Failure of Constrained Total Hip Arthroplasty with Intact Reinforcement Ring

One of the most common complications after total hip arthroplasty (THA) is dislocation. To avoid this unpleasant complication, we use constrained systems especially in patients at high risk of dislocation. We report two cases of failure of constrained hip system with intact reinforcement ring. We used Trilogy® revision cup in both patients. One of the patients refused surgery. Other patient underwent surgery and we observed abrasion of constrained liner because of impingement. Malrotation of the constrained liner appears to cause impingement. When using constrained liners, caution should be exercised against the risk of impingement. Proper assessment of the constrained liner is mandatory. Otherwise, abrasion of the liner is not a surprise. Instructions of the manufacturer should be followed. The fact that such a small misplacement has such great consequences can also be accepted as a disadvantage of the product. It may be difficult to determine the proper rotation of the polyethylene liner during surgery. Therefore, it would be appropriate to have a wider range of correct polyethylene placement angles.

Koruyucu Halkası Sağlamken Çıkık Gelişen Kısıtlayıcı Total Kalça Protezi Olgusu

Kalça çıkığı total kalça protezi (TKP) sonrası görülen en sık komplikasyonlardan biridir. Bu istenmeyen komplikasyonlarla karşılaşmamak için çıkık riskinin artmış olduğu hastalarda sıklıkla kısıtlayıcı sistemler kullanılmaktadır. Kısıtlayıcı sistem ile TKP yapılan ve sonrasında koruyucu halkası sağlam olduğu halde kalça çıkığı gelişen iki hasta olgu sunumu olarak paylaşıldı. Hastalardan bir tanesi revizyon ameliyatını kabul etmedi, diğeri ise kliniğimizde opere edildi. Opere edilen hastada kısıtlayıcı liner malrotasyonuna bağlı sıkışma ve liner aşınması gözlendi. Kısıtlayıcı linerin uygun yerleştirilmesi bu ameliyatlarda hayati öneme sahip, aksi takdirde liner aşınması ve kalça çıkığı ile karşılaşılabilir. İmplant üreticisinin yönergelerine uymak gereklidir. Ancak bu kadar küçük bir yerleştirme hatasının bu kadar büyük sonuçları olması implantın bir dezavantajı olarak görülebilir. Zira ameliyat sırasında uygun polietilen liner rotasyonunu belirlemek oldukça zor olabilir. Bu yüzden doğru yerleşim açısının daha geniş bir aralıkta olması uygun olacaktır.

Kaynakça

1. Soong M, Rubash HE, Macaulay W. Dislocation after total hip arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg 2004;12:314

2. Paterno SA, Lachiewicz PF, Delley SS. The influence of patient-related factors and the position of the acetabular component on the rate of dislocation after total hip replacement. J Bone Joint Surg 1997;79-A:1202.

3. Su EP, Pellicci PM. The role of constrained liners in total hip arthroplasty. Clin Orthop 2004;420:122-9.

4. Lachiewicz PL, Delley SS. The use of constained components in total hip arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg 2002;10:4.

5. Kaper BP, Bernini PM, et al. Failure of a constrained acetabular prosthesis of a total hip arthroplasty:a report of four cases. J Bone Joint Surg 1998;80:561-5.

6. Thoms RJ, Marwin SE. A unique failure mechanism of a constrained total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2008;23:293-8.

7. Tufescu TV, Dust W. Failure of a new constrained acetabular insert. J arthroplasty 2004;19:238-9.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

9.7b5.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Travma Sonrası Derialtı Hematomla Prezente Olan Soliter Kalvarial Nörofibroma

Şevki GÖK, Selçuk GÖÇMEN, Tolga ŞENTÜRK

Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Enflamatuvar Belirteçlerin ve Epikardiyal Adipoz Doku Kalınlığının Değerlendirilmesi

Gamze ASLAN, Çağdaş ASLAN

Gliosarcoma Transforming from Giant Cell Glioblastoma: A Case Report and Review of the Literature

Elife KIMILOĞLU, Havva Ceren AĞCAKOYUNLU, Muhittin ALTUNRENDE, Osman AKDEMİR

Predictive Factors Affecting Axillary Lymph Node Metastasis in Breast Cancer

Suat BENEK, Cihad TATAR

Failure of Constrained Total Hip Arthroplasty with Intact Reinforcement Ring

Doğan ATLIHAN, Fatih GÜNAYDIN

Genital Kanamanın Nadir Bir Nedeni: Üretral Prolapsus

Ufuk ATEŞ, Günay EKBERLİ, Coşkun ÖZBİÇER, Anar GURBANOV, Sümeyye SÖZDUYAR, Ahmet Murat ÇAKMAK

Rotator Manşet Yırtıklarında Klinik Muayene, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Artroskopi Bulgularının Karşılaştırılması

Cem YILDIRIM, Osman Görkem MURATOĞLU, Duran Can MUSLU, Ahmet Kamil ERTÜRK, Mehmet Mesut SÖNMEZ

Effects of Inappropriate Acetylsalicylic Acid Use on Non-fatal Bleedings

Mustafa ÖZTÜRK, Oğuzhan Ekrem TURAN

Primer Hiperparatiroidide Odaklanmış Paratiroidektomi Etkin midir?

Sercan YÜKSEL, Ekrem FERLENGEZ, Gamze ÇITLAK

Invasive Management of Abscess Due to Splenic Infarct: A Retrospective Analysis of Thirteen Cases

Harun KARABACAK, Selim TAMAM, Şener BALAS, Serhat TOKGÖZ, Kerim YILMAZ, Melih AKINCI, Onur ERGUN, Hasan Ali DURMAZ, Metin AYDIN, Muzaffer AKKOCA, Cem AZILI