: Genel Bakış”, s:1, (Erişim Adresi,: http://www.tmsk.org.tr/makaleler), (erişim tarihi: 14.08.2011)

ÇELİK, Orhan. (2010), “Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı: Ne Zaman Ve Nasıl?”, Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, s. 41-56.

DEMİR, Volkan. (2007),“KOBİ'ler İçin UFRS'nin Son Taslağı Ve Değerlendirmeler”, Mali Çözüm Dergisi, S. 80, s. 43-58.

EPSTEİN, Bary J. Eva K. JERMAKOWİCZ. (2007), IASB Exposure Draft: International Financial Reporting Standards for Small and Medium Sized Entities, New York CPA Journal.

KIRLIOĞLU, H. ve ŞENOL, A. (2011), “Basel II Ve UFRS'nin KOBİ'lere Beklenen Etkileri Üzerine SWOT Analizi”, s.13. (Erişim adresi: http://www.dergi.duzce.edu.tr/ baselII.pd (erişim tarihi: 10.09.2011)

KURT, G. ve ÖZTÜRK, V. (2008), “Basel II ve Yeni Türk Ticaret Kanun Tasarısı Çerçevesinde KOBİ'lerin UFRS'ye Uyum Gerekliliği ve Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, s. 37-54.

ÖZKAN, Serdar, “KOBİ'ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı'na Genel Bakış”, t.y. s. 1. (Erişim Adresi: http://www.tmsk.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id =154&lang=tr ), ( erişim tarihi: 10.08.2011)

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. (2005), “Risk Yönetimi ve Basel II'nin KOBİ'lere Etkileri”, İstanbul.

URAL, A. KILIÇ, İ. (2005), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU. (2011), (Erişim Adresi: makale.php?id=54 , t.y. (erişim tarihi: 06.07.2011)

http://www.KOBİtek.com/ ),

___

Bibtex @ { hititsosbil100992, journal = {Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-5107}, eissn = {2536-4944}, address = {}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, number = {2}, pages = {63 - 85}, title = {KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Kurtcu, Elif and Akdoğan, Habib} }
APA Kurtcu, E. & Akdoğan, H. (2014). KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (2) , 63-85 .
MLA Kurtcu, E. , Akdoğan, H. "KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2014 ): 63-85 <
Chicago Kurtcu, E. , Akdoğan, H. "KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2014 ): 63-85
RIS TY - JOUR T1 - KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Elif Kurtcu , Habib Akdoğan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 85 VL - 4 IS - 2 SN - 1308-5107-2536-4944 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Elif Kurtcu , Habib Akdoğan %T KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-5107-2536-4944 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Kurtcu, Elif , Akdoğan, Habib . "KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (Mart 2014): 63-85 .
AMA Kurtcu E. , Akdoğan H. KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. hititsosbil. 2014; 4(2): 63-85.
Vancouver Kurtcu E. , Akdoğan H. KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 4(2): 63-85.
IEEE E. Kurtcu ve H. Akdoğan , "KOBİ’LERDE UFRS UYGULAMALARININ DENETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ GÖRMEK AMACIYLA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 63-85, Mar. 2014