Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty in a Patient with Congenital Diaphragmatic Bochdalek Hernia

Bodalek açıklığından çıkan difagragmatik hernilerin erişkinlerde sıklığı azdır. Çocuklarda respiratuvar stres sendromu olarak komplike olabilse de yaşamın son dönemlerine kadar asemptomatik seyredebilir. Atresklerotik süreç normal popülasyondan farklı seyretmese de damarların giriş şekli, ters açılanması, arterin izleyiş yönü ve darlık lezyonları gibi anjiyografik karakteristikleri biraz daha farklıdır. Biz bu olguda konjenital difagragmatik herni yüzünden kalbi göğsün sağ tarafına doğru yer değiştiren hastada yapılan perkütan koroner işlemini anlattık.

Konjenital Diyafragmatik Bodalek Hernili Hastada Perkütan Koroner Anjiyolplasti

Herniations through the foramen of Bochdalek are very rare diaphragmatic hernias in adults. Even in infants, respiratory distress syndrome manifests as a complication of a disease, it may be asymptomatic until late in life. Although the presenceof atherosclerotic process do not differ from normal, angiographic characteristics of these vessels, such as the orifice configuration, exit angulation, the route of the artery and the location of the stenotic lesions are much more different. We report an extremely rare case of percutaneous treatment of a coronary stenosis in a patient whose heart was displaced to the right side of the chest due to congenital diaphragmatic Bochdalek hernia.

Kaynakça

1. Mullins ME, Stein J, Saini SS, Mueller PR. Prevalance of incidental Bochdalek’s hernia in a large adult population. Am J Roentgenol 2001;177:363-6.

2. Topaz O, DiSciascio G, Goudreau E, Cowley MJ, Nath A, Kohli RS, Vetrovec GW. Coronary angioplasty of anomalous coronary arteries: notes on technical aspects Cathet Cardiovasc Diagn 1990;21:106-11.

3. Oral D, Dağalp Z, Pamir G, Alpman A, Omürlü K, Erol C,et al. Percutaneous transluminal coronary angioplasty of anomalous coronary arteries:case reports. Angiology 1996;47:77-82.

4. Udaya Prashant P. Successful angioplasty of anomalous coronary arteries with total occlusions. J Invasive Cardiol 2012;24:228-32.

5. Pellizzón OA, Scaglione L, Chiesa AE, Gonzalez MD. Spontaneous termination of ventricular fibrillation in a patient with congenital coronary anomaly. Congenit Heart Dis 2012;7:109-12

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3.6b 2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nadir Bir Akut Batın Nedeni: İdiyopatik İzole Çekum Nekrozu

Ender ÖZER, İbrahim AYDIN, AHMET PERGEL, Ahmet Fikret YÜCEL, Dursun Ali ŞAHİN, İbrahim ŞEHİTOĞLU

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu C-Kit (CD117) Expression in Patients with Small Cell Lung Cancer

Ayşe GÖZKAMAN, YILDIZ OKUTURLAR, Özkan KANAT, Meral GÜNALDI, Sibel OCAK SERİN, Özlem SARAYDAROĞLU, Baki KUMBASAR, Türkkan EVRENSEL

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ekmek Burak ÖZŞENEL, Mehmet Yavuz GÜRLER, Güzin KARATEMİZ, MURAT SÜNBÜL, Murat ÇİLOĞLU, Elif SAKÇI, Burcu HACIOĞLU, Fuat ŞAR, Savaş ÖZTÜRK, Mehmet TAYFUR, Emrah Erkan MAZI

Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

Orkide KUTLU, Şamil ECİRLİ, Serhat AYGÜN, İbrahim ÜNSAL, MUHARREM KESKİN, ABDULLAH SAKİN, Abdulkadir BAŞTÜRK

Ketalar Propofol Karışımının Sedasyon ve Analjezide Kullanımı

MURAT GÜL, Engin ÇETİNKAYA, Yavuz ARIKAN, Sami SÖKÜCÜ, UMUT YAVUZ, Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

Bestami Barış ÇELİK, Türkan KUDSİOĞLU, Zeliha ALICIKUŞ, Nihal YAPICI, Gökçen ORHAN, Nehir TANDOĞAR, İlyas KAYACIOĞLU, Zuhal AYKAÇ

Levator Kas Fonksiyonu Zayıf Gözlerde Frontal Askı Cerrahisi Sonuçlarımız

Onur YAYA, Nedime Demir DEVECİ, Ayşe Feyza ÖNDER

İnsan Isırığı ile Yaralanmış Bir Yenidoğan Olgu Sunumu

Emel ATAOĞLU, Nilgün DURU SELÇUK, MURAT ELEVLİ, Onur VERMEZOĞLU

Menisküs Tamirinde Tamamen İçeriden Dikiş Tekniğinin Orta Dönem Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

MURAT GÜL, Engin ÇETİNKAYA, Yavuz ARIKAN, Sami SÖKÜCÜ, UMUT YAVUZ, Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı

Gökçen BAŞARANOĞLU, KADİR İDİN, Tarık UMUTOĞLU, Ufuk TOPUZ, Asım ESEN, Harun UYSAL