Isolated Unilateral Temporalis Muscle Hypertrophy: A Case Report and Review of the Literature

Isolated unilateral temporalis muscle hypertrophy is a very rare pathology that nine cases have been reported to date. We report the 10th case of this rare condition and a review of the literature. Swelling of the masticatory muscles may be isolated or may be present together. Reactive and nonreactive causes are accused for the etiology. Significant pathologies accompany non-reactive causes. Some reactive causes are parafunctional jaw habits, excessive gum chewing, and bruxism. Biopsy is the gold standard method of differentiating between reactive and nonreactive causes. The treatment can be tailored according to the biopsy results. Medical treatment, surgery and Botulinum toxin A (BtA) injection are available to treat the reactive causes. BtA therapy is the most effective option. There is no clear information in the literature about the size of swelling in untreated patients. We did not apply an extra treatment after the patient’s biopsy except nonsteroidal antiinflammatory drug. The patient is being followed up with no increase in swelling.

İzole Tek Taraflı Temporal Adele Hipertrofisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatüre Bakış

zole unilateral temporal kas hipertrofisi nadir görülen bir patolojidir ki şu ana kadar dokuz olgu yayınlanmıştır. Biz bu nadir durumla alakalı 10. olguyu sunup literatüre göz atacağız. Çiğneme kaslarındaki şişlikler izole olabildiği kadar bazı kas gruplarıyla beraber de prezente olabilirler. Etiyolojide reaktif ve nonreaktif nedenler suçlanmaktadır. Nonreaktif nedenlere bakıldığında önemli patolojilerin eşlik etmesi görülür. Reaktif nedenlerde ise parafonksiyonel çene hareketleri, sakız çiğneme alışkanlıkları, bruksizm (diş gıcırdatma) vardır. Biyopsi reaktif ve nonreaktif nedenleri ayırmada altın standart metoddur. Biyopsi sonucuna göre tedavi şekillenebilir. Reaktif nedenleri tedavi etmede medikal tedavi, cerrahi tedavi ve botoks tedavisi mevcuttur. En etkilisi botoks tedavisidir. Tedavi edilmeden takip edilen hastalardaki şişlik boyutu ile ilgili literatürde net bilgi yoktur. Biz hastamıza biyopsi sonrası nonsteroid antienflamatuvar ajan kullanımı dışında ekstra bir tedavi uygulamadık. Şu an takipleri devam etmekte ve şişliğin boyutu artmamaktadır.

Kaynakça

Legg JW. Enlargement of the temporal and masseter muscles on both sides. Trans Pathol Soc Lond 1880;31:361-6.

Kessel LJ. Benign bilateral masseteric hypertrophy with temporal muscle involvement. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1970;30:450-3.

Kitagawa Y, Hashimoto K, Kuriyama M. Hypertrophic branchial myopathy with uniform predominance of type 1 fibres. Case report. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2000;34:391-6.

Lowry TR, Helling E. Unilateral temporal muscle hypertrophy: a rare clinical entity. Ear Nose Throat J 2003;82:198-9.

Wilson PS, Brown AM. Unilateral temporalis muscle hypertrophy: case report. Int J Oral Maxillofac Surg 1990;19:287-8.

Harriman DG. The histochemistry of reactive masticatory muscle hypertrophy. Muscle Nerve 1996;19:1447-56.

Katsetos CD, Bianchi MA, Jaffery F, Koutzaki S, Zarella M, Slater R. Painful unilateral temporalis muscle enlargement: reactive masticatory muscle hypertrophy. Head Neck Pathol 2014;8:187-93.

Wang BH, Moon SJ, Wang H, Olivero WC. Isolated unilateral temporalis muscle hypertrophy. J Neurosurg Pediatr 2013;11:451-3.

Serrat A, García-Cantera JM, Redondo LM. Isolated unilateraltemporalis muscle hypertrophy. A case report. Int J Oral Maxillofac Surg 1998;27:92-3.

Prantl L, Heine N, Ulrich D, Eisenmann-Klein M. Recurrence of isolated unilateral temporalis muscle hypertrophy: case report. Aesthetic Plast Surg 2005;29:574-5.

Vordenbäumen S, Groiss SJ, Dihné M. Isolated unilateral temporal muscle hypertrophy: a rare cause of hemicranial headache. Headache 2009;49:779-82.

Mandel L, Tharakan M. Treatment of unilateral masseteric hypertrophy with botulinum toxin: case report. J Oral Maxillofac Surg 1999;57:1017-9.

Isaac AM. Unilateral temporalis muscle hypertrophy managed with botulinum toxin type A. Br J Oral Maxillofac Surg 2000;38:571-2.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3.1b 1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Elastic Stable Intramedullary Nailing for Pediatric Forearm Fractures: A Retrospective Analysis of Thirty Four Cases

Sercan CAPKİN, Mahmut Aydın, Fatih GÜNAYDIN, Serkan SÜRÜCÜ, Doğan ATLIHAN

Multiseptate Gallbladder, a Rare Cause of Recurrent Abdominal Pain: A Case Report and Review of the Literature

CAN İHSAN ÖZTORUN, Rabia DEMİR, Esra KARAKUŞ, CEYDA TUNA KIRSAÇLIOĞLU, Süleyman Arif BOSTANCI, Atilla ŞENAYLI, Müjdem Nur AZILI, EMRAH ŞENEL

Anesthetic Management of Patient for Case with Apert Syndrome

Gamze KÜÇÜKOSMAN, BENGÜ GÜLHAN AYDIN, Bahar AKTAŞ, HİLAL AYOĞLU

Bebeklik Döneminde Görülen Methemoglobinemi Olgusu

Kamil ŞAHİN, MURAT ELEVLİ, Serdar POP, Kamuran MUTLUAY, HATİCE NİLGÜN SELÇUK DURU

Isolated Unilateral Temporalis Muscle Hypertrophy: A Case Report and Review of the Literature

AHMET ÖĞRENCİ, ORKUN KOBAN, Onur YAMAN, Sedat DALBAYRAK

Cumhuriyetin İlk On Yılında Türk Onkoloji Tarihindeki Bilimsel Çabalar

MÜESSER ÖZCAN, Hatice DEMİR KÜRECİ, ÖZGÜR TANRIVERDİ

The Prevalence of Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Clone in Adult Patients with Idiopathic Pulmonary Hypertension

Mesut AYER, Tayfun ELİBOL, ÜMİT YAŞAR SİNAN, CENGİZ BAL, MEHMET SERDAR KÜÇÜKOĞLU

Uniportal Video-Assisted Thoracoscopic Surgery in 263 Cases: A Retrospective Study

Erkan AKAR

Five-Years Tigecycline Experience an Analysis of Real-Life Data

FATİH TEMOÇİN, Necla Eren TÜLEK, Şirin HEKİMOĞLU, Tuba ILGAR, Cemal BULUT, Fatma Şebnem ERDİNÇ, Günay Tuncer ERTEM, ÇİĞDEM ATAMAN HATİPOĞLU, Sami KINIKLI

A Rare Cause of Upper Gastrointestinal Bleeding: Brunner’s Gland Hamartoma

Mehmet ULUŞAHİN, Etem ALHAN, Mehmet Arif USTA