Güncel kılavuzlar eşliğinde akut böbrek hasarı

Akut böbrek hasarı (ABH), böbrek fonksiyonlarında ani ya da hızlı bir düşüş olarak tanımlanır. ABH, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek yaygınlaşmaktadır ve ciddi morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Bu makalede, güncel kılavuzlar eşliğinde çocuklarda ABH gözden geçirilmiştir. (Ha se ki T›p Bül te ni 2015; 53: 116-9)

Acute kidney injury and the current guidelines

Acute kidney injury (AKI) is defned as an abrupt or rapid decline in renal function. AKI is increasingly common in developing and developed countries and is associated with severe morbidity and mortality. This article reviews AKI in children in the light of the current guidelines. (The Me di cal Bul le tin of Ha se ki 2015; 53: 116-9)

Kaynakça

1. Li PK, Burdmann EA, Mehta RL. World Kidney Day Steering Committee 2013. Acute kidney injury: global health alert. Transplantation 201;95:653-7.

2. Fife G. Dr. Fife’s Case of Ischuria Renalis. Prov Med Surg J 1840;1:211-2.

3. Roy AK, Mc Gorrian C, Treacy C, et al. A Comparison of Traditional and Novel Defnitions (RIFLE, AKIN, and KDIGO) of Acute Kidney Injury for the Prediction of Outcomes in Acute Decompensated Heart Failure. Cardiorenal Med 2013;3:26-37.

4. Rewa O, Bagshaw SM. Acute kidney injury-epidemiology, outcomes and economics. Nat Rev Nephrol 2014;10:193-207.

5. Fortenberry JD, Paden ML, Goldstein SL. Acute kidney injury in children: an update on diagnosis and treatment. Pediatr Clin North Am 2013;60:669-88.

6. Ratanarat R, Skulratanasak P, Tangkawattanakul N, Hantaweepant C. Clinical accuracy of RIFLE and Acute Kidney Injury Network (AKIN) criteria for predicting hospital mortality in critically ill patients with multi-organ dysfunction syndrome. J Med Assoc Thai 2013;96:224-31.

7. Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P. Acute renal failure - defnition, outcome measures, animal models, fuid therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Crit Care 2004;8:204-12.

8. Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, et al. Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. Crit Care 2007;11:31.

9. Acute Kidney Injury Work Group. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) - Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int 2012;2:1-138.

10. Schiff H, Lang SM. Update on biomarkers of acute kidney injury: moving closer to clinical impact? Mol Diagn Ther 2012;16:199-207.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3.6b 2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yumurta ile deri prik testi sonrası nadir görülen bir anaflaksi olgusu: Literatür eşliğinde olgunun değerlendirilmesi

Feride AKAÇİN, Ramazan ERSOY, Mustafa DEMİRTÜRK, Sacide Rana IŞIK

Çocuklarda ürolitiyazisin nadir nedeni: Ksantinüri

Ebru YILMAZ, Kadriye ÖZDEMİR, Cemaliye BAŞARAN, Şükran GÖZMEN, Pınar ERTURGUT, ERKİN SERDAROĞLU

Maternal and neonatal outcomes of women with preeclampsia and eclampsia at a tertiary care center

HEDİYE DAĞDEVİREN, Atilla ÇANKAYA, Hüseyin CENGİZ, Tuba TOMBUL, Ammar KANAWATİ, Sema Süzen ÇAYPINAR, MURAT EKİN

Güncel kılavuzlar eşliğinde akut böbrek hasarı

Mahmut ÇİVİLİBAL, Bağdagül AKSU YAVAŞ

Osteoid osteomada cerrahi tedavi sonuçlarımız

HASAN GÖÇER, NEVZAT DABAK, ALPER ÇIRAKLI, Hicabi SEZGİN, İsmail BÜYÜKCERAN

Anterior servikal füzyonu takiben komşu segment hastalığı gelişiminde risk faktörleri

Ezgi AKAR, Mehmet Ufuk AKMİL, Metin ORAKDÖĞEN, Hakan SOMAY, Merih İŞ

Kırsal alanda izlenen 50 brucelloz olgusunun tedavi sonrası serolojik takibi

Semra ÖZGÜMÜŞ, Gönül ŞENGÖZ, Gülşah BİTER, Kamuran Bahar SANDIKCI

Servikal gebelik yönetiminde minimal invaziv yaklaşım

Gonca BATMAZ, Fulya MOLLA, Taner MOLLA, SERDAR AYDIN, Ramazan DANSUK

Böbrek yetmezliği dışında Hemodiafltrasyon kullanımı

SEÇİL CONKAR, İPEK KAPLAN BULUT, Sevgi MİR

Farklı oksijen konsantrasyonlarındaki intrapulmoner şant değişimleri ve oksijenizasyon parametrelerinin değerlendirilmesi

Zerrin DEMİRTÜRK, Ecder ÖZENÇ, Sibel BULĞEN BULUÇ