Fatal Seyirli Bir Konjenital İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu Olgusu

Edinsel bağışıklık yetmezliği sendromu vertikal veya horizontal olarak bulaşabilen insan immun yetmezlik virüsünün (HİV) neden olduğu bir klinik tablodur. Gelişmekte olan ülkelerde HİV ile enfekte çocukların %90'ından fazlası bu virüse gebelik boyunca, doğum esnasında ya da emzirmeyle anneden bebeğe bulaş yoluyla maruz kalmış olan çocuklardır. Enfekte çocuk sayısını azaltmak için antiretroviral ilaç tedavilerinin enfekte gebelerde gebelik boyunca ve doğum esnasında kullanımı, risk altındaki bebeklerde de doğar doğmaz başlanması suretiyle anneden-bebeğe-bulaş önleyici programların üstünde daha fazla durulmalıdır. Bu olguda; tanı almamış ve tedavi olmamış bir annenin perinatal dönemde enfekte olan, aşırı derecede yüksek HİV viral yüküne bağlı olarak ağır immün yetmezlik gelişen ve bunun sonucunda ciddi bronkopnömoni, sepsis, ve septik şok nedeniyle eksitus olan 60 günlük bebeği sunulmaktadır.

A Case of Fatal Congenital Human Immunodeficiency Virus Infection

Acquired immune deficiency syndrome is a clinical condition caused by human immunodeficiency virus (HIV) which can be transmitted either vertically or horizontally. More than 90% of children living with HIV in developing countries have been infected through mother to child transmission during pregnancy, around the time of birth, or through breastfeeding. In order to reduce the number of infected children, increasing emphasis should be placed on preventing mother to child transmission programs with the use of antiretroviral medications in the pregnant woman during pregnancy and at delivery and, starting immediately after birth for the exposed infant. Here, we present the case of a 60-day-old infant heavily immunocompromised due to an extremely high viral burden of HIV, which was acquired perinatally from an undiagnosed and untreated mother, leading to severe bronchopneumonia, sepsis, septic shock and death.

Kaynakça

1. Jennifer S. Read. Human ımmuno deficiency virus and the acquired immunodeficiency syndrome. In: Long SS, Pickering LK, Prober CG, editors. Principles and practice of pediatric infectious diseases. 4th ed. New York: Saunders; 2012. p.1308-17.

2. Ibeziako NS, Ubesie AC, Emodi IJ, Ayuk AC, Iloh KK, Ikefuna AN. Mother-to-child transmission of HIV: the pre-rapid advice experience of the university of Nigeria teaching hospital Ituku/Ozalla, Enugu, South-east Nigeria. BMC Research Notes 2012;5:305.

3. Özkaya Parlakay A, Kara A, Cengiz AB, Çelik M, Ceyhan M. Perinatal HIV and prophylaxis: case reports. Türk Ped Ars 2012;47:59-62.

4. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı HIV/AIDS veri tabloları 2013. Avaible from URL:http://www.hatam.hacettepe.edu. tr/veriler_Haziran_2013.pdf. Downloaded August 10, 2014.

5. Dalgıç N. Congenital human ımmunodeficiency Virus (HIV) Infection. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2007;60:1-6.

6. Yogev R, Chadwick EG. Acquired immuno deficiency syndrome (Human immuno deficiency virus). In: Kliegman RM, Stanton BF, St. Geme JW, Schor NF, Behrman RE, editors. Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed. Philadelphia: Saunders; 2011. p. 1157-77.

7. Mofenson LM. Mother-child HIV-1 transmission: Timing and determinants. Obstet Gynecol Clin North Am 1997;24:759- 84.

8. De Cock KM, Fowler MG, Mercier E, et al. Prevention of mother-to-child HIV transmission in resource-poor countries: translating research into policy and practice. JAMA 2000;283:1175-82.

9. Ehrnst A, Lindgren S, Dictor M, et al. HIV in pregnant women and their offspring: evidence for late transmission. Lancet 1991;338:203-7.

10. Lallemant M, Jourdain G, Le Coeur S, et al. A trial of shortened zidovudine regimens to prevent mother-to-child transmission of human immunodeficiency virus type 1. Perinatal HIV Prevention Trial (Thailand) Investigators. N Engl J Med 2000;343:982-91.

11. Kourtis AP, Bulterys M, Nesheim SR, Lee FK. Understanding the timing of HIV transmission from mother to infant. JAMA 2001;285:709-12.

12. King CC, Ellington SR, Kourtis AP. The role of co-infections in mother-to-child transmission of HIV. Curr HIV Res 2013;11:10- 23.

13. Landesman SH, Kalish LA, Burns DN, et al. Obstetrical factors and the transmission of human immunodeficiency virus type 1 from mother to child. The Women and Infants Transmission Study. N Engl J Med 1996;334:1617-23.

14.Spira R, Lepage P, Msellati P, et al. Natural history of human immunodeficiency virus type 1 infection in children: a five-year prospective study in Rwanda. Mother-to-Child HIV-1 Transmission Study Group. Pediatrics 1999;104:56.

15. Newell ML, Coovadia H, Cortina-Borja M, et al. Mortality of infected and uninfected infants born to HIV-infected mothers in Africa: a pooled analysis. Lancet 2004;364:1236-43.

16. Mbori-Ngacha D, Nduati R, John G, et al. Morbidity and mortality in breastfed and formula-fed infants of HIV-1-infected women: A randomized clinical trial. JAMA 2001;286:2413-20.

17. Dünya Sağlık Örgütü HİV/AIDS verileri 2013. Avaible from:s URL:http://www.who.int/hiv/data/epi_core_dec2014. png?ua=1. Downloaded August 10, 2014.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

9b 4.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fatal Seyirli Bir Konjenital İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Enfeksiyonu Olgusu

Halil Uğur HATİPOĞLU, MURAT ELEVLİ, Ayşe Bahar ÇALIŞKAN BUDAN, HATİCE NİLGÜN SELÇUK DURU, Mahmut ÇİVİLİBAL, Ali KARAKUŞ

Temel Etik İlkeler Çerçevesinde Gebeliğin Sonlandırılmasındaki Etik İkilemlere Bir Bakış

Engin KURT, YUSUF TUNCA

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistüllerindeki Klinik Sonuçlarımız

Reşit Murat AÇIKALIN, Cemal HACI, Ali Alper BAYRAM, Zafer GEZGİNADAM, Samet Çağrı COŞKUN, Semih UŞAKLIOĞLU

İpsilateral, Ko-insidental Renal Hücreli Karsinom ve Üreterin Ürotelyal Karsinomu: Nadir Bir Olgu

İbrahim KÜÇÜKTÜRKMEN, Volkan ŞEN, İbrahim Halil BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Özgü AYDOĞDU, Tansu DEĞİRMENCİ

Kliniğimizde Doğum Yapan Kişilerde Postpartum Depresyon Oranı ve İlişkili Faktörler

Sevcan DEMİR, Mehmet Baki ŞENTÜRK, Yusuf ÇAKMAK, Metin ALTAY

Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Florid Diffüz Peritoneal Desiduozis: Olgu Sunumu

Nurhan ERZURUMLUOĞLU, Aytül SARGAN, SELVER ÖZEKİNCİ, Fetin Rüştü YILDIZ

Kanıta Dayalı Laboratuvar: D Vitamini Yetersizlik Sınırlarının Belirlenmesi

Eren VURGUN, Osman EVLİYAOĞLU, SEMBOL YILDIRMAK

Nüks İnguinal Hernilerin Tedavisinde Anterior Meshli ve Posterior Meshli Herniorafi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

BAHRİ ÖZER, Cihad TATAR, Suat BENEK, Hüsnü AYDIN, Celal KIZILKAYA, Ertuğrul ALKURT, Halit Özgül ÖZGÜL, Adil KOYUNCU

Jarcho Levin Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi

Gamze KÜÇÜKOSMAN, BENGÜ GÜLHAN AYDIN, Aslı YALÇIN, Hilal Peri AYOĞLU

Kronik Lenfositik Lösemiden Hodgkin Transformasyonu Olan Bir Olgu

Gülden SİNCAN, İlhami KİKİ, Yusuf BİLEN