Osteoid osteomada cerrahi tedavi sonuçlarımız

Amaç: Osteoid osteoma (OO) kemiğin sık görülen benign kemik tümörlerinden biridir. Tedavide amaç nidusun çıkarılması ve ağrının giderilmesidir. Yazımızda tolere edilemeyen ağrılı osteoid osteomalı hastalara uyguladığımız cerrahi tedavi sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Kliniğimizde OO tanısıyla cerrahi tedavi uyguladığımız ve son kontrolleri yapılan 39 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik özellikleri, radyolojik bulguları, cerrahi tedavi yöntemi ve başarısı incelendi. Bulgular: Otuz dokuz hastanın 24’ü erkek, 15’i kadın ve yaş ortalaması 19,6 yıl olarak bulundu. En sık femur (17) ve tibiada (11) tutulum tesbit edildi. Direkt grafde 39 hastadan 18’inde, bilgisayarlı tomograf (BT) çekilen 32 hastadan 28’inde, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile incelenen 24 hastadan 11’inde nidus gösterildi. Kemik sintigrafsi çekilen 18 hastadan 10’unda nidus tesbit edildi. Otuz dokuz hastadan dördünde nüks görüldü, üçüne tekrar cerrahi tedavi uygulandı. Sonuç: Tanı için anamnezde ağrının özelliklerinden ve radyolojik olarak özellikle ince kesit BT’de nidusun görüntülenmesinden faydalanılmalıdır. Osteoid osteoma tedavisinde nidusun tamamen çıkarılması gereklidir. Tedavinin başarılı olduğu ağrının geçmesi ve radyolojik olarak nidusun çıkarıldığının gösterilmesi ile mümkündür. (Ha se ki Tıp Bül te ni 2015; 53: 130-4)

Surgical results of osteoid osteoma treatment

Aim: Osteoid osteoma (OO) is one of the most common benign tumors of the bone. Treatment of choice is usually the resection of the nidus. In this study, we assessed the surgical treatment results in patients with OO who were experiencing severe pain. Methods: We included 39 patients with OO who were treated by surgical method in our clinic. Clinical features, radiological fndings, surgical method and the success of the treatment were assessed. Results: Twenty-four patients were male and 15 patients were female. The mean age of the subjects was 19.6 years. The most common sites were the femur (17) and tibia (11). Nidus was detected by plain radiography in 18 of 39 patients, by computed tomography in 28 of 32 patients, by magnetic resonance imaging in 11 of 24 patients, by bone scintigraphy in 10 of 18 patients. Relapse was seen in four of 39 patients and for three of them, surgical curettage was performed. Conclusion: The character of the pain and thin-section computed tomography must be evaluated together the make the diagnosis. The nidus must be removed completely in the treatment of osteoid osteoma. The success of the treatment is defned both by the relief of the pain and no nidus seen on radiological examinations. (The Me di cal Bul le tin of Ha se ki 2015; 53:130-4) Key Words: Osteoid osteoma, benign bone tumour, curetage

Kaynakça

1. Jaffe H. A benign osteoblastic tumor composed of osteoid and atypical bone. Arch Surg 1935;31:709-28.

2. Unni KK. Osteoid osteoma. In: Unni KK, editor. Dahlin’s bone tumors: general aspects and data on 11,087 cases. 5th ed. Philadelphia, Lippincott Raven; 1996 p. 121-30.

3. Yildiz Y, Bayrakci K, Altay M, Saglik Y. Osteoid osteoma: the results of surgical treatment. Int Orthop 2001;25:119-22.

4. Rassica FJ, Waltrip RL, Sponseller PD, Ma LD, McCarthy EF. cOrthop Clin North 1996;27:559-74.

5. Hutley TE, Sanville P, Warren-Smith CD. Osteoid osteoma of the elbow as a cause of both elbow arthropathy and ipsilateral periscapular pain. Int J Shoulder Surg 2007;1:74-6.

6. Lee EH, Shaf M, Hui JH. Osteoid osteoma: a current review. J Pediatr Orthop 2006;26:695-700.

7. Raux S, Kohler R, Canterino I, Chotel F, Abelin-Genevois K. Osteoid osteoma of the acetabular fossa: fve cases treated with percutaneous resection. Orthop Traumatol Surg Res 2013;99:341-6.

8. Akgül S, Uzümcügil A, Bozkurt MF, Topçu M. Osteoid osteoma in a 16-year-old boy presenting with atrophy of the left thigh: diagnostic diffculties. Turk J Pediatr 2008;50:373-6.

9. Farzan M, Ahangar P, Mazoochy H, Ardakani MV. Osseous tumours of the hand: a review of 99 cases in 20 years. Arch Bone Jt Surg 2013;1:68-73.

10. Bilgin SS, Yildiz Y, Güçlü B, Sağlik Y. Osteoid osteoma in the hand: an evaluation of eight patients. Acta Orthop Traumatol Turc 2004;38:206-11.

11. Hashemi J, Gharahdaghi M, Ansaripour E, Jedi F, Hashemi S. Radiological features of osteoid osteoma: pictorial review. Iran J Radiol 2011;8:182-9.

12. Yalçınkaya U, Doganavsargil B, Sezak M, et al. Clinical and morphological characteristics of osteoid osteoma and osteoblastoma: A retrospective single-center analysis of 204 patients. Ann Diagn Pathol 2014;18:319-25.

13. Hosalkar HS, Garg S, Moroz L, Pollack A, Dormans JP. The diagnostic accuracy of MRI versus CT imaging for osteoid osteoma in children. Clin Orthop Relat Res 2005;433:171-7.

14. Kellner H, Spathling S, Kuffer G, Herzer P. Intra-articular osteoid osteoma: a rare cause of coxitis Z Rheumatol 1991;50:114-6.

15. Demiralp B. Yıldız C, Keskinbora M, Kose O, Basbozkurt M. Intraarticular osteoid osteoma of hip; a challenging diagnosis. Medicine Science 2012;1:131-40.

16. Davies M, Cassar-Pullicino VN, Davies AM, McCall IW, Tyrrell PN. The diagnostic accuracy of MR imaging in osteoid osteoma. Skeletal Radiol 2002;31:559-69.

17. Assoun J, Richardi G, Railhac JJ, et al. Osteoid osteoma: MR imaging versus CT. Radiology 1994;191:217-23.

18. Koliakos G, Katsiki N. Osteoid osteoma mimicking chronic arthritis. Diagnosis by bone scintigraphy Hell J Nucl Med 2005;8:171-3.

19. Aiba H, Hayashi K, Inatani H, et al. Conservative treatment for patients with osteoid osteoma: a case series. Anticancer Res 2014;34:3721-5.

20. Ayan İ, Milcan A, Apaydın FD, Çolak M. A novel technique for intraoperative confrmation of the presence of nidus in the resected bone. Joint Dis Rel Surg 2008;19:94-5.

21. Adam G, Keulers P, Vorwerk D, Heller KD, Füzesi L, Günther RW. The percutaneous CT-guided treatment of osteoid osteomas: a combined procedure with a biopsy drill and subsequent ethanol injection. Rofo 1995;162:232-5.

22. Havıtcıoğlu H, Göçen S. Osteoid osteoma: Treatment results of en bloc resection and percutaneous resection with CT guidance. Turk J Bone Joint Surg 1997;3:31-5.

23. Ofuoğlu Ö, Erol B, Mık G, Coşkun C, Yıldız M. Image-guided minimal invasive surgical resection of osteoid osteomas of the long bones. Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40:207-13.

24. Tokis A, Tsakotos G, Demesticha T. Arthroscopic treatment of recurrent acetabulum osteoid osteoma. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy 2014;4:871-3.

25. Fukuda S, Susa M, Watanabe I, et al. Computed tomography-guided resection of osteoid osteoma of the sacrum: a case report. J Med Case Rep 2014;8:206.

26. Gebauer B, Collettini F, Bruger C, et al. Radiofrequency ablation of osteoid osteomas: analgesia and patient satisfaction in long-term follow-up. Rofo 2013;184:959-66.

27. Etienne A, Waynberger E, Druon J. Interstitial laser photocoagulation for the treatment of osteoid osteoma: retrospective study on 35 cases. Diagn Interv Imaging 2013;94:300-10.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3.6b 2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Böbrek yetmezliği dışında Hemodiafltrasyon kullanımı

SEÇİL CONKAR, İPEK KAPLAN BULUT, Sevgi MİR

Maternal and neonatal outcomes of women with preeclampsia and eclampsia at a tertiary care center

HEDİYE DAĞDEVİREN, Atilla ÇANKAYA, Hüseyin CENGİZ, Tuba TOMBUL, Ammar KANAWATİ, Sema Süzen ÇAYPINAR, MURAT EKİN

Yumurta ile deri prik testi sonrası nadir görülen bir anaflaksi olgusu: Literatür eşliğinde olgunun değerlendirilmesi

Feride AKAÇİN, Ramazan ERSOY, Mustafa DEMİRTÜRK, Sacide Rana IŞIK

Doyle Tip 4b mallet kırıklarının pull-out sütur ve transartiküler kirschner teli fiksasyon yöntemiyle tedavisi

Yunus TİMURTAŞ, ALPER ÇIRAKLI, Murat ERDOĞAN, HÜSEYİN SİNA COŞKUN, AHMET PİŞKİN, HASAN GÖÇER

Servikal gebelik yönetiminde minimal invaziv yaklaşım

Gonca BATMAZ, Fulya MOLLA, Taner MOLLA, SERDAR AYDIN, Ramazan DANSUK

Anterior servikal füzyonu takiben komşu segment hastalığı gelişiminde risk faktörleri

Ezgi AKAR, Mehmet Ufuk AKMİL, Metin ORAKDÖĞEN, Hakan SOMAY, Merih İŞ

Osteoid osteomada cerrahi tedavi sonuçlarımız

HASAN GÖÇER, NEVZAT DABAK, ALPER ÇIRAKLI, Hicabi SEZGİN, İsmail BÜYÜKCERAN

Farklı oksijen konsantrasyonlarındaki intrapulmoner şant değişimleri ve oksijenizasyon parametrelerinin değerlendirilmesi

Zerrin DEMİRTÜRK, Ecder ÖZENÇ, Sibel BULĞEN BULUÇ

Çocuklarda ürolitiyazisin nadir nedeni: Ksantinüri

Ebru YILMAZ, Kadriye ÖZDEMİR, Cemaliye BAŞARAN, Şükran GÖZMEN, Pınar ERTURGUT, ERKİN SERDAROĞLU

Kırsal alanda izlenen 50 brucelloz olgusunun tedavi sonrası serolojik takibi

Semra ÖZGÜMÜŞ, Gönül ŞENGÖZ, Gülşah BİTER, Kamuran Bahar SANDIKCI