Uzaktan algılanmış görüntülerde sınıflandırma ve analiz

Sınıflandırma; birçok bilim dalında kullanılan bir karar verme işlemidir. Görüntü sınıflandırma işleminde amaç, bir görüntüdeki bütün pikselleri arazide karşılık geldikleri sınıflar veya temalar içine otomatik olarak atamak, yerleştirmektir. Bu çalışmada, uzaktan algılanmış görüntülerin sınıflandırmasında kullanılan iki genel yaklaşım, denetimsiz ve denetimli sınıflandırmada kullanılan yöntemler tanıtılmıştır. Denetimli sınıflandırma yöntemleri istatistiksel.kavramlara dayalı yöntemleri ve yapay sinir ağlarına dayalı yöntemleri içerir. Ayrıca fuzzy sınırlandırıcılar ve sınıflandırmada doğruluk analizi konusu ele alınmıştır.

Classification of remote sensing images and analysis

Classification is a decision process used in several subdivision sciences. The overall objective of image classification procedures is to automatically categorize all pixels in an image into land cover classes or themes In this study, two general approaches used in classification of remote sensed images are presented; metods used in the supervised and unsupervised classification were introduced. Supervised methods include those based on statistical concepts and those based on artifical neural-networks. Besides, fuzzy classifiers and classification accuracy subject were described.

___

/1/ ARSLAN, O., : "Neural Networks for Images Classification", International Symposium on Remote Sensing and integrated Technologies, 29-40, October 1999, Istanbul.

/2/ EVSAHİBİOĞLU, : Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Uzay Bilimleri N.A., Teknolojisi Bölümü Uzaktan Algılama Temel Eğitimi Kurs Notları, 3-7 Mayıs, Gebze l993

/3/ LILLESAND,T.M.,KIEFER, R. W., : Remote Sensing And Image Interpretation, Canada, (2000).

/4/ MATHER, Paul M., : Computer Processing of Remotely Sensed Images, England, (1999).

/5/ MAKTAV, D.,SUNAR, F.,: Uzaktan Algılama Kantitatif Yaklaşım, Türkiye, (1991).

/6/ ŞEN, Z.,: "Fuzzy c-Means Classification in Discriminant Analysis", ÜSTÜNTAŞ, T.,International Symposium on Remote Sensing and integrated Technologies, 81-86, October 1999, Istanbul

/7/ : http://www.gis.wau.nl/girs/projects/rsbasics/overview.html (2002)

___