Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

Amaç: Çalışmamızda primer hiperparatiroidizm olgularında metabolik sendromun (MetS) sıklığının tespiti, metabolik sendrom parametrelerinin incelenmesi ve primer hiperparatiroidizmde MetS belirleyicilerinin tayini ile bu hastaların uzun dönem takibine ve yönetimine katkıda bulunmayı hedefledik.Yöntemler:­Kliniğimizde Ocak 2005 ile Aralık 2014 tarihleri arasında takip edilen, primer hiperparatioidizm olarak tanımlanan, 18 yaşını doldurmuş, gebe olmayan, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve diğer sistemik hastalıkları olmayan 78 hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Hastaların 62'si (%79,5) kadın, 16'sı (%20,5) erkek, K/E: 3,87, yaş ortalamaları 55,3±12,6 yıl olarak saptandı. Hastalardan 58 tanesinin primer hiperparatiroidizme ait semptom taşıdığı, 20 tanesinin semptomatik olmadığı tespit edildi. Hastalar "National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III" metabolik sendrom tanı kriterlerine göre değerlendirildiğinde, 32 hastada (%41) MetS tespit edildi. MetS'li primer hiperparatiroidi hastalarında üriner sisteme ait taş hastalığı sıklığı, MetS olmayanlara göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek tespit edildi (p=0,018). Sonuç: Çalışma grubumuzdaki primer hiperparatiroidizmli hastalarda metabolik sendrom sıklığının epidemiyolojik çalışmalardaki genel toplumun aynı yaş grubu bireylerindeki metabolik sendrom sıklığı ile benzer olduğu görüldü. Ancak bu hastalarda kardiyovasküler morbidite ve mortalite artışına neden olabilecek hipertansiyon, artmış bel çevresi, lipid profili bozukluğu gibi sendrom anormallikleri sıklıklarında artış olduğu saptandı.

Prevalence of Metabolic Syndrome in Primary Hyperparathyroidism

Conclusion:­ In our study, the prevalence of MetS in patients with primary hyperparathyroidism was found to be similar to that demonstrated in epidemiological studies performed in the general population of the same age. However, in these patients higher prevalence of hypertension, increased waist circumference, lipid disorders such as some syndrome abnormalities that may lead to the increased cardiovascular morbidity and mortality were observed

Kaynakça

1. Tassone F, Gianotti L, Baffoni C, et al. Prevalence and characteristics of metabolic syndrome in primary hyperparathyroidism. J Endocrinol Invest 2012;35:841-6.

2. Khan AA, Bilezikian JP, Potts JT Jr. Guest Editors for the Third International Workshop on Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism. The diagnosis and management of asymptomatic primary hyperparathyroidism revisited. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:333-4.

3. Mendoza-Zubieta V, Gonzalez-Villaseior GA, Vargas-Ortega G, et al. High prevalence of metabolic syndrome in a group of adult patients with primary hyperparathyroidism (PHPT). BMC Endocr Disord 2015;15:16.

4. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes. Diabetes Care 2014;37:14-80.

5. Whitworth JA. World Health Organization, International Society of Hypertension Writing Group. 2003 World Health Organization (WHO) / International Society of Hypertension (ISH) statement on management of hypertension. J Hypertension 2003;21:1983-92.

6. Levesque J, Lamarche B. The metabolic syndrome: definitions, prevalence and management. J Nutrigenet Nutrigenomics 2008;1:100-8.

7. Onat A, Yüksel M, Köroğlu B, et al. Turkish Adult Risk Factor Study survey 2012: overall and coronary mortality and trends in the prevalence of metabolic syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars 2013;41:373-8.

8. Procopio M, Barale M, Bertaina S, et al. Cardiovascular risk and metabolic syndrome in primary hyperparathyroidism and their correlation to different clinical forms. Endocrine 2014;47:581-9.

9. Delfini E, Petramala L, Caliumi C. Circulating leptin and adiponectin levels in patients with primary hyperparathyroidism. Metabolism 2007;56:30-6.

10. Luboshitzky R, Chertok-Schaham Y, Lavi I, Ishay A. Cardiovascular risk factors in primary hyperparathyroidism. J Endocrinol Invest 2009;32:317-21.

11. Rojas R, Aguilar-Salinas CA, Jiménez-Corona A, et al. Metabolic syndrome in Mexican adults: result from the National Health and Nutrition Survey 2006. Salud Publica Mex 2010;52(Suppl 1):S11-8.

12. Ayturk S, Gursoy A, Bascil Tutuncu N, Ertugrul DT, Guvener Demirag N. Changes in insulin sensitivity and glucose and bone metabolism over time in patients with asymptomatic primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:4260-3.

13. Lind L, Jakobsson S, Lithell H, Wengle B, Ljunghall S. Relation of serum calcium concentration to metabolic risk factors for cardiovascular disease. BMJ 1988;297:960-3.

g C, Lind L, Hellman P. Correlation between plasma calcium, parathyroid hormone (PTH) and the metabolic syndrome (MetS) in a community-based cohort of men and women. Clin Endocrinol (Oxf) 2009;71:673-8.

15. Jeong IG, Kang T, Bang JK, et al. Association between metabolic syndrome and the presence of kidney stones in a screened population. Am J Kidney Dis 2011;58:383-8

Kaynak Göster

932 310

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında Kronik İskemik Kalp Hastalığı Tedavisine Yaklaşım

Muhsin KALYONCUOĞLU, Semi ÖZTÜRK, Gündüz DURMUŞ, Bengisu KESKİN, MEHMET MUSTAFA CAN

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

Afşin EMRE KAYIPMAZ, ŞABAN REMZİ ERDEM, Cem YILMAZ, Emine Ebru DENİZ, Cemil KAVALCI, Alperen ÖZDEMİR, İrem GÜLER, Eda CAFEROĞLU, Fatma Serra KALYONCU, Özgür GÜVEN

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis

Cansu IŞIK BENLİ, HALİDE NUR ÜRER, Saime Gül BARUT, Mustafa Fehmi AKYILDIZ, Doğan ATLIHAN

Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi ve Önemi

ALAADDİN YORULMAZ, Umut GENÇ, Fatma Hilal YILMAZ, Semra KÜÇÜKSÜMBÜL

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

Özger AKARSU, Ahmet YAVUZ, Ferhan AYTUĞ, Egemen CEBECİ, Ergun PARMAKSIZ, Meral MEŞE, Zerrin BAHÇEBAŞI BİCİK

Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

Yunus AKSOY, Çiğdem OBUZ, Necati ÇİTAK, Özgür İŞGÖRÜCÜ, Songül BÜYÜKKALE, Adnan SAYAR

Transatlantik Toplulukları Fikir Birliği II TASC D Grubundaki Diyabetik Ayak Yarasına Sahip Olgularda Diz Altı Perkütan Transluminal Anjiyoplasti

MEHMET BURAK ÇİLDAĞ, ÖMER FARUK KUTSİ KÖSEOĞLU, MUSTAFA BÜLENT ERTUĞRUL

Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?

HASAN DELİKTAŞ, HAYRETTİN ŞAHİN

Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon

MÜRŞİT DİNCER, Gamze ÇITLAK, Muzaffer AKINCI

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

İbrahim AKKOÇ, Nadir ALPAY, Mehmet TOPTAŞ, İlke İŞİTEMİZ, Hasibe SUNUL, Egemen CEBECİ, Hidayet Nedret ERGÜVEN, Ecder ÖZENÇ, Savaş ÖZTÜRK