Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem

Herediter anjioödem (HA); tekrarlayan anjioödem atakları ile seyreden, nadir görülen otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. Anjioödem en sık kol ve bacaklarda, yüzde, boyunda, solunum yollarında, genital bölgede ve visseral organlarda görülür. İntestinal mukoza ödemi geçici obstrüksiyona ve akut batın ile karışabilen şiddetli karın ağrılarına neden olabilir. Burada olgu sunuları eşliğinde karın ağrısı ile gelen çocukta bu nadir nedeni çocuk ve acil hekimlerinin hatırlamasını sağlamak amaçlandı.

A Rare Cause of Abdominal Pain in Children: Hereditary Angioedema

Hereditary angioedema (HA) is a rare, autosomal-dominant genetic disorder presenting with recurrent attacks of angioedema. The most commonly involved organs include the extremites, face, neck, upper respiratory tract, genital region and the gastrointestinal tract. Edema of the intestinal mucosa can cause temporary obstruction and severe abdominal pain that can be confused with acute abdomen. Pediatricians and emergency physicians should keep in mind this rare disease in the differential diagnosis of severe abdominal pain.

Kaynakça

1. Agostoni A, Cicardi M. Hereditary and acquired C-1 inhibitor deficiency: biological and clinical characteristics in 235 patients. Medicine 1992;71:206-15.

2. Bork K, Meng G, Staubach P, et al. Hereditary angioedema: new findings concerning symptoms, affected organs, and course. Am J Med 2006;119:267-74.

3. Osler W. Hereditary angio-neurotic oedema. Am J Med Sci 1888;95:362-7.4. Frank MM. Herditary angioedema: a half century of progress. J Allergy Clin Immunol 2004;114:626-8.

5. Fabiani JE, Paulin P, Simkin G, Leoni J, Palombarani S, Squiquera L. Hereditary angioedema: therapeutic effect of danazol on C4 and C1 esterase inhibitors. Ann Allergy 1990;64:388-92.

6. Witschi A, Krahenbühl L, Frei E, Saltzman J, Spath PJ, Müller UR. Colorectal intussusception: An unusual gastrointestinal complication of hereditary angioedema. Int Arch Allergy Immunol 1996;111:96-8.

7. Hermann G, Scheider L, Krieg T, Hunzelmann N, Scharffetter-Kochanek K. Efficacy of danazol treatment with the new variant of hereditary angioedema (HAE III). Br J Dermatol 2004;150:155-7

8. Winnewisser J, Rossi M, Späth P, et al. Type I hereditary angio-oedema: variability of clinical presentation and course within two large kindreds. J Intern Med 1997;241:39-46.

9. Bowen T, Cicardi M, Bork K, et al. Hereditary angioedema: a current state-of-the art review, VII: Canadian Hungarian 2007 International Consensus Algorithm for the diagnosis, therapy, and management of Hereditary angioedema. Ann Allergy Asthma Immunol 2008;100:30-40.

10. Zuraw BL. Hereditary angioedema: a current state-of-the art review, IV: short- and long-term treatment of hereditary angioedema: out with the old and in with the new? Ann Allergy Asthma Immunol 2008;100:13-18.

11. Frank MM. Hereditary angioedema: the clinical syndrome and its management in the United States. Immunol Allergy Clin North Am. 2006;26:653-68.

12. Cugno M, Zanichelli A, Foieni F, et al. C1-inhibitor deficiency and angioedema: molecular mechanisms and clinical progress. Trends Mol Med 2009;15:69-78.

13. Quastel M, Harrison R, Cicardi M, et al. Behavior in vivo of normal and dysfunctional C1 inhibitor in normal subjects and patients with hereditary angioneurotic edema. J Clin Invest 1983;71:1041-6.

14. Bork K. Hereditary angioedema with normal C1 inhibitor activity including hereditary angioedema with coagulation factor XII gene mutations. Immunol Allergy Clin North Am 2006;26:709-24.

15. Zuraw BL, Bernstein JA, Lang DM, et al. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; American College of Allergy, Asthma and Immunology. A focused parameter update: hereditary angioedema, acquired C1 inhibitor deficiency, and angiotensin-converting enzyme inhibitor-associated angioedema. J Allergy Clin Immunol 2013;131:1491-3.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3.3b 1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

Bestami Barış ÇELİK, Türkan KUDSİOĞLU, Zeliha ALICIKUŞ, Nihal YAPICI, Gökçen ORHAN, Nehir TANDOĞAR, İlyas KAYACIOĞLU, Zuhal AYKAÇ

Renal Hemanjioperisitom

İBRAHİM HALİL BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Burak ARSLAN, Hakan POSTACI, BÜLENT GÜNLÜSOY, Tamer ŞAHİN, Salih POLAT

Serebral Amiloid Anjiopati: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi

Orkide KUTLU, Şamil ECİRLİ, Serhat AYGÜN, İbrahim ÜNSAL, MUHARREM KESKİN, ABDULLAH SAKİN, Abdulkadir BAŞTÜRK

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı

Gökçen BAŞARANOĞLU, KADİR İDİN, Tarık UMUTOĞLU, Ufuk TOPUZ, Asım ESEN, Harun UYSAL

Bronşektazi Zemininde Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı Pulmoner Nokardiyoz

LEVENT ÖZDEMİR, Burcu ÖZDEMİR, Mustafa TEMELLİ, OSMAN NURİ HATİPOĞLU

Diyabetik Nefropati'ye Genel Bir Bakış

Alp ATASOY, Ali ATAY, Süleyman AHBAB, Maksude HANEDAR, MUSTAFA YENİGÜN

İnsan Isırığı ile Yaralanmış Bir Yenidoğan Olgu Sunumu

Emel ATAOĞLU, Nilgün DURU SELÇUK, MURAT ELEVLİ, Onur VERMEZOĞLU

Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu

Nilgün DURU SELÇUK, Hale SANDIKÇI, Mahmut ÇİVİLİBAL, Yıldıray SAVAŞ, MURAT ELEVLİ

Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu

HAYRETTİN DAŞKAYA, Ferda Yılmaz İNAL, Ümmügülsüm YAZICI, Mehmet TOPTAŞ, Huseyin YETİS

Levator Kas Fonksiyonu Zayıf Gözlerde Frontal Askı Cerrahisi Sonuçlarımız

Onur YAYA, Nedime Demir DEVECİ, Ayşe Feyza ÖNDER