Bronşektazi Zemininde Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı Pulmoner Nokardiyoz

Kırk beş yaşında erkek, öksürük, balgam, ateş, nefes darlığı, her iki bacakta karıncalanma ve yanma şikayeti ile değerlendirildi. Özgeçmişinde; bronşektazi nedeni ile sık sık hastaneye yatış ve steroid kullanımı vardı. Solunum sistemi muayenesinde bilateral orta alt zonlarda inspiratuvar ve ekspiratuvar raller ile ekspiryumda ronküsü mevcuttu. Laboratuvar incelemesinde lökositoz ve CRP yüksekliği mevcuttu. Serolojide HIV negatif olarak saptandı. Hastanın bilgisayarlı toraks tomografisinde diffüz interstisyel pnömonisi mevcuttu. Elektromiyografi grafisinde (EMG) alt ekstremite kaslarında miyopati ile uyumlu aktive saptandı. Aside rezistan basil 3 kez negatif olup kültürlerinde üreme saptanmadı. Balgam kültüründe Nocardia spp. üremesi saptandı. Antibiyogram sonucuna göre 6 ay trimetoprim sulfametaksazol ve doksisiklin ile tedavi edildi. Tedavinin bitiminde çekilen toraks tomografisinde tanımlanan lezyonların regrese olduğu saptandı. Sonuç olarak ülkemizde bronşektazi hastalarının çok olması ve atak sırasında sık sık uygunsuz ve uzun süreli steroid kullanılması nedeni ile nokardiya enfeksiyonunun da gelişebileceği akılda tutulmasını gerektirmektedir.

Pulmonary Nocardiosis Induced by Long-Term Use of Steroids on a Bronchiectasis Backgroung

A 45-year-old male was assessed with the complaints of cough, sputum, fever, shortness of breath, tingling and burning in both legs. In his history, he had frequent hospitalizations and steroid use. Respiratory system examination revealed inspiratory and expiratory crackles on bilateral lower-middle zones and expiration rhoncus. Laboratory examination revealed leukocytosis and elevated CRP levels; serology for HIV was reported negative. Computed tomography showed diffuse interstitial pneumonia. Electromyography (EMG) showed lower extremity muscle activation compatible with myopathy. Acid-fast bacilli was negative (three consecutive negative microscopy results) and no reproduction was detected in the culture. Nocardia spp. growth was detected in sputum culture. According to the antibiogram results, he was treated with doxycycline, trimethoprim and sulfamethoxazole for 6 months. At the end of treatment, the lesions were found to be regressed on computed tomography. In conclusion, considering the high frequency of bronchiectasis in our country, the fact that nocardia may develop due to inappropriate long-term steroid use during an attack should be kept in mind.

Kaynakça

1. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology 2007, 12th ed. Mosby Inc, London.

2. De La Iglesia P, Viejo G, Gomez B, et al.. Fatal pulmonary Nocardia infection. J Clin Microbiol 2002;40:1098-9.

3. Agterof MJ, Bruggen T, Tersmette M, et al. Nocardiosis:a case series and a mini review of clinical and microbiological features. The Netherlands Journal of Medicine 2007;65:199-202.

4. Aydoslu B, Tuğrul HM. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalardan izole Edilen Nocardia Türleri ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları. Mikrobiyol Bül 2007;41:529-35.

5. http://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2012/02/1082011115038-a8lRpLTqPAiE.pdf

6. Sorrell TC, Mitchell DH, Iredell JR. Nocardia species In: Principles and Practice of Infectious Diseases, 6th ed, Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (Eds), Elsevier, Philadelphia 2005. p.2916.

7. Kalender B, Apaydın S, Altıparmak MR, ve ark.. Opportunistic pulmonary infection after renal transplantation.Transplant Proc 2000;32:563-5.

8. Aidê MA, Lourenço SS, Marchiori E, et al. Pulmonary nocardiosis in a patient with chronic obstructive pulmonary disease and bronchiectasis. J Bras Pneumol 2008;34:985-8.

9. Lederman ER, Crum NF. A case series and focused review of nocardiosis: clinical and microbiologic aspects. Medicine (Baltimore) 2004;83:300-13.

10. Feigin DS. Nocardiosis of the lung: chest radiographic findings in 21 cases. Radiology 1986;159:9-14.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3b 1.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

Bestami Barış ÇELİK, Türkan KUDSİOĞLU, Zeliha ALICIKUŞ, Nihal YAPICI, Gökçen ORHAN, Nehir TANDOĞAR, İlyas KAYACIOĞLU, Zuhal AYKAÇ

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Faruk ÖZGÖR, Murat BİNBAY, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Mehmet Fatih AKBULUT, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Ömer SARILAR, Özgü AYDOĞDU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ, Ahmet Yalçın BERBEROĞLU, Ahmet Yeser MÜSLÜMANOĞLU

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ekmek Burak ÖZŞENEL, Mehmet Yavuz GÜRLER, Güzin KARATEMİZ, MURAT SÜNBÜL, Murat ÇİLOĞLU, Elif SAKÇI, Burcu HACIOĞLU, Fuat ŞAR, Savaş ÖZTÜRK, Mehmet TAYFUR, Emrah Erkan MAZI

Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu

HAYRETTİN DAŞKAYA, Ferda Yılmaz İNAL, Ümmügülsüm YAZICI, Mehmet TOPTAŞ, Huseyin YETİS

Renal Hemanjioperisitom

İBRAHİM HALİL BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Burak ARSLAN, Hakan POSTACI, BÜLENT GÜNLÜSOY, Tamer ŞAHİN, Salih POLAT

İnsan Isırığı ile Yaralanmış Bir Yenidoğan Olgu Sunumu

Emel ATAOĞLU, Nilgün DURU SELÇUK, MURAT ELEVLİ, Onur VERMEZOĞLU

Bronşektazi Zemininde Uzun Süreli Steroid Kullanımına Bağlı Pulmoner Nokardiyoz

LEVENT ÖZDEMİR, Burcu ÖZDEMİR, Mustafa TEMELLİ, OSMAN NURİ HATİPOĞLU

Lipid Profile and Inflammation in Degenerative Valvular Disease

Mehmet YAMAK, Fuat ŞAR, Özger AKARSU, Meltem GÜRSU, Burcu HACIOĞLU, HAYRİYE ESRA ATAOĞLU, Kazım KORKMAZ, Savaş ÖZTÜRK

Çocuklarda Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Herediter Anjioödem

Deniz ÖZÇEKER, Zeynep TAMAY, Agop ÇITAK, Muhammet BULUT, Nermin GÜLER

Levator Kas Fonksiyonu Zayıf Gözlerde Frontal Askı Cerrahisi Sonuçlarımız

Onur YAYA, Nedime Demir DEVECİ, Ayşe Feyza ÖNDER