A Retrospective Evaluation of Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis

Amaç: Rekürren aftöz stomatit (RAS) tanısı ile takibe alınan hastalarda etiyolojide yer alan faktörleri belirlemek ve başta Behçet hastalığı olmak üzere RAS'la ilişkilendirilmiş sistemik hastalıklar açısından hastaları değerlendirmektir. Yöntemler: Temmuz 2013 ve Nisan 2015 tarihleri arasında Bartın Devlet Hastanesi Dermatoloji Polikliniği'ne başvuran, RAS tanısı alan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular:­Toplam 123 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 34,5±14,7 idi. En sık minör aft (%68,3) saptandı. Aile öyküsü hastaların %52,8'inde pozitifti. RAS'li hastalarda etiyolojide yer alan tetikleyici faktörler; stres (%54,5), travma (%40,2), gingivit (%29,3), yiyecekler (%9,8), ilaçlar (%5,7), kadın hastalarda menstruasyon (%3,3) ve boğaz enfeksiyonu (%2,4) olarak saptandı. Hastaların %39'unda nütrisyonel eksiklik mevcuttu. RAS'li çocuk hastalar ile erişkin hastaları karşılaştırdığımızda atak sıklığı ve boğaz enfeksiyonu (p=0,029) dışında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark gözlenmedi. On dört hastaya (%11,4) Behçet hastalığı tanısı konuldu. Behçet hastalığı tanısı alan hastalar ile diğer RAS'li hastaları kıyasladığımızda, paterji pozitifliği (p < 0,001) ve ferritin düzeyleri (p=0,020) arasındaki fark istatiksel açıdan anlamlıydı.Sonuç: RAS hastalarını sadece etiyolojik faktörler ve hematinik eksikler açısından değerlendirmek yeterli değildir. Bu hastalar başta Behçet hastalığı başta olmak üzere RAS'nin eşlik ettiği diğer sistemik hastalıklar açısından uzun süre takibe alınmalıdır.

Rekürren Aftöz Stomatitli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Aim: To determine the factors in the etiology of recurrent aphthous stomatitis (RAS) and to evaluate patients in the terms of RAS associated systemic disorders especially Behçet's disease. Methods: Patients with RAS, who were followed up in Bartın State Hospital Dermatology Clinic between July 2013 and April 2015, were retrospectively evaluated. Results: A total of 123 patients (86 female, 37 male) were included in this study. Thirteen (106%) patients were children. The mean age of patients was 34.5±14.7 years (range: 8-69 years). Minor aphthous somatitis was the most frequent clinical type (68.3%). Family history was positive in 52.8% of patients. The triggering factors in the etiology of RAS were stress (54.5%), trauma (40.2%), gingivitis (29.3%), food (9.8%), medicines (5.7%), menstruation in female patients (3.3%), and throat infections (2.4%). Nutritional deficiencies were found in 39% of patients. There was a statistically significant difference in attack frequency (p=0.017) and throat infection history (p=0.029) between adults and pediatric patients. Fourteen (11.4%) patients were diagnosed with Behçet's disease. When we compared the RAS patients diagnosed with Behçet's disease and the other RAS patients, a significant difference was found in pathergy test (p < 0.001) and ferritin levels (p=0.020). Conclusion:­Patients with RAS should be followed up for a long time for systemic disorders, especially for Behçet's disease, accompanying RAS.

Kaynakça

1. Odom RB, James WD, Berger TG. Recurrent aphthous stomatitis. Andrews' disease of the skin. 9th ed. Philedephia: WB Saunders Company; 2000.p.1006-8.

2. Ship JA. Recurrent aphthous stomatitis: An update. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996;81:141-7

3. Scully C, Porter S. Oral mucosal disease: recurrent aphthous stomatitis. Br J Oral Maxillofac Surg 2008;46:198-206.

4. Graykowski EA, Barile MF, Lee WB, Stanley HR Jr. Recurrent aphthous stomatitis. Clinical, therapeutic, histopathologic, and hypersensitivity aspects. JAMA 1966;196:637-44.

5. Hutton KP, Rogers RS 3rd. Recurrent aphthous stomatitis. Dermatol Clin 1987;5:761-8.

6. Bahalı AG, Kokturk A, Guvenc U. Sociodemographic and clinical characteristics of patients with recurrent aphthous stomatitis. Turkderm 2014;48:242-8.

7. Gungor S, Akbay G, Eksioglu M. Clinical Comparison of Aphthae in Recurrent Aphthous Stomatitis and Behçet's Disease. Turkderm 2010;44:150-2.

8. Scully C, Porter S. Recurrent aphthous stomatitis: current concepts of etiology, pathogenesis and management. J Oral Pathol Med 1989;18:21-7.

9. Vanhale HM, Rogers RS, Doyle JA, Schroeter Al. Immunofluorescence microscopic studies of recurrent aphthous stomatitis. Arch Dermatol 1981;117:779-81.

10. McCullough MJ, Abdel-Hafeth S, Scully C. Recurrent aphthous stomatitis revisited; clinical features, associations, and new association with infant feding practices? J Oral Pathol Med 2007;36:615-20.

11. Safadi RA. Prevalence of recurrent aphthous ulceration in Jordanian dental patients. BMC Oral Health 2009;9:3.

12. Shohat-Zabarski R, Kalderon S, Klein T, Weinberger A. Close association of HLA-B51 in persons with recurrent aphthous stomatitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992;74:455-8.

13. Miller MF, Garfunkel AA, Ram CA, Ship II. The inheritance of recurrent aphthous stomatitis. Observations on susceptibility. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1980;49:409-12.

14. Ship II. Inheritance of aphthous ulcers of the mouth. J Dent Res 1965;44:837-44.

15. Tüzün B, Wolf R, Tüzün Y, Serdaroğlu S. Recurrent aphthous stomatitis and smoking. Int J Dermatol 2000;39:358-60.

16. Scully C, Gorsky M, Nur FL. Aphthous ulcerations. Dermatologic Therapy 2002;15:185-205.

17. Filiz EE, Öztürkcan S, Yüceyar H, Kandiloğlu AR, Şendil AZ. Rekürren aftöz stomatit etiyolojisinde Helikobakter pilorinin rolü. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2002;12:61-5.

18. Natah SS, Konttinen YT, Enattah NS, Ashammakhi N, Sharkey KA, Häyrinnen- Immonen R. Recurrent aphthous ulcers today: a review of the growing knowledge. Int J Oral Maxillofac Surg 2004;33:221-34.

19. Francis TC, Oppenheim JJ. Impaired lymphocyte stimulation by some streptococcal antigens in patients with recurrent aphthous stomatitis and rheumatic heart disease. Clin Exp Immunol 1970;6:573-86.

20. Solak TN, Aydemir S, Sezer T, Duysak S, Altınyazar HC. Rekürren aftöz stomatitli hastalarda hematolojik değişiklikler. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2007;17:150-4.

21. Compilato D, Carroccio A, Calvino F, Di Fede G, Campisi G. Haematological deficiencies in patients with recurrent aphthosis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010;24:667-73.

22. Barnadas MA, Remacha A, Condomines J, de Moragas JM. Hematologic deficiencies in patients with recurrent oral aphthae. Med Clin (Barc) 1997;109:85-7.

23. Verpilleux MP, Bastuji-Garin S, Revuz J. Comparative analysis of severe aphthosis and Behçet's disease: 104 cases. Dermatology 1999;198:247-51.

24. Bang D, Hur W, Lee ES, Lee S. Prognosis and clinical relevance of recurrent oral ulceration in Behçet's disease. J Dermatol 1995;22:926-9.

25. Main DM, Chamberlain MA. Clinical differentiation of oral ulceration in Behçet's disease. Br J Rheumatol 1992;31:767- 70.

Kaynak Göster

1301 776

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Meme Kanserli Bir Olguda Zosteriform Deri Metastazı

Filiz Topaloğlu DEMİR, Kenyul SALAEVA, İlknur Kıvanç ALTUNAY, Özben YALÇIN

Effect of Nitrous Oxide Anaesthesıa on Endotracheal Cuff Pressure

Özlem KOŞAR, Öznur ŞEN, Mehmet TOPTAŞ, Gamze MISIRLIOĞLU, Nurdan AYDIN, Emel KOÇER GÜR, Tarık UMUTOĞLU

A Retrospective Evaluation of Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis

Filiz TOPALOĞLU DEMİR, Mustafa DEMİR, Zafer TÜRKOĞLU, Nazlı DİZEN NAMDAR

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Yirmi Yedi Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Sevtap ŞENOĞLU, ŞEMSİ NUR KARABELA, KADRİYE KART YAŞAR, BÜLENT DURDU, Habip GEDİK, Birsen Ersöz ERSÖZ, Vesile ŞAHİN, Nuray GÜLEÇ

Down Sendromlu Bir Yenidoğanda Konjenital Şilotoraks

Nazan Neslihan DOĞAN, DİLEK DİLLİ, Nurdan Fettah DİNLEN, Derya ERDOĞAN, Ece KOYUNCU, AYŞEGÜL ZENCİROĞLU, AYŞE KARAMAN, NURULLAH OKUMUŞ

Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol

Meltem GÜRSU, Sami UZUN, RÜMEYZA KAZANCIOĞLU, SAVAŞ ÖZTÜRK

Percutaneous Removal of a Broken and Embolized Transvenous Chemotherapy Port Catheter in the Left Pulmonary Artery by Using a Snare-loop Catheter

Muhsin KALYONCUOĞLU, Semi ÖZTÜRK, Gündüz DURMUŞ, Mustafa SARI, MEHMET MUSTAFA CAN

Parsiyel Vermilion Defektlerinin Mukozal Transpozisyon Flebi ile Onarımı

SÜLEYMAN TAŞ

Permanent Resiprokan Kavşak Taşikardisine Bağlı Dilate Kardiyomiyopati: Bir Olgu Sunumu

FATİH BATTAL, Şule YILDIRIM, HAKAN AYLANÇ, Fatih Köksal BİNNETOĞLU, NAZAN KAYMAZ, Celal AKDENİZ

The Relationship Between Myocardial Bridge and Electrocardiographic Tp-e Interval, Tp-e/QT and Tp-e/QTc Ratio

Erkan YILDIRIM, Emrah İPEK, KAMURAN KALKAN, Mustafa ÖZTÜRK, MAHİR CENGİZ, HİKMET HAMUR