Ortofoto üretimi süreç optimizasyonu kapsamında ortofoto ve mozaikleme işlem adımlarının farklı görüntü işleme yazılımları ile karşılaştırılması

Görüntü ve hava fotoğraflarının orto rektifikasyonu her ne kadar uzun zaman önce çözülmüş bir problem olsa da, yığın haldeki fotoğraf ve görüntünün depolanması, yönetimi ve işlenmesi çok sayıda disiplinin ilgi alanına girmektedir. Harita Genel Komutanlığınca, analog ve analitik yöntemlerin ardından sayısal teknikler kullanılarak ortofoto ve orto- görüntü üretimi artarak devam etmektedir. Harita Genel Komutanlığı (HGK)’nca, fotoğraf çekiminde 2008 yılından bu yana kullanılan sayısal hava kamerası ile harita üretimi, kamu ve özel kurum taleplerini karşılamak amaçlı çekilen fotoğraflar ve farklı amaçlarla alınan uydu görüntülerinin toplam alanı yıllık yaklaşık 300.000 km2’dir. Bu verinin ham sığası yaklaşık 6 TB, görüntülerin operasyonel kopya, yedekleme, ara ürün, sonuç ürüne dönüştürülmesi ile toplam yaklaşık sığa 60 TB’a çıkmaktadır. Bu çalışmada yığın ortofoto üretimi ve ortofoto görüntü yönetiminde süreç baştan sona ele alınmıştır. Mevcut iş akışında işlem adımları her yazılımda da aynı girdi veriler ve yöntemler olacak şekilde tatbik edilmiştir. İşlem adımları iki ana başlık altında irdelenmiştir. Birincisi orto rektifikasyon, ikincisi ise mozaik işlem adımlarıdır. İşlem adımlarının süreleri ve üretim sonucunda üretilen ürünler karşılaştırılmıştır.

(Comparison of orthophoto and mosaicking operation steps with different image processing system as part of process optimization for orthophoto production)

Although the rectification of aerial photographs and images was problem solved long time ago; storing, managing and processing of mass aerial photographs and images are in the area of interest of many disciplines. After the mechanic and analytical methods, the production of orthophoto and ortho-image continues increasingly in the General Command of Mapping. The area covered by aerial photographs taken for the requirement of governmental and private companies using digital aerial cameras which has been used since 2008 and the satellite images for different purposes is approximately 300.000 km2 annually. Compared with the raw size of data which is about 6 TB, the final size of images becomes about 60 TB after copying, storing and transforming to intermediate and final products. In this study, the procedure of the production of orthophoto and the management of ortho-image are processed. In the soft wares of current workflow, same input data and methods are used. Phases of the process are analyzed in two different bases. First one is orthorectification, and the second is mosaic. The time of the process and the final products are compared.

Kaynakça

URL 1: http://www.pcigeomatics.com / products / geoimaging-accelerator-gxl

URL 2: http://www.pcigeomatics.com / products / gxl-aerial

URL 3: http://www.inpho.de/index.php?seite =photogrammetric_systems & navigation = 190& root=165&kanal=html

URL 4: http://www.inpho.de / index.php ? seite = orthophoto_pro&navigation=1910&root=165& kanal=html

URL 5: http://geospatial.intergraph.com / service /support/fixes_enhancements/ERDASIMAGI N E2010.aspx

URL 6: http://geospatial.intergraph.com/ products /ERDASIMAGINE/ERDASIMAGINE/Details. aspx

Kaynak Göster